L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural entra en funcionament amb onze grans projectes per al 2014

query_builder   10 març 2014 15:24

event_note Nota de premsa

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural entra en funcionament amb onze grans projectes per al 2014

  • Les línies estratègiques per al 2014 són incrementar l’ús social del patrimoni, millorar-ne la conservació, incrementar la dinamització i la socialització de la cadena de valor del patrimoni i augmentar els recursos destinats a aquest àmbit 
  • Les 11 accions principals que l’Agència preveu dur a terme són: el desplegament del mapa del patrimoni cultural, el projecte 12x12, la creació de l’Espai Patrimoni, l’oferta educativa integrada, la posada en marxa de la Ruta 1714, l’ampliació del circuit de visita del jaciment d’Ullastret, l’obertura a la ciutat del pati històric del mNACTEC, la millora de les visites i els serveis prestats pels museus, el programa de restauració del patrimoni, el portal web del patrimoni català i una major socialització i comercialització dels equipaments culturals
  • El conseller de Cultura ha destacat que l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural és “una eina de treball més útil i eficient per donar la màxima projecció cultural al patrimoni del nostre país
Presentació Agència Catalana del Patrimoni Cultural
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural portarà a terme durant el 2014 onze grans projectes i més de 30 actuacions complementàries. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ho ha anunciat avui a la roda de premsa per presentar les accions previstes de l’Agència per al 2014. També han intervingut a la presentació el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Joan Pluma, i el gerent de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Xavier Arola.
 
Els 11 grans projectes de l’Agència catalana del Patrimoni Cultural per al 2014 són: el desplegament del mapa del patrimoni cultural, el projecte 12x12, la creació de l’Espai Patrimoni, l’oferta educativa integrada, la posada en marxa de la Ruta 1714, l’ampliació del circuit de visita del jaciment d’Ullastret, l’obertura a la ciutat del pati històric del mNACTEC, la millora de les visites i els serveis prestats pels museus, el programa de restauració del patrimoni, el portal web del patrimoni català i una major socialització i comercialització dels equipaments culturals
 
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una agència pública al servei del patrimoni cultural català que representa una innovació en la manera de gestionar el patrimoni català i que vol ser una més eficient per donar-hi suport, d’acord amb un relat del patrimoni cultural, dels orígens a l’actualitat. L’Agència preveu una gestió coordinada del patrimoni, que sigui: un referent en l’ús social del patrimoni i en el servei a la comunitat del seu entorn; un model més cooperatiu entre institucions públiques culturals; un model que promou la col·laboració entre ens públics i els agents privats; un model d’excel·lència en la conservació, l’ús i el coneixement social del patrimoni, i una gestió innovadora dels museus i monuments de la Generalitat de Catalunya que segueix els models més contrastats a nivell europeu.
 
A la presentació, el conseller Mascarell ha destacat que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és “una eina de treball més útil i eficient per donar la màxima projecció cultural al patrimoni del nostre país”. El conseller Mascarell ha volgut remarcar que “tenim un gran patrimoni, magnífic. Durant anys s’ha fet una feina extraordinària de conservació del patrimoni. I ara estem en condicions d’afegir a allò que s’ha fet una major voluntat de projecció del patrimoni.
 
Ferran Mascarell ha explicat que, amb la creació de l’Agència, “hi guanyarà el conjunt de la cultura del país” i permetrà “més vincle amb la societat, major compromís i una altra manera de gestionar el patrimoni”.
 
Onze grans projectes per al 2014
 
Desplegament del mapa del patrimoni cultural
Definir la cadena de valor relacionada amb la gestió del patrimoni a Catalunya. Aquest objectiu comporta mapejar els principals agents i empreses vinculats directament amb la gestió del patrimoni a Catalunya, estimar la dimensió econòmica dels principals sectors (directes i indirectes) relacionats amb el patrimoni a Catalunya i orientar l’elaboració del mapa a servir de base per a crear en el futur aliances publicoprivades en el sector i definir estratègies per a dinamitzar el patrimoni a Catalunya (orientades a aconseguir un major nombre d’usuaris i incrementar els recursos obtinguts).
 
Projecte 12 x 12
Es tracta d’actuacions encaminades a dinamitzar 12 espais patrimonials per incrementar-ne l’ús i el coneixement, la diversitat de públics i el grau de satisfacció dels visitants, així com vincular aquests conjunts a estratègies de desenvolupament territorial, millorant-ne també la gestió. Els 12 conjunts monumentals són: la ciutat ibèrica d’Ullastret, la ciutat grega i romana d’Empúries, el conjunt monumental de Tàrraco, el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, el Castell de Miravet, el Castell de Cardona, el Reial Monestir de Poblet, el Reial Monestir de Santes Creus, el Reial Monestir de Vallbona, el Turó de la Seu Vella. La Cartoixa d’Escaladei i la Universitat de Cervera.
 
Espai Patrimoni
Projecte de condicionament dels baixos del Palau Moja ubicar-hi un espai multifuncional que esdevingui un aparador de la Catalunya patrimonial. Aquest punt ha de ser: un aparador de la potència i diversitat del patrimoni cultural de Catalunya; un instrument al servei de la dinamització cultural i turística del patrimoni; un hub d’informació, que connectarà la visita presencial i els canals en línia, i un punt de venda de productes i serveis turístics vinculats als recursos patrimonials
 
Oferta educativa integrada
Amb l’objectiu d’integrar l’oferta educativa de l’Agència als dissenys curriculars del Departament d’Ensenyament, s’elaborarà un catàleg educatiu únic de l’Agència i un sistema de gestió de l’oferta integrat.
 
Posada en marxa de la Ruta 1714
Es tracta d’un itinerari-experiència pel territori vinculat als llocs i espais patrimonials lligats als fets del 1714. És una activitat lligada als actes commemoratius del Tricentenari. Els 10 escenaris de la Ruta 1714 són: Ermita de Sant Sebastià de Vic, Casa Museu de Rafael de Casanova (Moià), Castell i batalla de Talamanca, Castell de Cardona, Can Barraquer– Museu de Sant Boi, Castellciutat (la Seu d’urgell), Torre de la Manresana (Els Prats de Rei), Universitat de Cervera, el Turó de la Seu Vella de Lleida i El Born CC (Barcelona).
 
Ampliació del circuit de visita del jaciment d’Ullastret
Es tracta de la proposta d’adquisició d’un terreny annex al jaciment ibèric d’Ullastret amb els propòsits següents: facilitar, exposar i condicionar tot el recinte; oferir una nova visió del jaciment; disposar de més espai lúdic i de circulació; millorar el camí per a vianants des d’Ullastret al Puig de Sant Andreu en col·laboració amb l’Ajuntament, i aconseguir més coneixement del jaciment i oferir un nou relat.
 
Obertura a la ciutat del pati històric del mNACTEC
Amb aquest projecte el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa tenen la voluntat que el museu, l’edifici i el seu entorn esdevingui encara més un dels principals referents de la ciutat. S’impulsa l’obertura a la ciutat del pati històric i la posada en funcionament d’una cafeteria, en règim de concessió, que facilitarà la interconnexió entre la Rambla d’Egara i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
 
Millora de les visites i els serveis prestats pels museus
Mitjançant una execució eficient de programes anuals d’objectius amb l’Agència, basats en objectius, accions i indicadors de seguiment.
 
Programa de restauració del patrimoni
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya vetlla pel bon estat de conservació dels béns catalogats del patrimoni català, promovent la qualitat, el rigor i la innovació en les seves intervencions de conservació-restauració. Hi ha actuacions previstes a Empúries, al Monestir de Santes Creus, al monestir de Santa Maria de Ripoll, al monestir de Sant Joan de les Abadesses, en béns inclosos en el programa Romànic Obert i l’acabament de la restauració del mausoleu del General Joan Prim i Prats.
 
Portal web del patrimoni català
Amb l’objectiu d’establir noves formes de relació bidireccional amb els usuaris, es tracta de dissenyar estratègies de comunicació per a cada segment de públic, promocionar la visita a museus i monuments, generar plataformes web d’aportació de contingut per part dels usuaris i establir noves formes de relació amb els mitjans de comunicació tradicionals i els nous mitjans en línia.
 
Més socialització i comercialització dels equipaments
Es preveu actuar en espais patrimonials de l’Agència en àmbit de la col·laboració publicoprivada en gestió de concessions per a incrementar l’obtenció de recursos per reinvertir en el propi patrimoni, amb serveis de botigues, restauració, més utilització d’espais i aparcaments.
 
 
Línies estratègiques 2014
Les línies estratègiques de l’Agència per al 2014 se centren en
 
1. Incrementar l’ús social del patrimoni
Es vol incrementat l’ús i el coneixement dels elements patrimonials entre la població, ampliar la diversitat dels públics en els recursos patrimonials, millorar el grau de satisfacció dels usuaris del patrimoni cultural i gestionar els museus de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
 
2. Millorar la conservació del patrimoni
Es garantirà el bon estat de conservació dels BCIN i béns catalogats, es promourà la qualitat, el rigor i la innovació en les intervencions de conservació-restauració del patrimoni moble de Catalunya i es potenciarà la formació i la transferència del coneixement en aquest àmbit.
 
3. Incrementar la dinamització i la socialització de la cadena de valor
Es vol millorar la dinamització i socialització de la cadena de valor del patrimoni, ja que es considera el patrimoni com un sector cultural de gran amplitud i amb importants aportacions al país.
 
4. Incrementar els recursos destinats al patrimoni cultural
Es treballarà per obtenir més recursos per reinvertir en el patrimoni cultural
 
La materialització d’aquestes línies estratègiques es durà a terme a través de cinc conceptes clau:
 
  • Un relat actual: modern i atractiu per arribar a més públics i que parla de passat però mira al futur
  • Relació amb el patrimoni basada en experiències: amb oferta cultural integrada i pluridisciplinària, basat en les sensacions i les emocions i amb espais ben adequats i els serveis de visita necessaris.
  • Un patrimoni en acció: Famílies, joves, individuals, amics, majors, grups, adults... gaudint d’experiències específiques i inoblidables, amb campanyes de difusió adaptades per a cada públic
  • Un projecte de país: generant sinèrgies entre els diferents agents públics i privats i fomentant la vinculació de la ciutadania amb el seu patrimoni.
  • Un patrimoni obert a tothom: Jaciments i monuments accessibles, fàcils i adaptats a tots els col·lectius i que responen als reptes de futur, difusió de qualitat dels monuments per donar-los a conèixer dins i fora de Catalunya 
 
La posada en marxa de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha de permetre un relat integral, ordenat, viu i ric del passat del país, vinculant-lo amb l’actualitat. El relat ha d’incloure diversos blocs: Orígens / Arrels, Cultura dels Ibers, Colònies gregues, A l’Imperi Romà, Catalunya Comtal, Catalunya  Reial, Temps de Renaixement, Temps de Barroc, Industrialització, Temps de Modernisme, Temps de Noucentisme, Memòria i Avantguardes i Contemporaneïtat/Catalunya.cat.
 
 
 

3  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa: Agència Catalana del Patrimoni Cultural - Pla d'acció 2014

Dossier de premsa: Agència Catalana del Patrimoni Cultural - Pla d'acció 2014
PDF | 8155

Fotografia de la presentació

Fotografia de la presentació
JPG | 5414

Fotografia de la presentació

Fotografia de la presentació
JPG | 5431

undefined
undefined
undefined
undefined