Parlament
El Parlament de Catalunya celebrarà el debat final del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015 i de la llei de mesures fiscals i financeres durant el ple d’aquesta setmana. Els comptes del Govern pel proper any mantenen el compromís del Govern de no reduir la despesa no financera, que augmenta un 4,2% respecte el 2014. Aquest augment respon en gran part a la recuperació de la paga extra dels treballadors públics, i la jornada i retribució completa del personal interí, amb un increment de despesa de 581 milions d’euros. En línia amb els comptes anteriors, l’Executiu prioritza les partides de caràcter social que, un any més, concentren el 71,2% dels recursos disponibles. 
 
Les necessitats de despesa d'aquest any se situen en 22.481 milions d’euros, incloent els interessos del deute (la quarta partida més alta després dels departaments de Salut, d’Ensenyament i de Benestar Social i Família) i l'atenció de compromisos de pagament per inversions efectuades en el passat que, tot i l’aplanament d’obligacions, s’eleva enguany a 874 milions d’euros.
 
Malgrat el context de recuperació econòmica, els recursos a disposició de la Generalitat no només no augmenten, sinó que retrocedeixen respecte al 2013, el darrer any amb dades liquidades. L’objectiu de dèficit imposat per l'Estat el 2015 és del 0,7%, un 53% menys que el 2013. Per tot això, els recursos disponibles aquest 2015 se situen en 19.981 milions d’euros, 2.500 menys dels necessaris per cobrir les previsions de despesa de l'exercici.
 
El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va lliurar els pressupostos a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el passat dos de desembre. La seva aprovació havia de celebrar-se el 3 de febrer però va quedar postposada arran de la decisió del Partit Popular de sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre l'adequació a la constitució espanyola i a l'estatut dels projectes de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2015 i de mesures fiscals, financeres i administratives.
 
 
Sessió de control
El ple del Parlament s’iniciarà amb la sessió de control al Govern on el conseller de la Presidència, Francesc Homs, repassarà els greuges que pateix l’esport català.  Per la seva banda, el conseller de Salut, Boi Ruiz, detallarà les accions dutes a terme per afrontar l’epidèmia de grip, així com el compliment dels compromisos pressupostaris del departament que dirigeix.
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, també participarà a la sessió de control on parlarà de l’impost sobre les estades en establiments turístics. El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, en canvi, informarà sobre la gestió dels parcs naturals i les plantes de tractament de purins.
A més a més, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, parlarà del 9N; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, respondrà preguntes sobre rodalies a Tarragona i gestió de l’Aigua; el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, repassarà les darreres novetats del cos dels Mossos d’Esquadra; la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, explicarà les obres de manteniment de les escoles; i el conseller de Justícia, Germà Gordó, analitzarà l’estat de la garantia d’independència del poder judicial.
Després de la sessió de control del Govern se celebrarà la sessió de control al president de la Generalitat. Artur Mas, prevista pels volts de les 11h.