• La vicepresidenta anuncia que dimarts vinent es reunirà per primer cop la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació 
  • En resposta a una interpel·lació parlamentària, afirma que el 2015 serà l’any de la regulació i l’aplicació de la llei de transparència i explica les accions previstes per al seu desenvolupament
La vicepresidenta respon a una interpel·lació sobre la llei de transparència
La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha refermat el compromís del Govern de la Generalitat amb la transparència. En resposta a una interpel·lació parlamentària, la vicepresidenta ha afirmat que per al Govern la transparència “és un compromís, però també és una actitud”.
 
Durant la seva intervenció, Joana Ortega, ha posat en valor la feina feta pel Parlament en l’elaboració de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, “una norma molt exigent amb el Govern i l’Administració”, que entrarà en vigor en un període de sis mesos. La vicepresidenta ha assegurat que el 2015 serà l’any de la regulació i l’aplicació de la llei de la transparència i ha fet una enumeració de les diverses accions previstes pel Govern per desenvolupar-la.
 
Així, Joana Ortega ha anunciat que el proper dimarts es reunirà per primera vegada la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació. També ha destacat que s’ha començat a elaborar un Pla estratègic per a l’aplicació de la llei, especificant el calendari i el pressupost que s’imputa a cada objectiu.
 
Ha remarcat, a més, que el mes de març s’aprovarà un programa específic de formació per als alts càrrecs, els treballadors públics i totes les persones implicades en l’aplicació de la llei. Així mateix, ha dit, el Govern elaborarà i presentarà al Parlament, abans del mes de juny, un projecte de llei de modificació de la llei d’arxius i documents per adaptar-ne el contingut al nou règim d’accés a la informació i documentació públiques.
 
També ha anunciat que el Govern aprovarà abans de juny el reglament d’organització i funcionament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. En el capítol normatiu, Joana Ortega ha avançat que també s’està elaborant el reglament que estableix la classificació de les persones i les organitzacions que s’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès.
 
En l’àmbit del bon govern, “estem decidits a difondre i garantir l’aplicació del codi de conducta dels alts càrrecs de la Generalitat i a implementar els nous criteris legals que ens exigeixen donar publicitat dels criteris de designació de persones per ocupar un càrrec”, ha explicat la vicepresidenta.
 
El Govern promourà la generalització de les cartes de serveis en tots els serveis públics bàsics, tant en l’àmbit de la Generalitat com per part dels consells comarcals, municipis de gran població i consells de vegueria, ha assegurat Joana Ortega. “Cartes de serveis a les quals la Llei atorga naturalesa reglamentària i caràcter vinculant per a l’Administració i els usuaris”, ha recordat.
 
La vicepresidenta també ha destacat que s’està treballant en la creació d’un òrgan competent per resoldre els procediments sancionadors i en el desenvolupament d’un programa de suport a les entitats locals, “especialment a aquelles que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa”.
 
Per últim, Joana Ortega ha afirmat que el Govern determinarà els òrgans i els mitjans necessaris que l’Administració de la Generalitat ha de crear per prestar assessorament jurídic i tecnològic a totes aquelles entitats que com els partits polítics, les associacions, les organitzacions sindicals i empresarials i altres entitats que perceben fons públics i estan obligades per la llei de transparència a complir unes obligacions específiques.
 
Portal de transparència i altres iniciatives
 
Pel que fa a la feina ja feta, la vicepresidenta ha recordat tot un seguit d’iniciatives que el Govern ha desenvolupat en l’àmbit de la transparència, ja abans que s’aprovés la llei o bé tot just aprovada la norma. En aquest apartat s’emmarquen les 51 propostes i reflexions en matèria de transparència i regeneració democràtica formulades pel president de la Generalitat per lluitar contra les ineficiències, les irregularitats, el frau i la corrupció.
 
Algunes d’aquestes propostes ja s’han materialitzat, ha assegurat la vicepresidenta, com ara el Portal de la Transparència, a través del qual s’ha donat publicitat de forma completa i amb fàcil accés a les retribucions dels alts càrrecs i assimilats de l’Administració i el seu sector públic. El Portal de transparència, que es va posar en funcionament el 29 de juliol, ja ha rebut més de mig milió de visites.
 
Unes altres iniciatives que ha destacat la vicepresidenta són el Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs, el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, les primeres accions de formació i sensibilització en matèria de transparència i el Programa de polítiques de transparència. Així mateix, ha remarcat que el primer dels nou eixos del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic és el de la transparència.
 
“Gràcies a aquest conjunt de mesures, el Govern de la Generalitat ha obtingut la màxima puntuació possible i la primera posició en el rànquing de transparència de les comunitats autònomes elaborat per l’organització no governamental Transparència Internacional Espanya”, ha explicat la vicepresidenta. “Per tant, podem afirmar que la Generalitat de Catalunya és pionera en transparència”.