El Govern formula un requeriment d'incompetència davant de l'Estat sobre diferents articles del Reial decret que regula la retribució de la distribució elèctrica

El Govern formula un requeriment d'incompetència davant de l'Estat sobre diferents articles del Reial decret que regula la retribució de la distribució elèctrica

query_builder   11 febrer 2014 15:17

event_note Nota de premsa

El Govern formula un requeriment d'incompetència davant de l'Estat sobre diferents articles del Reial decret que regula la retribució de la distribució elèctrica

 
  • El Govern considera que la nova norma excedeix les competències estatals i envaeix les que reconeix l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
 
El Govern ha acordat formular un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat sobre diferents articles del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de la distribució d’energia elèctrica, ja que considera que aquesta norma excedeix les competències estatals i envaeix les de la Generalitat de Catalunya. Aquest requeriment d’incompetència és el pas preceptiu previ al plantejament d’un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional.
 
Concretament, el requeriment afecta l’article 8, els capítols VI, VII i VIII i la disposició final primera del Reial decret 1048/2013. A més d’establir les fórmules de càlcul de la retribució de l’activitat de distribució amb caràcter unitari per al conjunt de l’Estat, aquesta norma imposa una regulació uniforme i completa de l’extensió i dels processos d’operació de les xarxes de distribució elèctrica, així com del règim d’escomeses i del d’acoblaments, verificacions i controls.
 
Tot i les competències en matèria de transport i distribució d’energia elèctrica que reconeix l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aquest Reial Decret impedeix que la Generalitat de Catalunya pugui establir requeriments complementaris de qualitat del subministrament, i que el suposat cost d’aquests requeriments corrin a càrrec del sistema elèctric.
 
Igualment, el Govern de la Generalitat considera que el desenvolupament de la xarxa de distribució no ha estat homogeni al conjunt de l’Estat, i per tant no es pot establir un criteri únic per regular l’extensió d’aquestes xarxes ni la construcció de noves escomeses, ja que això no garantiria un tracte igualitari a totes les comunitats autònomes.
 
Per tots aquests motius, el Govern requereix al Govern de l’Estat que adopti l’acord de derogar els preceptes esmentats del Reial decret 1048/2013, i l’insta a elaborar una nova regulació respectuosa amb les competències de la Generalitat en matèria de distribució d’energia elèctrica.
 
Amb aquesta acció, el Govern amplia la seva defensa jurídica de les competències en matèria d'energia que la reforma propugnada pel govern central posa en entredit. Cal recordar que s'ha sol·licitat dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la constitucionalitat de la llei del sector elèctric i que s'ha impugnat el decret d'interrompibilitat.
undefined
undefined
undefined
undefined