El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha signat el requeriment previ a la interposició del recurs contenciós administratiu contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre (PHCE). El Govern, que està en contra del règim de cabals en el tram final de l’Ebre que contempla el pla, té la intenció d’elevar-lo al Tribunal Suprem si l’Estat no rectifica i desestima el contenciós. El Departament de Territori i Sostenibilitat presentarà el document davant del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, tal com preveu la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
El Govern aposta per un règim de cabals circulants al tram final de l’Ebre que sigui flexible, en funció de si l’any és hidrològicament sec, normal o humit, però, sobretot, que garanteixi la qualitat i la sostenibilitat dels ecosistemes associats a la conservació del delta de l’Ebre i dels espais de la Xarxa Natura 2000, una de les principals zones humides del sud d’Europa. El delta de l’Ebre és refugi de milers d’espècies protegides i migratòries i un dels hàbitats protegits més fràgils de la Mediterrània declarat Reserva de la Biosfera.
 
El conseller Rull defensa que el pla no garanteix els cabals ambientals i ecològics i que és perjudicial per als regadius perquè no en prioritza la modernització, fet que afavoriria el reg modern i sostenible. La proposta de cabals que planteja la Generalitat es fonamenta en el rigor científic dels experts del món acadèmic i també en el consens assolit amb el territori a través de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
 
 
Règim de cabals tram baix Ebre (estació aforament Tortosa) – PHCE (2016-2021) 2n cicle de planificació
 
 
Sec (hm3/any)
Normalitat (hm3/any)
Humit (hm3/any)
Cabal Circulant real
(sèrie 1980-2012)
4.121
(aportació mínima)
9.205
(aportació mitja)
18.115
(aportació màxima)
PHCE 2016-2021
3.009,9
3.009,9
3.009,9
CSTE (proposta)*
5.871
(3.750*)
7.732
9.907
ACA (proposta)*
 * Només en cas de sequera

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 52