El Govern aprova un Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament del 2014 centrat especialment en els drets de les dones

El Govern aprova un Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament del 2014 centrat especialment en els drets de les dones

query_builder   27 maig 2014 15:21

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament del 2014 centrat especialment en els drets de les dones

  • El Pla Anual és el principal instrument del Govern programàtic i d’orientació política per desplegar les accions concretes i els compromisos establerts en els plans directors i aquest és l’últim del Pla Director 2011-2014
  • Aquest Pla ha estat dictaminat favorablement per unanimitat pel Consell de Cooperació, l’òrgan consultiu i de participació format per tots els actors de la cooperació catalana
  • L’eix central és l’enfocament dels drets humans individuals i col·lectius, especialment els drets de les dones
  • La cooperació al desenvolupament forma part del conjunt de l’acció exterior de Catalunya i, per tant, contribueix també a projectar la nació catalana al món
 
El Govern ha aprovat el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament 2014, amb el consens del sector, ja que compta amb el dictamen favorable per unanimitat del Consell de Cooperació al Desenvolupament. El Pla d’enguany respon a un exercici de concentració i priorització en el marc de la contenció pressupostària del Govern per aconseguir la màxima eficàcia. Les principals línies de treball són les següents:
 
·         Defensar els drets de les persones i els drets dels pobles per aconseguir el compliment dels drets humans en la seva dimensió més àmplia, així com treballar per un model de cooperació transformadora i feminista que defensi els drets humans de les dones, perquè la desigualtat i la discriminació contra les dones persisteix arreu del món i amb especial crueltat a les zones més empobrides.
 
·         Millorar la coordinació del conjunt de les actuacions de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, vetllar per la seva qualitat i treballar per la coherència de polítiques públiques del Govern.
 
·         Elaborar el nou Pla Director 2015-2018.
 
·         Impulsar mesures de suport al sector, especialment a les entitats, que permetin millorar la seva sostenibilitat, el treball conjunt, la connexió i l’intercanvi de coneixements.
·         Promoure l’Educació per al Desenvolupament (EPD) com una eina imprescindible de transformació social al Nord, vinculada amb la millora de la incidència política a nivell internacional, per contribuir a formar una ciutadania solidària i compromesa amb les situacions de desigualtats. En aquest sentit, aquest any es convoca una línia de subvencions d’EPD específica per a entitats.
 
El Pla Anual 2014 es desplegarà en el marc d’enfortir el posicionament internacional de Catalunya i projectar la nació catalana a l’exterior en les seves dimensions històrica, econòmica, lingüística i cultural, tal com estableix el preàmbul de la Llei d’acció exterior, actualment en tràmit parlamentari. La cooperació al desenvolupament és una dimensió central i un tret identitari d’aquesta internacionalització i, per tant, forma part del conjunt de l’acció exterior de Catalunya. D’aquí, la vinculació i articulació amb la Llei d’acció exterior, així com el compromís amb iniciatives rellevants de la societat civil, com la de l’Acord Nacional per a l’Acció Exterior.
 
Enguany el Govern de Catalunya destina un pressupost de 14.253.256 euros a l’Ajut Oficial al Desenvolupament. D’aquests, 6.230.100 euros corresponen, d’acord amb la Llei de pressupostos, a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, principal òrgan executor d’aquesta política. Els departaments i organismes de la Generalitat destinaran 8.023.156 euros a actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
 
El Consell de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan consultiu i de participació, format per representants de tots els actors del sector de la cooperació catalana: Federació d’ONG per a la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament; Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona; Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida; Comissions Obreres i Unió General de Treballadors; PIMEC i Consell de Cambres de Catalunya; Consell Interuniversitari; col·legis professionals; Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; Consell d’Assessor per al Desenvolupament Sostenible; Grup de Participació Internacional del Consell Nacional de Dones de Catalunya; Centre d’Informació de Treballadors Estrangers; Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; Federació de Municipis de Catalunya; Associació Catalana de Municipis, així com experts de reconegut prestigi del sector.
undefined
undefined
undefined
undefined