El Govern impulsa el teletreball i el 'coworking' com a palanca de canvi de les noves formes de treball a l'Administració del segle XXI

El Govern impulsa el teletreball i el 'coworking' com a palanca de canvi de les noves formes de treball a l'Administració del segle XXI

query_builder   18 febrer 2020 14:45

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa el teletreball i el 'coworking' com a palanca de canvi de les noves formes de treball a l'Administració del segle XXI

 

  • L’Acord de Govern inclou un model propi de teletreball, espais de cotreball al territori i noves mesures de flexibilització horària
  • El Govern impulsa noves formes de treballar pròpies del segle XXI que permetin combinar l'eficiència i l’excel·lència per sobre de la presència
  • Prova aquestes noves formes de treball amb el personal que es comença a traslladar al nou edifici del Districte Administratiu, concebut a partir d’aquesta nova estratègia

El Govern ha aprovat l’acord que permetrà la implementació de noves mesures de racionalització per al personal que prestarà servei en les seus departamentals que es traslladen al nou edifici del Districte Administratiu de la Generalitat a partir del mes que ve. L’objectiu és estendre aquestes mesures, després, a la resta dels departaments.

Amb aquesta iniciativa, la Generalitat posa en marxa un model propi de teletreball com a mesura clau de les noves formes de treballar, pròpies del segle XXI, dins l’Administració. Aquest nou sistema és un pas endavant en l’impuls del nou perfil dels treballadors públic, basat en l’ús intensiu dels mitjans telemàtics, que permet millorar la conciliació laboral i familiar, la racionalització d’horaris, en la línia de la reforma horària, i trencar així amb el model tradicional que es basa exclusivament en la presència al lloc de treball. Es vol premiar l’excel·lència i no la presència en el lloc de treball.

El model de teletreball de la Generalitat preveu un règim de prestació de serveis amb una distribució de la jornada que permetrà fins a un màxim de 3 jornades en modalitat a distància. L’adhesió a aquesta modalitat es farà a sol·licitud dels treballadors i treballadores interessats i estarà subjecta a una avaluació periòdica per part de la persona supervisora. Les autoritzacions es podran prorrogar per a períodes màxims d’un any sempre que s’hagin complert les condicions i els objectius pactats.

L’Administració habilitarà mecanismes de control horari a efectes de registrar la jornada realitzada en la modalitat de teletreball i garantirà el dret a la desconnexió digital, així com el seu temps de descans i la seva intimitat personal i familiar.

Les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball rebran una formació específica en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos laborals i seguiment per objectius.

El Districte Administratiu: un espai adaptat a les noves maneres de treballar del segle XXI

El complex d’oficines del Districte Administratiu on s’ubiquen les dependències de diferents departaments de la Generalitat està situat al barri de la Marina de Port de Barcelona. Es tracta d’un complex d’edificis de 46.000 m2 oficines de nova construcció que serà un dels immobles d’oficines més grans a la ciutat de Barcelona.

Els espais del complex s’han concebut a partir de l’adopció d’uns nous principis i d’una nova estratègia d’ocupació del lloc de treball. S’han introduït canvis importants en la concepció de l’espai de treball per tal d’afavorir la col·laboració, la interdisciplinarietat, i dotar d'una pluralitat de tipologies d’espais on realitzar les diferents tasques. Els recursos tecnològics i el material informàtic a disposició dels treballadors i treballadores públics donen resposta a aquesta estratègia. Cada planta compta amb sales de reunió específiques i també amb sales concentració i de treball individual.

Es tracta d’espais de treball de gran qualitat, dissenyats per adequar-se al màxim a les tasques que es desenvolupen i alhora oferir el màxim confort al personal. La construcció de l’edifici s’ha realitzat amb els paràmetres més exigents de sostenibilitat: eficiència energètica, ús d’energies alternatives, selecció de materials, qualitat ambiental interior i eficiència en el consum d’aigua.

Els propers mesos s’hi traslladaran fins a 2.600 treballadors i treballadores públics de diferents unitats dels departaments de Polítiques Digitals i Administració Pública; de Justícia; d’Empresa i Coneixement; i de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

Mesures de flexibilització horària i de mobilitat

A banda del teletreball, el Govern impulsarà el cotreball i treballa per estendre pel territori diferents espais que puguin ser utilitzats pel seu personal, i per altres administracions i organismes públics amb què s’estableixin acords.

La Generalitat impulsa també noves mesures de flexibilitat horària per posar al Districte Administratiu, com ara el còmput quinzenal de la jornada i l’increment de 30 minuts de flexibilitat horària.

L’acord aprovat avui pel Govern neix amb consens dels sindicats. La Generalitat i les organitzacions sindicals van acordar el passat mes de desembre la creació d’una comissió paritària per fer el seguiment de la implementació de les mesures desplegades.

La Generalitat aposta, així, per l’Administració pública com a motor de la innovació i la modernització dels processos de treball per redefinir objectius, millorar l'eficiència, la qualitat dels serveis prestats i la qualitat de vida dels treballadors i treballadores. En aquest sentit, el teletreball és la palanca de canvi que permet introduir noves maneres de treballar en l’Administració i la transformació digital.