El Govern aprova un pla amb 166 mesures per millorar la gestió del temps a la vida quotidiana

query_builder   1 juliol 2008 13:49

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un pla amb 166 mesures per millorar la gestió del temps a la vida quotidiana

  • El Pla estratègic sobre els usos i la gestió del temps a la vida quotidiana (2008-2018) es basa en una concepció global del temps 
  • Impulsar el teletreball, incentivar la creació d’espais per a infants a centres comercials per a les famílies mentre fan les compres o incentivar les empreses perquè posin en marxa mesures per combinar la vida laboral i personal, són algunes de les mesures 
  • El Govern destinarà aquest any més de 296 milions d’euros per desenvolupar les actuacions, que impliquen tots els departaments 
El Govern ha aprovat un pla amb 166 mesures que millorarà els usos del temps per adaptar-lo a les necessitats actuals dels ciutadans i, entre d’altres objectius, millorar la combinació entre la vida laboral i la personal. Es tracta del Pla estratègic sobre els usos i la gestió del temps a la vida quotidiana per al període 2008-2018, impulsat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. Per desenvolupar aquestes actuacions, en les quals tots els departaments hi estan implicats, el Govern destinarà aquest any 296.783.671 euros.
 
El Pla, que té una durada de 10 anys, proposa el concepte de “gestió” o “distribució” del temps en comptes de “conciliació”, ja que cada vegada es pot parlar menys de separar el temps personal, del de treball i de dormir i més, d’una concepció global del temps. Un exemple són les noves tecnologies que permeten treballar des de casa mentre es té cura dels infants o de familiars dependents.
 
D’entre les 166 mesures que proposa el Pla, estructurat en quatre eixos, destaquen les següents:
 
1.- Més temps disponible
 
Ø      Incentivar la creació d’espais per a infants mentre les famílies fan les compres
Ø      Incentivar el suport i l’acompanyament a la població immigrada en diferents tràmits per reduir el temps que empren en la gestió
Ø      Impulsar el teletreball a la Generalitat i promoure, entre d’altres, mesures de flexibilitat horària d’entrada i sortida
Ø      Promoure des del Consell de Relacions Laborals la incorporació en els convenis col·lectius de mesures que afavoreixin la flexibilitat del temps
Ø      Ampliar els horaris de les instal·lacions esportives
Ø      Flexibilitzar horaris dels equipaments culturals
Ø      Promoure la creació de serveis de repartiment a domicili
Ø      Promoure un urbanisme compacte que permeti la proximitat dels serveis més importants
Ø      Elaborar un Pla de camins rurals que optimitzi la comunicació a nivell comarcal amb els nuclis que disposin de serveis
Ø      Millorar la freqüència de pas del transport públic
Ø      Millorar l’accés amb transport públic als polígons industrials
Ø      Crear la figura del gestor de la mobilitat a les grans empreses i als polígons
 
2.- Un nou equilibri en el valor i la distribució del temps
 
Ø      Promoure accions de sensibilització per un repartiment equitatiu entre homes i dones del treball domèstic
Ø      Sensibilitzar sobre la importància de la utilització per part dels homes de les mesures legals relacionades amb la paternitat
 
3.- Més suport
 
Ø      Oferir incentius a les empreses perquè portin a terme accions de conciliació del temps
Ø      Incentivar la inclusió com a condició d’execució contractual o de preferència en l’adjudicació de contractes de mesures de conciliació del temps a favor dels seus treballadors en les empreses adjudicatàries
Ø      Impuls de les Llars d’Infants rurals
Ø      Promoció dels serveis de cura d’infants dins els centres universitaris i altres serveis alternatius
 
4.- Temps amb valor social afegit
 
Ø      Flexibilitzar els horaris d’estudis universitaris per fer-los accessibles a persones amb càrregues familiars
Ø      Potenciar la creació d’espais d’infants de cura puntual en els actes públics organitzats per la Generalitat
Ø      Augmentar la dotació de beques i ajuts al menjador escolar
Ø      Promoure els serveis de biblioteques escolars més enllà de l’horari escolar
Ø      Consolidar la sisena hora a primària (en els centres públics)
Ø      Promoure l’obertura dels centres educatius més enllà del calendari escolar
Ø      Preveure flexibilitat horària per a la concreció d’horaris en el marc de l’autonomia de gestió dels centres educatius
Ø      Promoure l’ús de les noves tecnologies (videoconferència, etc.) per minimitzar les distàncies entre l’administració i les entitats
 
 
Creació d’un Consell Ciutadà d’impuls de les polítiques del temps
 
El Pla estratègic preveu la constitució d’un Consell Ciutadà d’impuls de les polítiques del temps i de consells territorials de participació. En aquesta línia i com aspecte innovador, el Govern estimularà la creació de Pactes Locals per concretar estratègies locals sobre els usos i la gestió del temps a la vida quotidiana en els diferents territoris i municipis de Catalunya.
 
Paral·lelament, per fer el seguiment i avaluació del Pla, el Govern crearà l’Oficina del Pla estratègic sobre els usos i la gestió del temps a la vida quotidiana, organisme que s’adscriurà a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Anualment es concretaran les actuacions pressupostades que podran ser noves o continuïtat de l’any anterior.
 
L’aprovació del Pla culmina un any de treball. Per a la seva elaboració, el Departament d’Acció Social i Ciutadania ha adoptat com a base diferents estudis i també ha dut a terme un ampli procés participatiu recollint les aportacions de la ciutadania i també, entre d’altres, de les organitzacions sindicals, empresarials i municipalistes, el Consell Nacional de les Dones, el Consell de la Gent Gran, el Consell Nacional de la Joventut, l’Observatori Català de les Famílies, l’Observatori de la Infància i l’Adolescència i el Consell Assessor d’Immigració.
 
En els darrers anys, l’equilibri entre la vida laboral, familiar i personal s’ha vist alterat per la irrupció de factors com els canvis demogràfics, la modificació de les estructures familiars, la incorporació de la dona al mercat laboral o els canvis en l’organització del treball. El Pla estratègic ha de servir per reconduir les disfuncions que s’han detectat i vertebrar una nova política del temps de forma integral, interdisciplinar i transversal.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined