Mapa parla catalana
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya promou l’organització del 3r Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 30 anys després que se'n celebrés la darrera edició, l’any 1986. El conseller de Cultura, Santi Vila, s’ha adreçat als consellers responsables en matèria de llengua de les diverses administracions que conformem els territoris de parla catalana, al president de l’Institut d’Estudis Catalans i a la presidenta de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, per proposar-los la celebració del Congrés. En l’organització de l’esdeveniment hi col·laboraran tant institucions de govern, com acadèmiques i de la societat civil.
 
Des del mes de maig de 2015, amb els canvis de govern a les Illes Balears, el País Valencià i l’Aragó, les administracions que conformem els territoris de parla catalana tornen a tenir a les agendes polítiques, com una prioritat, la voluntat d’impulsar la llengua catalana que els és pròpia. En aquest sentit, i com a continuïtat de la proposta feta pel conseller Vila, la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha iniciat les converses amb les diverses organitzacions que han d’impulsar conjuntament el Tercer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que es concretaran en una reunió al maig.
 
Enguany fa 110 anys que es va organitzar el Primer Congrés (1906) i 30 que es va celebrar el Segon Congrés (1986).  En aquella darrera ocasió, els set territoris del domini lingüístic i les principals institucions van reflexionar sobre la situació de la llengua i sobre les mesures que calia prendre per a assegurar-ne la normalitat.
 
Els canvis que hi ha hagut a la societat d’ençà del 1986 plantegen la necessitat d’establir un nou marc de reflexió i debat sobre la llengua catalana en el seu conjunt, i de centrar en aquesta reflexió a l’entorn d’àmbits com el coneixement i l’ús, la integració i cohesió social i lingüística, la transformació tecnològica i comunicativa i la cooperació entre d’altres. En un món fortament globalitzat i comunicat, el Congrés ha de situar el català en un marc europeu i mundial.