Es constitueix la nova Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb més de 7.000 alumnes

La nova Universitat compta amb 740 professors, una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 7 programes de doctorat, amb un pressupost agregat d'uns 37 milions d'euros

query_builder   30 gener 2014 18:21

event_note Nota de premsa

Es constitueix la nova Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya amb més de 7.000 alumnes

La nova Universitat compta amb 740 professors, una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 7 programes de doctorat, amb un pressupost agregat d'uns 37 milions d'euros

Foto de grup
L’alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes (entitat titular de la Universitat de Vic), Josep M. Vila d’Abadal; i l’alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Junyent; han signat aquesta tarda el contracte pel qual es crea una estructura universitària federada entre les dues institucions: la nova Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. La signatura ha tingut lloc al Parlament aquesta tarda en un acte que ha estat presidit pel conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i al qual també hi ha assistit el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà.
 
La signatura formalitza els acords que els patronats de les dues fundacions havien aprovat a Vic i a Manresa l’any passat. El contracte concreta diferents aspectes acadèmics, organitzatius i de gestió de la nova estructura, alguns dels quals han anat prenent forma en els darrers mesos, en paral·lel al procés d’elaboració del propi acord de federació. En destaquen, especialment el canvi de nom de la Universitat de Vic, que passa a anomenar-se Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i l’adaptació dels diferents òrgans de govern i de representació de la FUBages i la FUBalmes per tal de fer-los permeables entre ells.
Durant l’acte el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha destacat que l’acord és “extremadament satisfactori” perquè amb la federació s’aconsegueix un triple objectiu: “generar massa crítica, articular de maneres diferents i innovadores l’acció sobre el territori i implementar una forma de governança molt interessant”.
 
L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, ha remarcat per la seva banda que la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya demostra que “hi ha una altra Catalunya diferent a la metropolitana. Una Catalunya interior que reclama el seu paper i que vol comptar en la nova etapa que s’obre. La UVic – Universitat Central de Catalunya serà útil en aquesta tasca”. En els mateixos termes s’ha expressat l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que ha considerat que l’acord de federació “és una iniciativa sòlida de futur, lligada al coneixement, l’excel·lència i el servei a les persones i que té la voluntat d’ocupar un espai central”.
 
El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha agraït en la seva intervenció “l’alçada de mires dels dos alcaldes ja que amb l’acord per crear la UVic – Universitat Central de Catalunya han demostrat la seva aposta pel coneixement”. Finalment el rector de la Universitat, Jordi Montaña, ha afirmat que la federació s’ha fet “per fer front a les necessitats imparables d’internacionalització i als desafiaments del futur, per millorar la transferència de coneixement i implementar una oferta de graus àmplia i versàtil”.
 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
 
La setmana passada el Parlament va aprovar, amb la Llei d’Acompanyament de Pressupostos, el canvi de nom de la UVic pel d’Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Aquesta modificació és un dels acords inclosos en el contracte federatiu entre la FUBalmes i la FUBages i pretén donar compte de la vocació central de la universitat fruit de la federació, arrelada a Catalunya i projectada al món.
 
El canvi de nom anirà de la mà d’una nova marca que integra el bagatge universitari de les dues institucions federades i les fa convergir sense perdre la pròpia personalitat. Així, s’utilitzaran aplicatius de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya específics per a les seus territorials de Vic i Manresa: UVic, amb vermell; i UManresa, amb verd, respectivament.
 
Permeabilitat dels òrgans rectors
 
La permeabilitat dels òrgans rectors de les dues fundacions i de les respectives estructures acadèmiques és un altre àmbit on ja s’han dut a terme passos significatius. La FUBages va incorporar a finals de l’any passat cinc nous membres, en representació del Patronat de la FUBalmes. Es tracta de Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president del Patronat de la FUBalmes; Josep M. Arimany i Oriol Guixà, membres del Patronat de la FUBalmes; Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic; i Joan Turró, director general de la FUBalmes, aquests dos darrers amb veu però sense vot.
 
Per la seva banda, la FUBalmes també va incorporar nous membres en representació de la FUBages. Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president de la FUBages, va incorporar-s’hi amb el càrrec de vicepresident segon, mentre que Antoni Llobet, regidor d’Ensenyament i Universitats de Manresa, i Miquel Blanch, empresari, ho van fer com a vocals. Valentí Martínez, director general de la FUBages, va entrar també a aquest Patronat amb veu i sense vot i va ser nomenat vicerector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
 
De la mateixa manera, hi haurà representants de la FUBages al Consell de Direcció i al Consell de Govern de la Universitat de Vic. Per la seva banda, la FUBages incorporarà representants de la FUBalmes i la UVic al Patronat i el Comitè Executiu.
 
D’acord amb el que preveu el contracte també s’ha creat el Consell General Federatiu format pels dos presidents dels patronats i alcaldes de Manresa i Vic, els regidors delegats per als temes universitaris de les dues ciutats i els directors generals de les dues fundacions, a més del rector de la Universitat, amb veu sense vot. Aquest òrgan és l’encarregat de vetllar pel compliment del contracte i de donar el vist-i-plau a noves propostes de programació acadèmica, polítiques de qualitat i estratègia global de recerca i transferència de coneixement.
 
Un contracte que obre multitud de fronts de treball
 
Amb la signatura del contracte, s’ha formalitzat la creació de diferents comissions de treball que, de fet, funcionen des de fa més de mig any. El seu objectiu és donar contingut a la nova estructura universitària federada en termes d’integració acadèmica, de resolució d’aspectes tècnics de l’adscripció i desadscripció, de formació continuada, de qualitat i avaluació, de recerca i transferència de coneixement, d’us d’instal·lacions i serveis comuns i de Comunicació i Màrqueting.
 
La feina de les comissions, integrades paritàriament per personal de la FUBages i la UVic, ha permès avançar en la presentació d’una oferta conjunta de graus universitaris per al curs 2015-2016; en la identificació dels elements de diferenciació de les ofertes duplicades; en la convergència en l’ús de programaris de gestió comuns; en l’exploració d’espais de cooperació en la programació de formació contínua i de postgrau; en l’establiment de mecanismes per incorporar personal docent de la FUBages als equips de recerca i transferència de coneixement de la UVic; o en l’organització d’activitats de divulgació científica i relació amb el teixit empresarial.
 
7.000 alumnes en titulacions oficials
 
La federació de les dues fundacions dóna lloc a una estructura universitària integrada per uns 7.000 alumnes en titulacions oficials, 740 professors, 220 persones d’administració i serveis i una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 7 programes de doctorat, amb un pressupost agregat d’uns 37 milions d‘euros
 
L’acord es fonamenta en tres principis: el pacte federatiu, que implica que cada entitat manté la gestió dels propis centres, amb els seus recursos humans, tecnològics i patrimonials; la subsidiarietat, que suposa el suport i el reforç mutu entre les dues fundacions, sense que hi pugui haver cap substitució de l’una per l’altra; i la màxima autonomia econòmica-financera, amb pressupostos diferenciats, que cada institució elabora i gestiona de manera autònoma.
 
A l’acte de signatura del conveni pel qual es crea la nova Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya també hi ha assistit el director general d’Universitats, Lluís Jofre; el rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Jordi Montaña; el director de la Fundació Universitària Balmes, Joan Turró; el director de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez; els regidors d’Universitats de Vic i Manresa, Josep Arimany i Antoni Llobet, respectivament; el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Claudi Alsina; el director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Pere Pardo.

2  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa

Comunicat de premsa
PDF | 66

Foto de grup amb el consell Andreu Mas-Colell i els alcaldes Josep M. Vila d'Abadal i Valentí Junyent en primer terme

Foto de grup amb el consell Andreu Mas-Colell i els alcaldes Josep M. Vila d'Abadal i Valentí Junyent en primer terme
JPG | 1661

undefined
undefined
undefined
undefined