Compareixença per anunciar noves mesures per fer front a l’avanç de la Covid-19 a Catalunya.