govern

El conseller Mascarell anuncia la creació d'un Pla de mesures urgents

query_builder   6 febrer 2013 19:47

event_note Nota de premsa

El conseller Mascarell anuncia la creació d'un Pla de mesures urgents

  • El conseller ha plantejat tres nivells d’actuació: un Pla de mesures urgents, un planejament del sector cultural a mig i llarg termini, i una reflexió per posar les bases de les eines d’estat que Catalunya necessita
  • Mascarell ha comparegut avui al Parlament per explicar els objectius i actuacions del Departament de Cultura en aquesta legislatura
Compareixença del conseller Mascarell al Parlament
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha anunciat avui la posada en marxa d’un Pla de mesures urgents per tal d’afrontar la difícil situació que en diversos sectors culturals ve marcada, ha assenyalat, “per la crisi econòmica i per algunes de les decisions que ha pres del govern espanyol, que tenen conseqüències en el consum cultural i en la feina dels creadors i de les empreses culturals catalanes”. 
 
Mascarell ha fet aquest anunci durant la Compareixença davant la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya per tal d’informar sobre els objectius i les actuacions del Departament de Cultura en la X legislatura.
 
El conseller ha explicat que el Departament treballarà en tres nivells d’actuació per als propers mesos: un Pla de mesures urgents, un planejament del sector cultural a mig i llarg termini, i la reflexió per a posar les bases de les eines d’estat que Catalunya necessita.
 
Aquest Pla de mesures urgents se centrarà en les accions per al foment dels consums culturals, en la cerca de noves vies de finançament per a la cultura pública catalana, i finalment, en les mesures per a contrarestar les decisions preses pel Govern espanyol com poden ser l’increment de l’IVA o el descens sobtat de les aportacions als grans equipaments culturals catalans.
 
A més de la posada en marxa del Pla de mesures urgents, el Departament seguirà posant l’accent en el planejament a mig i llarg termini, que es concretarà en el Pla  Estratègic i en l’Acord Nacional per la Cultura, iniciats la legislatura anterior. Tots dos han de permetre planificar accions per garantir que cada sector cultural tingui un full de ruta adequat a les seves particularitats. Com a tercer nivell, i de forma paral·lela, el Departament de Cultura treballarà per construir una estructura cultural plena per garantir la continuïtat, el futur i fortalesa de la nostra cultura.
 
El conseller Mascarell ha ressaltat que “les polítiques a favor dels creadors han de ser el principi de tot, el combustible de la cultura catalana”. En aquest sentit, Mascarell ha anunciat que el Departament treballarà en els propers mesos en l’elaboració de tot un paquet de projectes que puguin acollir-se al programa Europa Creativa, un programa de la Unió Europea pensat per afavorir la conservació i la promoció de la diversitat cultural i lingüística europea que comptarà amb 1.200 milions d’euros en el període 2014-2020. El Departament també presentarà un Mapa de la Creativitat de Catalunya i impulsarà els clústers de l’audiovisual, de l’arquitectura i del videojoc, a més d’avançar en el desenvolupament del Pla del Circ i el Pla de la Dansa.
 
Mascarell ha destacat que “el Departament de Cultura centrarà els seus esforços  en construir mercats més amplis per als creadors i les empreses culturals per tal de  consolidar el mercat propi i alhora assolir una major projecció internacional”. En aquest sentit, es crearà un observatori Global de Consums i es posarà l’èmfasi en l’àmbit de la lectura, amb la formació d’una comissió d’impuls mixta formada per persones de l’Institució de les Lletres Catalanes, l’Institut Català de les Empreses Culturals i el Servei de Biblioteques, per tal de desplegar accions del Pla Nacional de Lectura. També s’aprofundirà en  la internacionalització de les empreses catalanes amb mesures com la promoció de la creació artística catalana arreu del món amb suport a músics, artistes escènics, visuals i cineastes a dur la seva obra als principals escenaris i mercats mundials; la potenciació de les traduccions; d’altra banda es promourà la consolidació de la participació catalana a les Biennals de Venècia, tant la d’Art Visual com la d’Arquitectura, així com la participació al Salon du Livre de París 2013.
 
En l’àmbit de les empreses, el Departament intensificarà el seu suport tècnic als emprenedors, seguirà desenvolupant el projecte Llibreria Activa i promourà l’enfortiment i la internacionalització de les empreses vinculades al patrimoni. Encara en l’àmbit del patrimoni, el Departament té prevista la posada en ple funcionament de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Es prioritzaran actuacions sobre monuments prioritaris com Sant Pere de Rodes, Empúries, Santes Creus, Scala Dei i Miravet; es crearà un programa de turisme i patrimoni, i estratègies de patrocini i mecenatge de llarga durada adreçades a 25 monuments claus. D’altra banda, es desplegarà un Pla General de Museus pensat per vertebrar un veritable sistema nacional de museus i es reforçarà la Junta de Museus. Pel que fa les biblioteques, es reforçarà la seva funció com a centre primari del sistema cultural i es treballarà per resoldre aspectes pendents, com la unificació de les xarxes, al catàleg únic, al carnet únic i l’amplificació de la seva funció prescriptora.
 
Pel que fa les grans institucions i sistemes nacionals, l’objectiu és la implementació definitiva de la pràctica dels contractes-programa i de la coordinació amb el conjunt de les polítiques de foment i de públics, i la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona en què s’establirà la institució amb preeminència en cadascun dels grans equipaments culturals.
 
En l’àmbit de la cultura popular, es donarà  un impuls a la documentació, la investigació, la preservació, la valoració, la transmissió i la revitalització del patrimoni cultural immaterial; es treballarà en una proposta de legislació moderna i de futur sobre el Patrimoni Cultural Immaterial; s’iniciarà l’inventari i catalogació dels Béns del Patrimoni Etnològic Moble; i s’aprofundirà en  l’aplicació de les tecnologies digitals en la difusió dels fons documentals propis.
 
El reforç del prestigi del català com a llengua plena de cultura, serà un altre dels eixos de la política del Departament de Cultura en aquesta legislatura. Es treballarà per millorar la col·laboració amb institucions com el Consell Social de la Llengua, l’Institut d’Estudis Catalans, les universitats, les institucions germanes de tot el domini lingüístic i d’altres territoris on el català és oficial, experts, etc. També s’organitzarà el III Congrés Internacional de la Llengua catalana.
 
El Departament centrarà els seus esforços en el finançament de la cultura pública, mitjançant mesures com el reforçament del sentit del 1% per a la inversió en patrimoni; la participació en els rendiments de la taxa turística; el treball per a la renovació del fons de Caixes; i l’elaboració d’un estudi per al desplegament d’una Fundació Catalunya-Cultura per recollir millor el mecenatge privat de les empreses catalanes.

1  

Fitxers adjunts

Dossier compareixença

Dossier compareixença
PDF | 617

undefined
undefined
undefined
undefined