El conseller Homs al Parlament

El conseller Homs defensa al Parlament el Projecte de llei de les professions de l'esport, que "millorarà i regularitzarà la situació dels professionals"

query_builder   24 abril 2014 17:15

event_note Nota de premsa

El conseller Homs defensa al Parlament el Projecte de llei de les professions de l'esport, que "millorarà i regularitzarà la situació dels professionals"

  • El ple ha rebutjat les esmenes a la totalitat presentades aquest matí a la cambra catalana
  • El conseller Francesc Homs ha presentat el Projecte de llei, que incorpora modificacions per regular l'exercici de les professions de l'esport i que actualment es troben en un “buit legal”
  • El Projecte de llei amplia les possibilitats d'acreditar la formació per a l'exercici de diferents professions esportives perquè també es pugui fer mitjançant certificats de professionalitat, de qualificació professional o de titulacions obtingudes als estats membres de la Unió Europea
  • També determina que la Secretaria General de l'Esport estableixi els convenis i els acords d'equiparació de professions i competències mínimes amb altres registres d'estats membres de la Unió Europea
 
El Parlament de Catalunya ha rebutjat aquest matí les esmenes a la totalitat del Projecte de llei sobre l’exercici de les professions de l’esport de Catalunya, proposada pel Govern de la Generalitat, que, d’aquesta manera, inicia el seu tràmit parlamentari. El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, ha presentat les modificacions del Projecte de llei 3/2008, de 23 d’abril per “millorar i regularitzar la situació dels professionals dels sector, per tal de que puguin obtenir la formació necessària i d’aquesta manera inscriure’s al Registre Oficial de Professions de l’Esport de Catalunya”.
 
Homs ha detallat els motius pels quals el Govern ha cregut “oportú actualitzar-la i dotar-la d’una nova redacció”, donat que l’aplicació d’aquesta llei aprovada ara fa tot just sis anys, “ ha impedit que molts professionals adaptessin l’exercici de la seva activitat als mandats legals”.  El conseller ha defensat la conveniència, doncs, de “recollir i donar regulació legal a diferents situacions” de l’ampli col·lectiu que desenvolupa la seva professió en l’àmbit de l’esport i que actualment es troba, en alguns supòsits, “davant d’un buit legal, al qual cal donar una resposta”, perquè puguin accedir al Registre de Professionals de l’Esport.
 
Modificacions proposades al Projecte de llei
 
El conseller de la Presidència ha explicat que la modificació que avui ha abordat el Parlament es deu a que la llei de 2008 “no contemplava les formacions de les modalitats esportives de salvament i socorrisme, i busseig esportiu amb escafandre autònom, atès que aquestes encara no s’havien regulat”. Amb la modificació de la llei, aquestes activitats professionals se situarien dins la regulació de les professions de monitors esportius i d’entrenadors esportius, i en el cas de salvament i socorrisme, dins de la de director esportiu.
 
També es proposa modificar la nomenclatura de les professions d’animador/a i monitor/a esportiu professional, i dels entrenadors/es professionals, “per identificar-les més clarament”, per les de: Monitors/es esportius i Entrenadors/es esportius (referits a un esport específic).
 
Una tercera modificació té a com a finalitat que “per a l’exercici de les professions que es regulen a la llei, les formacions es puguin acreditar tant pels títols que contempla la llei com per altres noves titulacions exigibles a mesura de la seva implantació” i també per les titulacions obtingudes en els estats membres de la Unió Europea. També es considera convenient incloure la possibilitat del reconeixement i incorporació dels professionals, en altres registres d’estats membres de la UE
 
Per altra banda, el Projecte de llei ha de permetre solucionar “situacions problemàtiques” en què es troben alguns professionals, que es veuen “impossibilitats de complir amb l’obligació d’estar registrats com a professionals de l’esport a Catalunya”, ha afegit el conseller de la Presidència, referint-se al col·lectiu de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat. La no existència de la formació oficial en aquestes activitats poliesportives, fa que aquest sector “quedi fora” de la Llei de les professions de l’esport. Per això, “l’Administració donarà una oferta formativa específica” a través de l’Escola Catalana de l’Esport, òrgan docent del Consell Català de l'Esport de la Generalitat.
 
Pel que fa a la situació de les persones que fan tasques esportives bàsiques a entitats, federacions o consells, i a demanda de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) i del sector federatiu, la llei determinarà “els requeriments i condicions per reconèixer la formació federativa” per tal d’incorporar-se al Registre Oficial de Professionals de l'Esport “un cop hagin realitzat la formació necessària” en els dos casos esmentats.
 
El portaveu del Govern ha recordat també durant la seva exposició a la cambra catalana, que el Projecte de llei també resol altres situacions com ara la dels entrenadors de Balonkorf o Korfball, que tot i que són professions “legalment reconegudes” pel Consell Català de l'Esport, l’Administració no els pot oferir “formació oficial”, ja que la modalitat no està reconeguda per part del Consejo Superior de Deportes. Per oferir “una solució que permeti a aquest col·lectiu exercir la seva professió legalment”, s’ha previst que l’Escola Catalana de l’Esport porti a terme aquesta formació. D’aquesta manera, “els professionals podran ser inscrits al Registre Oficial de Professions de l’Esport”, ha afegit Homs.
 
Pel que fa a les modalitats esportives legalment reconegudes pel Consejo Superior de Deportes, però sense pla formatiu, (per no haver-se publicat al BOE), com és el cas del patinatge sobre gel, es proposa que sigui l’Escola Catalana de l’Esport qui “ha de poder desenvolupar una formació mínima i els professionals que superin el curs es puguin inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport”.
 
Una altra modificació del Projecte de llei és la relacionada amb l’exercici de les professions de monitor i entrenador esportiu. “Si el Govern verifica una manca real de professionals titulats” o constata “l’existència de nous àmbits de treball amb una manca de formació específica”, els professionals que disposin de certificats que acreditin tant la formació com l’experiència professional, “podran sol·licitar la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport, atenent la normativa vigent”, ha subratllat el conseller.
 
El Projecte de llei preveu també desenvolupar un procediment per fixar els mínims requisits de formació complementària i d’experiència professional per poder desenvolupar tasques esportives professionalment i la reglamentació federativa del voluntariat. En aquest sentit, Homs ha assenyalat que “es preveu que les federacions esportives puguin realitzar una formació mínima, per tal de garantir la salut dels practicants”. L’assistència a aquesta formació serà certificada des de l’òrgan docent del Consell Català de l'Esport. Aquesta formació “és a voluntat de les Federacions esportives catalanes”, ha precisat el conseller, “per tant, les persones que obtinguin aquesta certificació no es podran inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport”.
 
Pel que fa a les titulacions i certificacions regulades en aquesta Llei, “només seran exigibles a partir de l’1 de gener del 2015” ha conclòs Francesc Homs.
 
Cal afegir que el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya compta amb un total de 26.444 professions registrades, 14.878 professionals registrats i un total de 4.368 professionals col·legiats, a data de 9 d’abril de 2014.
undefined
undefined
undefined
undefined