El Govern crea la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus per impulsar les relacions de Catalunya amb els organismes internacionals

El Govern crea la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus per impulsar les relacions de Catalunya amb els organismes internacionals

query_builder   3 juny 2014 15:06

event_note Nota de premsa

El Govern crea la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus per impulsar les relacions de Catalunya amb els organismes internacionals


 
  • La nova Direcció General millorarà l’impuls i el desplegament de les relacions del Govern amb els organismes multilaterals i europeus
  • La Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus quedarà adscrita a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència
 
El Govern ha aprovat avui la modificació de l’estructura del Departament de la Presidència a través del decret de creació de la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus que s’adscriurà a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
 
Els motius que han impulsat la Generalitat de Catalunya a emprendre aquesta acció és donar resposta als capítols de l’Estatut d’autonomia de Catalunya que preveuen la participació de la Generalitat en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les seves competències o els interessos de Catalunya i la participació de Catalunya en els organismes internacionals competents en matèries d’interès rellevants, especialment la UNESCO i altres organismes de caràcter cultural.
 
Davant el convenciment que avui en dia no es pot avançar en la resolució dels grans reptes mundials sense una aposta ferma per un sistema multilateral inclusiu que asseguri la participació de tots els actors a tots els nivells, la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus tindrà, entre d’altres, els objectius següents:
 
·         Impulsar i desplegar les relacions del Govern de la Generalitat amb els organismes multilaterals i europeus, i fer el seguiment dels acords i convenis de col·laboració que puguin establir-se en aquest àmbit.
 
·         Impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea, i, en particular, coordinar la representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea, analitzar-ne els mecanismes de participació i vetllar per la presència en el sistema de presa de decisions de la Unió.
 
·         Seguir les iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la posició de la Generalitat en les reformes, fer seguiment del dret de la Unió per fixar la posició de la Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió, facilitar l’aplicació del dret de la Unió, coordinar la gestió dels procediments d’infracció i mantenir la participació en els mecanismes de cooperació administrativa relatius al dret de la Unió.
 
·         Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l’estatus en el si de la Unió.
 
·         Dirigir i coordinar la representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya davant les institucions d’àmbit europeu, més enllà de la Unió Europea.
 
·         Donar suport i impulsar les activitats relacionades amb la política i els projectes euromediterranis conjuntament amb la Direcció General de Relacions Exteriors.
 
·         Impulsar i mantenir la relació i interlocució amb les delegacions de naturalesa multilateral del Govern a l’exterior. En coordinació amb la Direcció General de Relacions Exteriors, impulsar i mantenir la relació i interlocució d’aquelles delegacions del Govern a l’exterior que duguin a terme activitats dins dels àmbits multilateral i europeu.
 
·         Mantenir les relacions ordinàries amb els organismes multilaterals i internacionals amb seu a Catalunya, i impulsar la implantació en el territori de nous organismes d’aquesta naturalesa.
 
·         Assumir la representació del secretari/ària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea en els fòrums i organismes internacionals en l’àmbit de la seva competència.
undefined
undefined
undefined
undefined