El dèficit fiscal de Catalunya amb l'Administració central persisteix i el 2011 se situa en el 7,7% del PIB

query_builder   12 juny 2014 16:49

event_note Nota de premsa

El dèficit fiscal de Catalunya amb l'Administració central persisteix i el 2011 se situa en el 7,7% del PIB

  • Catalunya aporta el 19,2% del total d’ingressos de l’Administració central, però només rep el 14% de la despesa total de l’Estat
  • Si es descompta la Seguretat Social (amb l’atur inclòs), la despesa rebuda cau fins el 9,4%
  • El dèficit fiscal català (mètode del flux monetari) el 2011 arriba als 15.006 milions d’euros, el 7,7% del PIB
  • Durant el període 1986-2011, Catalunya pateix de mitjana un dèficit fiscal anual del 8% del PIB   
El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha presentat avui el resultat de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central de l’any 2011, que s’ha elaborat complint amb la Llei 10/2012 de 25 de juliol, de publicació de les balances fiscals.
 
La balança fiscal mesura l’efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal de l’Administració central, és a dir, mostra la diferència entre la despesa que l’Estat realitza en un territori i el volum d’ingressos que en detreu per finançar el conjunt de la despesa pública central.  Existeix dèficit fiscal quan els ingressos detrets en un territori superen les despeses que es destinen als seus ciutadans, és a dir, hi ha una sortida neta de recursos fiscals.
 
La balança fiscal de Catalunya de l’any 2011 s’ha calculat segons dues aproximacions metodològiques estàndards: la del flux monetari i la d’incidència càrrega-benefici. Segons el mètode del flux monetari, Catalunya aporta el 19,2% del total d’ingressos de l’Administració central i rep el 14% de la despesa total de l’Estat. Per tant, Catalunya contribueix amb una proporció superior al seu pes en el PIB estatal (18,6% l’any 2011) i, en canvi, rep una fracció de despesa que ni tan sols arriba al pes de la població sobre el conjunt de l’Estat (16%). El mètode del flux monetari mesura l’impacte econòmic generat per l’activitat de l’Administració central en el territori i és especialment rellevant en temps de crisi i atur.
Segons el mètode del flux monetari, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2011 va ser de 15.006 milions d’euros, equivalents al 7,7% del PIB de Catalunya.
 
Segons el mètode de la incidència càrrega-benefici, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2011 va ser d’11.087 milions d’euros, que representen un 5,7% del PIB català.
 
 
M €                        % s/PIB
Flux Monetari
-15.006                         -7,7
Incidència càrrega-benefici
-11.087                         -5,7
 
 
L’impacte de la Seguretat Social
Si es calcula la balança fiscal sense la Seguretat Social (atur inclòs), la despesa rebuda a Catalunya cau del 14% fins al 9,4%. Això es deu a què la despesa de la Seguretat Social –bàsicament pensions i altres prestacions econòmiques- no està subjecte a la discrecionalitat de les polítiques territorials del Govern central. Els ingressos i la despesa de la Seguretat Social estan lligats a uns drets i obligacions adquirits a títol personal.
 
% ingressos aportats per Catalunya
% despesa rebuda a Catalunya
Diferència
% rebut –
% aportat
Estat+organismes autònoms+empreses públiques
19,5
9,4
-10,1
Seguretat Social[1]
19,0
16,9
-2,1
Total a Catalunya
19,2
14,0
-5,2
 
La diferència entre el percentatge del que Catalunya rep i el que aporta es duplica quan s’observa la despesa de caire discrecional. Passa de -5,2 a -10,1 punts percentuals.
 
Si s’observa la sèrie històrica de 1986 a 2011, el dèficit fiscal català, pel mètode del flux monetari, es manté estable amb una mitjana anual del 8% del PIB català.


[1] Inclou les classes passives i els organismes autònoms de les mútues de funcionaris, SEPE I FOGASA, que l’any passat s’imputaven a l’Estat.

3  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 93

Dossier de presentació

Dossier de presentació
PDF | 103

Resultat de la balança fiscal 2011

Resultat de la balança fiscal 2011
PDF | 141

undefined
undefined
undefined
undefined