L’interès i la voluntat d’aprendre català per mitjà dels cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha augmentat en els darrers mesos. Les dades comparatives del primer semestre de 2014 i del mateix període de 2015 ho demostren, ja que les inscripcions han crescut més d’un 5%, que en xifres absolutes representen 2.100 inscripcions més.
 
Els nivells on la inscripció ha crescut més són l’inicial i el bàsic, que permeten adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral necessàries per poder resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. Aquests cursos agrupen el 62,5% d’alumnes del CPNL i són on hi ha una presència més elevada de persones estrangeres (86,5%). A més, d’aquestes, 5.211 persones fa menys de 24 mesos que han arribat a Catalunya.
 
També ha crescut el seguiment dels alumnes del conjunt dels cursos que el CPNL ofereix, fet que mostra que la fidelització de l’alumnat és alta i que l’aprenentatge del català no és un tràmit que les persones estrangeres han de complir, sinó que s’hi manté l’interès perquè facilita la integració a la societat d’acollida i la millora de les oportunitats laborals. També es valora que els centres ofereixen activitats complementàries que vinculen la llengua a la cultura i a l’entorn.
 
L’oferta de cursos del CPNL cobreix un ampli ventall de necessitats, des dels cursos d’iniciació en l’aprenentatge de l’idioma, per adquirir fluïdesa en les converses o per entendre i parlar en català en el lloc de la feina, fins a cursos de redacció de textos formals o de millora de la qualitat lingüística. L’interès pels cursos específics ha crescut el 57’14% el 2014. El consorci disposa de 146 punts d’atenció arreu de Catalunya.
 
Segons la darrera Enquesta d’usos lingüístics a la població, més de 2,5 milions de persones (el 40,6% de la població major de 15 anys), han manifestat interès per aprendre català. En el cas dels nascuts a l’estranger, aquest interès arriba al 65,7%.