• El consum de vins amb DO creix, fet que confirma que els consumidors cada cop confien més amb aquests productes i la seva qualitat
  • La DO Penedès lidera el volum de les vendes tant en els canals d’hostaleria com de l’alimentació
  • La DO que en el 2013 ocupava el primer lloc, es manté en la segona posició per segon any consecutiu
DARP
Els vins amb Denominació d'Origen (DO) catalana lideren el mercat a Catalunya
El conjunt dels vins amb Denominació d’Origen (DO) catalana lideren el mercat a Catalunya l’any 2015, amb una quota de mercat del 32,51%. Així es desprèn de l’informe Nielsen encarregat per l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
 
Aquest lideratge té lloc principalment al canal alimentació, mentre que al canal hostaleria mantenen el segon lloc.
 
Tot i que en relació amb el període anterior la quota de mercat s’ha reduït en  1,01 punts percentuals (s’ha passat del 33,52% al 32,51%) i el volum de vendes ha disminuït un 0,54% (passant de 14.512 a 14.433 milers de litres), el conjunt de les DO catalanes assoleixen la primera posició per segon any consecutiu.
 
En els darrers tres anys, el conjunt de les DO catalanes han augmentat la seva quota de mercat en 2,67 punts percentuals, passant del 29,84% l’any 2013 a 32,51% l’any 2015. El volum de vendes també presenta un creixement del 17,72%, passant de 12.260 a 14.433 milers de litres.
 
Si segreguem aquestes dades, en el canal alimentació es repeteix el lideratge aconseguit l’any 2014 amb una quota del 32,48% i per tercer any consecutiu es manté la primera posició. En els darrers tres anys, el conjunt de les DO catalanes han augmentat la seva quota de mercat en 1,79 punts percentuals, passant del 30,69% l’any 2013 al 32,48% l’any 2015. El volum de vendes també ha crescut en un 12,73%, passant de 8.533 a 9.619 milers de litres.
 
En el canal hostaleria, es manté la segona posició, amb una quota del 32,56% (disminueix  0,98 punts percentuals respecte l’any 2014). El volum de vendes s’ha incrementat en un 0,80%. En els darrers tres anys, les DO catalanes han augmentat  4,5 punts percentuals la quota de mercat i presenten un creixement de les vendes en volum del 29,20%, passant de 3.726 l’any 2013 a 4.814 milers de litres l’any 2015.
 
La Denominació d’Origen que el 2013 ocupava el primer lloc, ha passat a la segona posició per segon any consecutiu, i ha perdut  3,23 punts percentuals de quota i 2,56% de volum de vendes.
 
Aquestes dades confirmen que la presència dels vins produïts per les 11 DO de Catalunya manifesten una tendència de creixement i consolidació, i que progressivament van assolint les quotes de mercat que els correspon per la seva tradició i qualitat.
 
Podeu consultar l’informe en el següent link: http://incavi.gencat.cat/ca/denominacions-origen-protegides/dades-estadistiques/#
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.