Roda de premsa

El Govern impulsa el pla de reforma de l'Administració de la Generalitat per guanyar eficiència i adaptar-la als nous models de governança

query_builder   3 juny 2014 22:11

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa el pla de reforma de l'Administració de la Generalitat per guanyar eficiència i adaptar-la als nous models de governança

Roda de premsa

  • El pla té com a objectiu assegurar en l’Administració catalana el conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació
  • Homs considera “preocupant” l’actitud “passiva” del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, davant el procés engegat a Catalunya
  • El Govern crea la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus en resposta al “nivell de maduració” que la Generalitat ha assolit en el terreny dels afers exteriors
 
El Govern ha aprovat avui encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals el disseny, el desenvolupament i la governança del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, fer el seguiment de la implementació de les mesures que se’n derivin, avaluar-les i retre comptes dels resultats assolits.
 
El pla, que es durà a terme mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, té com a objectiu “construir i consolidar models organitzatius i procediments que assegurin en l’Administració catalana el conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació, juntament amb els de subjecció a l’ordenament jurídic, professionalitat i imparcialitat”, segons ha destacat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.
 
El pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic tindrà el eixos següents:
 
Eix 1. Transparència. Es fomentarà i promourà la transparència en totes les actuacions de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i s’impulsarà l’avaluació de les polítiques públiques de manera que esdevingui un element clau que ha d’inspirar i orientar la seva reforma. La llei de transparència, actualment en tramitació parlamentària a partir d’una ponència conjunta, complementarà altres iniciatives ja consolidades com ara el Portal de la transparència, el Banc de dades d’ocupació pública o el web del sector públic. 
 
Eix 2. Ètica. Té l’objectiu de desenvolupar la infraestructura ètica, mitjançant la promoció de codis d’integritat i bones pràctiques per als empleats públics i un marc de gestió que permeti avaluar i retre comptes en aquest àmbit, en la línia del codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat i altres codis sectorials ja existents.
 
Eix 3. Recursos humans. Es duran a terme els corresponents canvis normatius, el disseny i la progressiva implementació d’un nou model de polítiques en aquest àmbit, que introdueixi majors graus d’adequació i flexibilitat i impulsi i faciliti els processos de professionalització i mobilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. S’impulsaran modificacions del marc normatiu orientades a la tecnificació del capital humà, amb actuacions com la revisió i adaptació a les noves necessitats del sistema selectiu d’accés a l’ocupació pública. També es duran a terme modificacions en la gestió dels recursos humans amb la finalitat de flexibilitzar-ne els elements principals, racionalitzar l’ordenació i simplificar els procediments de gestió.  
 
Eix 4. Direcció pública professional, amb l’objectiu de professionalitzar els càrrecs directius de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, introduint criteris d’idoneïtat i competència professional per al seu accés i avaluació de resultats. La futura llei de la direcció pública professional assegurarà la idoneïtat professional i l’adequada avaluació de les persones que, prèvia convocatòria pública, accedeixin als càrrecs directius. L’aprovació d’aquesta norma està prevista amb caràcter immediat a l’aprovació del pla de reforma de l’Administració. 
 
Eix 5. Govern digital i simplificació de la tramitació administrativa. Mitjançant l’impuls de solucions tecnològiques i la simplificació de processos en l’organització de l’Administració de la Generalitat, facilitar la relació entre l’Administració i la ciutadania i, en especial, l’establiment i desenvolupament d’iniciatives empresarials. El Govern ja ha avançat en aquest àmbit amb l’aprovació de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i una important tasca en l’àmbit de l’Administració electrònica (durant el 2014 es realitzaran prop de 12 milions de transaccions de documents i dades electròniques, i més de 500 tràmits adreçats a la ciutadania i a les empreses ja estaran informatitzats). L’impuls a la Finestreta Única Empresarial i la implantació de la factura electrònica són altres projectes que ha destacats dirigits específicament a les empreses. 
 
Eix 6. Innovació i talent. Es posarà en marxa un pla per identificar, gestionar, desenvolupar, reconèixer, retenir o atraure talent i potenciar iniciatives que prestigiïn l’intercanvi d’idees, el pensament crític i les bones pràctiques per millorar el funcionament dels serveis públics, la implicació del personal al seu servei i la satisfacció de la ciutadania envers els serveis públics. Es preveuen actuacions en l’articulació d’un pla corporatiu de foment de la innovació i la creació d’una comunitat de pràctica en l’àmbit dels recursos humans.  
 
Eix 7. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Té amb l’objectiu de racionalitzar i simplificar l’organització dels departaments i del seu sector públic. Es revisaran les funcions dels alts càrrecs de l’organització departamental, s’introduiran noves figures organitzatives i es revisaran algunes de les existents, així com d’altres aspectes relacionats amb la prestació dels serveis públics i la qualitat.
 
Eix 8. Sector públic de la Generalitat de Catalunya. Es durà a terme un nou pla de racionalització i simplificació del sector públic que l’identifiqui amb els valors del servei públic, i l’orienti a la creació de valor i a la rendició de comptes. 
 
Eix 9. Col·laboració publicoprivada. Per potenciar processos de col·laboració publicoprivada, assegurant els estàndards mínims de qualitat i enfortint les capacitats internes de l’Administració per gestionar-los o supervisar-los, i avaluar-los de forma adequada.
 
Homs considera “preocupant” l’actitud “passiva” del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, davant el procés engegat a Catalunya

A preguntes dels periodistes, el portaveu Homs s’ha referit a les declaracions que aquest matí ha fet el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en què ha tancat la porta a una reforma constitucional, una possibilitat que el mateix Rajoy havia apuntat durant les jornades del Cercle d’Economia a Sitges.
 
El conseller de la Presidència ha qualificat de “preocupant” l’actitud “passiva” del cap de l’Executiu espanyol davant el procés engegat a Catalunya, una qüestió, ha recordat Homs, que el mateix Govern central considera un dels principals problemes de l’estat espanyol. “És sorprenent que tingui una actitud contemplativa, no li coneixem cap iniciativa. Sembla que faci de comentarista”, ha reblat Homs.
 
 “L’únic que li coneixem és que colla la Generalitat manllevant competències, collant financerament i incomplint lleis. En això sí que estan profundament actius”, ha denunciat Homs.
 
El Govern crea la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus per impulsar les relacions de Catalunya amb els organismes internacionals
 
El Govern també ha aprovat avui la creació de la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, adscrita a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, que millorarà l’impuls i el desplegament de les relacions del Govern amb els organismes multilaterals i europeus.  
 
L’Executiu pren aquesta mesura fruit de l’experiència acumulada i després de comprovar que el rol de la Generalitat com a institució en l’àmbit dels Afers Exteriors ha tingut “una evolució molt evident”, pròpia d’un món que es va “globalitzant” i d’una economia, la catalana, “cada cop més oberta”, ha assegurat el portaveu Homs.  
 
La nova Direcció General també respon a la necessitat d’atendre els requeriments del propi Estatut d’autonomia de Catalunya, que preveuen la participació de la Generalitat en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les seves competències o els interessos de Catalunya i la participació de Catalunya en els organismes internacionals competents en matèries d’interès rellevants, especialment la UNESCO i altres organismes de caràcter cultural. 
 
Així, en la línia del que han fet altres Governs, la Generalitat especialitzarà una unitat directiva en afers multilaterals i europeus, distingint les relacions bilaterals de la participació en organismes de caràcter multilateral. Per al portaveu, es tracta d’una decisió “estrictament organitzativa” però que fa palès “el nivell de maduració que la Generalitat té en el terreny dels afers exteriors”.  
 
La Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus tindrà, entre d’altres, els objectius següents:
 
·       Impulsar i desplegar les relacions del Govern de la Generalitat amb els organismes multilaterals i europeus, i fer el seguiment dels acords i convenis de col·laboració que puguin establir-se en aquest àmbit.
 
·       Impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea, i, en particular, coordinar la representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea, analitzar-ne els mecanismes de participació i vetllar per la presència en el sistema de presa de decisions de la Unió.
 
·       Seguir les iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal de facilitar la posició de la Generalitat en les reformes, fer seguiment del dret de la Unió per fixar la posició de la Generalitat davant de les iniciatives legislatives de la Unió, facilitar l’aplicació del dret de la Unió, coordinar la gestió dels procediments d’infracció i mantenir la participació en els mecanismes de cooperació administrativa relatius al dret de la Unió.
 
·       Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de millorar-ne l’estatus en el si de la Unió.
 
·       Dirigir i coordinar la representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya davant les institucions d’àmbit europeu, més enllà de la Unió Europea.
 
·       Donar suport i impulsar les activitats relacionades amb la política i els projectes euromediterranis conjuntament amb la Direcció General de Relacions Exteriors.
 
·       Impulsar i mantenir la relació i interlocució amb les delegacions de naturalesa multilateral del Govern a l’exterior. En coordinació amb la Direcció General de Relacions Exteriors, impulsar i mantenir la relació i interlocució d’aquelles delegacions del Govern a l’exterior que duguin a terme activitats dins dels àmbits multilateral i europeu.
 
·       Mantenir les relacions ordinàries amb els organismes multilaterals i internacionals amb seu a Catalunya, i impulsar la implantació en el territori de nous organismes d’aquesta naturalesa.
 
·       Assumir la representació del secretari/ària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea en els fòrums i organismes internacionals en l’àmbit de la seva competència.
 
El Govern aprova la modificació de les taxes judicials catalanes per excloure del seu pagament els ciutadans

 El Govern ha aprovat el decret llei de modificació de la llei de les taxes per excloure els ciutadans -persones físiques- i les petites empreses de l’aplicació de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia.
 
El decret llei arriba després que la setmana passada el Departament de Justícia, advocats i procuradors consensuessin els punts principals de l’acord després de setmanes de negociació.
 
La modificació de les taxes catalanes respon a la necessitat de garantir la tutela judicial efectiva tenint en compte l’elevada quantia de les taxes estatals, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l’aplicació de la taxa catalana.
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha augmentat les exempcions per garantir el dret a accedir a la justícia, davant la imminent aplicació de la taxa després de la sentència favorable a aquestes. Alhora, el Govern ha acordat mantenir l’aplicació d’un descompte del 25% per afavorir la presentació telemàtica de demandes.
 
Tanmateix, l’acord preveu el manteniment de les quotes en un mínim de 60 euros i un màxim de 120 euros en l’aplicació de la taxa catalana, molt lluny dels imports que suposen les taxes judicials imposades per l’Estat i que poden generar un efecte dissuasori desproporcionat per als qui volen obtenir la tutela judicial efectiva dels seus drets i interessos legítims.
 
El Govern aprova el contracte programa amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per al període 2014-2017

En l’àmbit de la universitat, el Govern ha aprovat avui el nou contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per al període 2014-2017, dotat amb un total de 139.871.755,84 euros. 
 
Aquest nou contracte programa estableix uns nous objectius estratègics i operatius per a l’AGAUR, com són assolir una gestió eficient i eficaç de les convocatòries i programes que gestiona, millorar-ne el sistema d’avaluació, i maximitzar la participació de les convocatòries i programes que desenvolupa. A més, també es vol potenciar la col·laboració de l’Agència en la gestió de convocatòries i actuacions externes.
 
L’AGAUR és una entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia adscrita a la SUR del Departament d’Economia i Coneixement.
 
El Govern aprova l’aportació del 2014 per als Jocs Mediterranis de Tarragona 2017

D’altra banda, el Govern ha aprovat avui una subvenció de 553.700 euros durant el 2014 a la Fundació Tarragona 2017, per contribuir al finançament de les despeses derivades de les necessitats operatives de l’organització dels XVIII Jocs Mediterranis, que se celebraran a Tarragona del 30 de juny al 9 de juliol de 2017. Per fer efectiu aquest import, hi hauran de contribuir tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
El Govern considera que la celebració d’aquest esdeveniment esportiu és una oportunitat única per situar Catalunya al món a través de l’esport i promocionar valors com la cohesió social i territorial o la promoció turística i patrimonial del Camp de Tarragona i del país en general.
 
Finalment, el Govern també ha donat llum verd al nomenament d’Iban Rabasa com a nou director general de Relacions Exteriors, en substitució de Francesc de Paula Gambús, que va cessar en el càrrec per ser candidat a les eleccions al Parlament Europeu.
 
Més informació: http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/govern/consell-executiu/acords-govern/acordgovern-4621.html
undefined
undefined
undefined
undefined