·         Aprova la convocatòria d’una línia d’ajuts dotada amb 75.000 euros destinada a les empreses editorials 
 
El Govern ha aprovat una despesa pluriennal destinada a la convocatòria de subvencions a la traducció al català d’obres literàries en altres llengües. La línia d’ajuts està dotada amb 75.000 euros, que es faran efectius en dues  anualitats: 60.000 euros l’any 2016 i 15.000 euros l’any 2017. 
 
Aquestes subvencions es convoquen amb periodicitat anual, però tenen un abast temporal superior perquè, tot i que l’ajut es destina a la traducció, cal acreditar també la distribució i comercialització de les obres traduïdes, que pot materialitzar-se més tard.
 
Les persones destinatàries d'aquesta línia de subvencions són les empreses editorials, siguin persones físiques o jurídiques, l'activitat de les quals tingui incidència a Catalunya. Aquest ajuts corresponen a una convocatòria del Departament de Cultura proposada per la Institució de les Lletres Catalanes i que gestiona l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).
 
El període en què es preveu obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds és del 8 al 21 de setembre.