govern

El conseller de Salut, Boi Ruiz, proposa un acord de país per desplegar un model sanitari català propi

query_builder   6 febrer 2013 15:17

event_note Nota de premsa

El conseller de Salut, Boi Ruiz, proposa un acord de país per desplegar un model sanitari català propi


El conseller ha afirmat que "l'objectiu és un sistema sanitari públic d'excel·lència, sostenible i al servei de les persones que permeti a tots els ciutadans que viuen a Catalunya, sense diferència de sexe, origen o situació socioeconòmica, viure més anys i de forma més saludable"
 
El conseller ha proposat, en la seva intervenció davant de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per presentar les línies estratègiques del Departament de Salut per a la X legislatura 2013-2016, un acord de país per desplegar un model sanitari català propi, basat en l’accés per raó de ciutadania al sistema sanitari, un millor finançament per fer-lo sostenible, la qualitat i la resposta a les noves necessitats dels pacients tal com estableix el Pla de Salut de Catalunya, la transparència i el rendiment de comptes i la participació dels professionals

La intervenció del conseller ha detallat, a partir de l’anàlisi de la situació actual, les línies estratègiques del Departament de Salut que s’estructuren en 6 grans àmbits com són: model sanitari propi, model assistencial sostenible i d’excel·lència, recerca biomèdica i innovació de referència, avaluació i transparència per a la millora del sistema sanitari, proximitat i compromís dels professionals i del ciutadà i administració sanitària eficient i moderna.

Al llarg de la presentació el conseller també ha exposat els principals resultats de l’àmbit de salut corresponents a l’any 2012 en què i tall d’exemple, pel que fa a atenció primària, s’han incrementat les visites d’atenció domiciliària des de l’atenció primària un 3,2% i l’atenció telefònica un 27,8% i hi ha hagut disminució de les visites a l’atenció primària per la implementació de la Recepta Electrònica i el CatSalut Respon en 5 milions de visites respecte el 2008 i 2 milions respecte el 2010. També cal destacar que gràcies a una millor resolució de l’atenció primària s’han reduït les hospitalitzacions evitables (d’una taxa de 990 per 100.000 habitants el 2009 a 970 el 2012). Quant al nou model d’atenció continuada, més eficient i resolutiu, ha fet que disminuïssin les urgències hospitalàries (un 3% el 2012).

En l’àmbit de l’atenció especialitzada creixen els tractaments hospitalaris alternatius a l’hospitalització tradicional, que comporten més confort per als pacients (un 1,42% l’hospitalització de dia i un 2% la cirurgia major ambulatòria). Les llistes d’espera quirúrgiques dels 14 procediments monitorats amb compromís de garantia han disminuït un 12,08% a 31 de desembre de 2012 i el temps d’espera en el diagnòstic ràpid i en les intervencions oncològiques s’han mantingut dins dels objectius del Pla de Salut, 28 dies i 34 dies respectivament.

Catalunya manté el lideratge en trasplantaments i així el 2012 s’han incrementat els trasplantaments renals (1,8%), hepàtics (1,1%), cardíacs (8,7%) i pulmonars (5%).

Tant en atenció primària com atenció hospitalària hi hagut un augment de la satisfacció i la fidelitat dels usuaris respecte anys anteriors en un 3%, i al 8 (sobre 10) en atenció primària i al 8,2 en Atenció Hospitalària i les reclamacions en el període gener-novembre 2012 han estat 41.963, el que comporta un disminució de l’11,90% respecte del 2011.

En l’àmbit de la salut pública i concretament en el desplegament de la Llei 42/2010 de mesures sanitàries davant el tabaquisme, s’ha contribuït a evitar entre 700 i 800 morts de tabaquisme passiu que es produeixen cada any a Catalunya, ha baixat el percentatge de fumadors des d’un 29’4% al 2006 a un 27’8% al 2012.

En darrer terme, el conseller també ha destacat que més del 35% dels projectes finançats pel FIS de l’Institut Carles IIII corresponen a investigadors catalans i que la¿@ productivitat científica en biomedicina a Catalunya segueix creixent el 2011 respecte als anys anterior i representa un 30% del conjunt de l’Estat, quasi un 8% de la UE i més d’un 2% del total mundial.

Els resultats que s'han presentat avui han estat possibles per la tasca duta a terme pels professionals, la seva implicació i participació i les aportacions de propostes i reformes en el marc del Pla de salut 2011-2015.
undefined
undefined
undefined
undefined