"Hi ha una gran contradicció en acusar a algú de fer imposicions quan el que es pretén és que la gent pugui votar"

query_builder   8 abril 2014 22:23

event_note Nota de premsa

"Hi ha una gran contradicció en acusar a algú de fer imposicions quan el que es pretén és que la gent pugui votar"

  • El conseller de la Presidència, Francesc Homs, afirma que avui al Congrés dels Diputats “es veurà si hi ha disponibilitat real al diàleg o tot això és una pura carcassa que tenen per endolcir un no”
  • El Govern ha acordat impulsar la llei de simplificació administrativa de la Generalitat i els governs locals que agilita les relacions entre les administracions, la ciutadania i les empreses
  • L’executiu també ha aprovat el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015 per vetllar per la convivència i prevenir i reduir la delinqüència
  • Altres acords destacats són el decret que regula el funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i noves mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal de l’Administració
 
El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, considera una “gran contradicció acusar algú de fer imposicions quan el que pretén és que la gent pugui votar”. Homs ho ha dit durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, hores abans que es debati al Congrés dels Diputats la petició del Parlament de Catalunya perquè li cedeixin les competències per organitzar la consulta.

Homs ha remarcat que “el què plantegen avui el Parlament de Catalunya i les forces polítiques catalanes és una cosa tan senzilla i, sembla ser, tan difícil per alguns d’assumir, com poder votar”, i que, en cap cas, “no se’ls demanarà als partits polítics espanyols ni al govern espanyol que estiguin a favor d’un projecte o un altre, aquí simplement es planteja que col·laborin per organitzar una votació, a la qual òbviament ells podran, com qualsevol altre amb tota legitimitat exposar els seus arguments i defensar-los”. És per això que el portaveu del Govern considera “molt greu que això sigui presentat com un acte d’imposició o unilateral. La democràcia per definició mai pot ser un acte d’imposició ni un acte unilateral”.

Francesc Homs ha insistit en la legalitat de la proposta, ja que “sinó, això avui no es podria votar” i en la predisposició de diàleg del Govern i el Parlament de Catalunya, i ha remarcat que al debat d’avui es veurà si per part del govern espanyol “hi ha disponibilitat real al diàleg o tot això és una pura carcassa que tenen per endolcir un no”. “Fins ara”, ha dit, “del govern espanyol públicament el què hem escoltat i hem vist són imposicions de tota mena. Començant per la llei Wert”.

Sobre el fet que el President Mas no assisteixi al debat, Homs ha reiterat que el què es planteja avui “és la voluntat d'un poble. I de quina millor manera es pot expressar un poble en un cas com aquest que no sigui a través dels seus representants al Parlament de Catalunya?”. El conseller ha afegit que “nosaltres no som partidaris d'aquesta visió política en forma de duels d’hidalgos, creiem que és d’una altra època”.

Per últim, i davant la previsible negativa del Congrés, el portaveu ha assegurat que si no hi ha col•laboració per poder votar, “votarem igual”, ja que la Generalitat té la competència per poder realitzar consultes.


El Govern impulsa la llei de simplificació administrativa de la Generalitat i els governs locals que agilitza les relacions entre administracions, ciutadania i empreses

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya. Aquesta iniciativa legislativa s’emmarca en la reforma de l’Administració que està fent el Govern amb l’objectiu d’agilitar les relacions entre la Generalitat i l’administració local i entre les administracions, la ciutadania i les empreses.

Per al conseller Homs, es tracta de millorar una situació que “a vegades, ens ha passat per l’acumulació de circumstàncies diverses i temps diferents, que dóna la sensació que els ciutadans i empreses acaben sent una mena de missatgers entre diferents administracions”.

L’Avantprojecte de llei s’ha elaborat d’acord amb el món local i vol establir criteris per clarificar i simplificar les obligacions que s’imposen a les administracions públiques catalanes i, per tant, a la ciutadania i a les empreses. A més, també ha de reclamar que s’adapti la normativa sectorial i que els governs locals simplifiquin els procediments regulats a les pròpies ordenances i reglaments.

L’exigència de la simplificació de l’activitat administrativa ha de servir perquè la ciutadania i les empreses obtinguin de les administracions una millora en la tramitació dels procediments d’autorització i control de les activitats econòmiques, la qual cosa ha de repercutir en una major eficiència de recursos, en un estalvi econòmic i en una reducció de terminis a fi de fomentar la reactivació econòmica i potenciar l’ocupació.

Hem de saber trobar aquell equilibri necessari entre les garanties i la possibilitat de donar facilitat a tot allò que estigui lligat amb el progrés de la nostra economia: dels nostres emprenedors, autònoms, pimes, etc. que són els que pateixen més els excessos de burocràcia perquè tenen menys instruments per fer-hi front i necessiten un major acompanyament de les administracions”, ha dit el conseller.

D’altra banda, la simplificació també permet aconseguir una millor gestió dels recursos econòmics, tècnics i humans de les administracions locals i de la Generalitat.


El Govern aprova el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015 per vetllar per la convivència i prevenir i reduir la delinqüència

El Govern ha aprovat el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015, que inclou actuacions específiques per garantir la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.

El document situa el ciutadà com a destinatari principal de les polítiques de seguretat, concretades en 184 actuacions per vetllar per la convivència i la tranquil•litat ciutadana i prevenir i reduir la delinqüència. El contingut del Pla s’ha desenvolupat en 4 eixos: servei a la ciutadania, planificació, coordinació, i formació i recerca, i en 40 objectius estratègics.

El Pla recull el treball conjunt dels diferents departaments de la Generalitat en pro de la seguretat, entesa com un bé social, que exigeix el treball i la col•laboració de diferents òrgans del Govern; i empra un concepte de la seguretat ampli i obert, que inclou tant la seguretat ciutadana com la seguretat civil, la seguretat viària i la seguretat en altres àmbits, com els espectacles públics i activitats recreatives.

És un pla que, d’acord amb la llei, regularment el Govern de Catalunya ha d’aprovar. És el que acordem avui i serà degudament presentat pel conseller d’Interior al Parlament de Catalunya”, ha explicat Homs.


El Govern aprova el decret que regula el funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries per reforçar-ne la solvència i la transparència

El Govern ha aprovat el decret que regula el funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries. L’objectiu de la norma, que modifica el marc regulador existent fins ara, és reforçar la solvència d’aquestes entitats, millorar-ne la transparència i centrar la seva activitat en l’àmbit agrari.

Pretenem amb aquest conjunt de mesures, lleis i desenvolupament”, ha dit Homs, “mirar de recuperar funció originària de les seccions de crèdit, que no s’ha acabat perdre, però volem reforçar-la, que és el finançament de l’activitat productiva de la cooperativa i preservar els interessos dels seus socis i protegir el conjunt del model cooperatiu”.

En aquest sentit, el decret preveu algunes mesures com, per exemple, limitar la dimensió de la secció de crèdit en relació amb la resta de la cooperativa. Per això, els actius totals de la secció de crèdit no podran superar en 6 vegades els actius de la resta de la cooperativa. Per aconseguir-ho, les entitats hauran de seguir un pla d’actuació anual. El text els dóna fins al desembre del 2018 per adaptar-se a la normativa.


El Govern aprova noves mesures de flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal de l’Administració

El Govern ha aprovat la modificació del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horari del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, que afecta el conjunt de treballadors del col•lectiu d’administració i tècnic.

Segons el portaveu del Govern, “és un pas més cap uns horaris més flexibles que s’adapta a l’evolució de les necessitats actuals de la nostra societat”.

Les mesures que incorpora el nou decret són: avançar cap a la flexibilització total de la gestió de la jornada laboral, ampliar els supòsits de flexibilitat horària que ja existien al Decret del 2012, establir 25 hores anuals de flexibilitat horària recuperable per assumptes personals sense justificació i supeditades a les necessitats del servei, poder gaudir tot l’any i amb els mateixos criteris que el permís per assumptes personals de les hores de lliure disposició corresponents a les tardes no recuperables anteriors a les dues festes locals i a la festivitat de Reis, i ampliar a set els dies de vacances que podran gaudir-se de manera independent i aïllada durant tot l’any natural, sempre d’acord amb les necessitats del servei.

El Govern adapta el títol de grau superior de direcció de cuina a les necessitats del sector

El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de direcció de cuina, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional.

D’altra banda, el Govern declara bé cultural d’interès nacional el jaciment del Fondo d’en Roig de Cunit i la zona paleontològica de Fumanya, a Fígols i Vallcebre; i impulsa els treballs de millora de la seguretat viària per valor de 535.000 euros.

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern 08.04.14

Acords de Govern 08.04.14
PDF | 305

undefined
undefined
undefined
undefined