El Govern destina 14,2 milions d'euros a l'ajut al desenvolupament
  • El conseller de la Presidència ha presentat al Parlament el Pla anual de la cooperació al desenvolupament de 2014, que preveu 128 actuacions
  • L’Agència Catalana de cooperació al desenvolupament compta amb un pressupost de més de 6,2 milions d’euros i els 8 milions restants corresponen a la despesa d’altres departaments i organismes de la Generalitat en el camp de la cooperació
  • Prop del 69% del pressupost es destina a desenvolupament; un 27,5% a l’educació al desenvolupament i la resta al Pla director a l’ajut humanitari i d’emergència
  • Les accions de cooperació de la Generalitat d’aquest any faran especial atenció a la defensa dels drets de les dones, objectiu al qual s’hi destina el 30% del pressupost desenvolupament
  • El conseller també s’ha mostrat partidari de fer “un redreçament” de les partides de cooperació , encara que això dependrà dels pressupostos del 2015 i no de la “voluntat” del Govern, que creu que cal fer “un canvi de tendència”
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha presentat avui el Pla anual de la cooperació al desenvolupament de 2014 a la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya, que està centrat en la defensa dels drets de les dones. El pla té previst destinar 14.253.256 euros a l’ajut oficial al desenvolupament, dels quals 6.235.100 provenen de l’Agència Catalana de cooperació al desenvolupament i 8.023.156 euros es desprenen de la previsió de despesa d’altres departaments i organismes de la Generalitat en el camp de la cooperació.
 
Homs ha destacat “l’esforç per l’optimització de recursos econòmics”, que es tradueix, entre altres coses, en “l’aplicació de criteris de concentració i d’oportunitat per a les subvencions” i en un esforç de destinar “tots els recursos possibles a actuacions de cooperació i educació per al desenvolupament, inclòs el suport als actors de la cooperació”. Així, prop del 69% del pressupost es destina a desenvolupament; un 27,5% a l’educació al desenvolupament i la resta al Pla director a l’ajut humanitari i d’emergència.
 
En concret, un 30% dels recursos aniran cap accions dedicades a “l’apoderament de les dones”, atorgant “una importància especial a aquest objectiu de gènere, per la seva capacitat transformadora cap a unes relacions de gènere més igualitàries entre homes i dones”. Durant la seva intervenció, el conseller Homs ha posat especial èmfasi en que es tracta d’un pla “que es desplegarà en un moment en què inequívocament cal internacionalitzar els anhels majoritaris del poble de Catalunya per expressar la seva voluntat de forma democràtica i projectar la nació catalana a l’exterior”.
 
El pla té com a prioritat “focalitzar i concentrar esforços” i millorar la “comunicació i l’entesa” amb les associacions i les persones que constitueixen la base social de la cooperació catalana. “Reconstruir els ponts i el diàleg, inevitablement malmesos per la caiguda de les subvencions”, és un dels principals objectius, tal i com ha reconegut el conseller durant la seva compareixença al Parlament de Catalunya.
 
Entre altres prioritats, el conseller Homs ha esmentat la necessitat “d’elaborar d’una carta de serveis”, “donar suport a les entitats de segon nivell”, el “treball conjunt per altres oportunitats de finançament”, “la promoció de la internacionalització de les entitats” i la “promoció de la formació i de la transmissió del coneixement” per millorar l’impacte i la incidència del conjunt de les actuacions en cooperació. En aquest sentit, el conseller ha situat com a instrument molt destacat la convocatòria de subvencions adreçada a les ONGD catalanes per a l’elaboració de projectes d’educció al desenvolupament amb una dotació econòmica de 400.000 euros.
 
Entre els objectius d’enguany el conseller també ha situat l’actualització del model de cooperació catalana, que es detallarà en el pla director de cooperació 2015-18.
 
El titular de la Presidència també s’ha mostrat partidari de fer “un redreçament en la mesura que puguem” de les partides destinades a cooperació, encara que això dependrà dels pressupostos del 2015, sobre els quals encara hi ha “moltes incerteses”. Homs ha afegit que s’estima més “ser prudent, més enllà de voluntat que tenim, perquè creiem que hi hauria d’haver un canvi de tendència”.
 
“Un tret identitari de l’acció exterior del país”
 
El Pla Anual 2014 es desplegarà en el marc d’enfortir el posicionament internacional de Catalunya i projectar la nació catalana a l’exterior en les seves dimensions històrica, econòmica, lingüística i cultural, tal com estableix el preàmbul de la Llei d’acció exterior, actualment en tràmit parlamentari. La cooperació al desenvolupament és una dimensió central i un tret identitari d’aquesta internacionalització i, per tant, forma part del conjunt de l’acció exterior de Catalunya. Dins d’aquest context, el conseller Homs ha recordat que “la cooperació al desenvolupament és un tret identitari fonamental de l’acció exterior del país” i aquest pla “reafirma el seu compromís amb la cooperació pel desenvolupament com a veritable política pública”.
 
Actuacions del Pla
 
Pel que fa a les actuacions específiques del pla 2014, el conseller n’ha destacat l’impuls que rebrà la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament a través de “les adhesions al protocol operatiu de col·laboració i coordinació entre els departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya amb la Agència de cooperació”; la col·laboració amb els ens locals; una “sessió de treball” per prevenir la mutilació genital femenina; un pla de “sensibilització” adreçat a les empreses catalanes deslocalitzafes que operen “allà on hi ha projectes de cooperació catalans” o la presència en els “espais de debat internacional sobre el desenvolupament”. Una altre dels objectius del pla és la “millora de les capacitats internes” per “transversalitzar” determinats principis i objectius en el conjunt d’actuacions de la cooperació de la Generalitat.
 
Línies de treball del Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament
 
L’aprovació del Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament 2014, s’ha fet amb el consens del sector, ja que compta amb el dictamen favorable per unanimitat del Consell de Cooperació al Desenvolupament. El Pla respon a un exercici de concentració i priorització en el marc de la contenció pressupostària del Govern per aconseguir la màxima eficàcia. Pel que fa a les principals línies de treball, són les següents:
 
·         Defensar els drets de les persones i els drets dels pobles per aconseguir el compliment dels drets humans en la seva dimensió més àmplia, així com treballar per un model de cooperació transformadora i feminista que defensi els drets humans de les dones, perquè la desigualtat i la discriminació contra les dones persisteix arreu del món i amb especial crueltat a les zones més empobrides.
 
·         Millorar la coordinació del conjunt de les actuacions de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, vetllar per la seva qualitat i treballar per la coherència de polítiques públiques del Govern.
 
·         Elaborar el nou Pla Director 2015-2018.
 
·         Impulsar mesures de suport al sector, especialment a les entitats, que permetin millorar la seva sostenibilitat, el treball conjunt, la connexió i l’intercanvi de coneixements
 
·         Promoure l’Educació per al Desenvolupament (EPD) com una eina imprescindible de transformació social al Nord, vinculada amb la millora de la incidència política a nivell internacional, per contribuir a formar una ciutadania solidària i compromesa amb les situacions de desigualtats. En aquest sentit, aquest any es convoca una línia de subvencions d’EPD específica per a entitats.
 
El Consell de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan consultiu i de participació, format per representants de tots els actors del sector de la cooperació catalana: Federació d’ONG per a la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament; Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona; Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida; Comissions Obreres i Unió General de Treballadors; PIMEC i Consell de Cambres de Catalunya; Consell Interuniversitari; col·legis professionals; Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; Consell d’Assessor per al Desenvolupament Sostenible; Grup de Participació Internacional del Consell Nacional de Dones de Catalunya; Centre d’Informació de Treballadors Estrangers; Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; Federació de Municipis de Catalunya; Associació Catalana de Municipis, així com experts de reconegut prestigi del sector.