Govern
La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Teresa M. Pitarch, i el director general d’Atenció a la família i Comunitat Educativa del departament d’Ensenyament, Jordi Miró, han inaugurat aquest matí la V Jornada amb motiu del Dia Internacional de l’Educació no Sexista #JCOEDU16, centrada enguany en aprofundir en la fractura digital de gènere. Han assistit a les sessions un total de 150 docents de tots els nivells i àmbits educatius. L’objectiu d’aquesta iniciativa conjunta de l’ICD i el Departament d’Ensenyament és la divulgació i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la coeducació que es realitzen a nivell d'aula, centre i comunitat educativa a Catalunya.
En la reunió, la presidenta de l’ICD ha subratllat que “per avançar en l’equitat de gènere, des de l’ICD hem establert que la primera línia estratègica de treball és el foment de la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu. La segona és impulsar la implicació dels mitjans de comunicació, internet i les xarxes socials en les polítiques de dones, ja que són elements centrals per avançar en aquest camp”.
Pitarch ha destacat també el fet que “la línia estratègica de la coeducació ve reforçada per la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes que estableix que la comunitat educativa ha de promoure, entre d’altres aspectes, la visibilitat de les aportacions històriques de les dones i la consecució dels seus drets; la formació i capacitació de noies i nois en la coresponsabilitat dels treballs de cura; la capacitació de l’alumnat per a una tria acadèmica lliure dels condicionants de gènere, i la prevenció de la violència masclista”.
Per la seva banda, Jordi Miró, ha exposat que “la coeducació encara és un repte que tenim en el sistema educatiu”. I ha apuntat que “és necessari fer una reflexió sobre la incorporació de les noies en els ensenyaments tecnològics”.
En la jornada s’ha donat a conèixer el quadern coeducatiu Pam a pam: Coeduquem,  una guia pedagògica adreçada al professorat del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil per impartir la matèria de Coeducació a futurs i futures professionals de l’educació fins a sis anys. Els nous materials tenen en compte la coeducació com a estratègia de prevenció de la violència masclista i han estat elaborats conjuntament per l’ICD i el Departament d’Ensenyament.
La reunió ha comptat amb una conferència de Dolors Reig, psicòloga social experta en Social Media i innovació social i coneixement educatiu, sobre Noies i tecnologies com a eina d'apoderament, on ha posat de manifest una visió positiva sobre la capacitat transformadora de la societat i els rols de gènere que tenen actualment els i les joves gràcies a les noves eines i internet.