En menys de nou mesos d'acabar els estudis, la meitat dels graduats d'FP ja té feina

El 38% continua estudiant. Un 14% continua estudiant i treballant alhora

query_builder   16 desembre 2016 13:01

event_note Nota de premsa

En menys de nou mesos d'acabar els estudis, la meitat dels graduats d'FP ja té feina

El 38% continua estudiant. Un 14% continua estudiant i treballant alhora

 

 
  • Els graduats d’FP dual assoleixen el nivell d’inserció laboral previ a la crisi (70% d’ocupats en nou mesos). La inserció laboral creix 3,5 punts respecte l’any anterior
 
  • Abans de nou mesos d’haver-se graduat, només quedaven desocupats l’11% dels graduats de grau mitjà i el 12,6% dels de grau superior, mentre l’atur general era a Catalunya de 17,4% i el de la població juvenil pujava al 37,6%
 
  • L’empresa de pràctiques esdevé el canal d’obtenció de feina més efectiu i desbanca la xarxa personal de contactes
fp
La meitat dels graduats en formació professional treballen nou mesos després d’haver-se graduat, fet que suposa un creixement de 3,5 punts respecte l’any anterior. Aquesta és la conclusió més destacada de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2015, elaborat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya. La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el president del Consell de Cambres, Miquel Valls, han presentat l’estudi aquest matí a la Casa Llotja de Mar. La titular d’Ensenyament ha destacat que la formació professional és un dels eixos prioritaris del Departament: “L'FP obre portes i dona eines de cara al futur. Per això el Govern ha fet una aposta per aquesta formació. Les dades demostren que aquests ensenyaments són un bon camí per l'ocupabilitat i també per la promoció personal”.
 
El treball analitza quina és la situació laboral i formativa dels graduats de la promoció 2015 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. Enguany es compleix la desena edició de l’estudi.
 
Aquesta millora de la inserció laboral consolida un canvi de tendència vist en l’estudi de l’any 2014 i ja són un 50,4% dels graduats en FP els que treballen. A més, la taxa d’atur dels graduats continua per sota de la taxa d’atur de Catalunya, i varia entre el 6,79% en els ensenyaments esportius i el 15,56% en els ensenyaments artístics superiors. En tots els casos és una xifra inferior a l’atur de Catalunya -que en el moment de l’enquesta se situava en el 17,42%- i molt inferior a la taxa d’atur dels joves d’entre 16-24 anys -37,64%-.
 
Abans de nou mesos d’haver-se graduat, un 42,6% dels graduats en grau mitjà treballen, mentre que el percentatge entre els graduats de grau superior és del 56,53%, xifres totes dues superiors a les del passat estudi. Les persones ocupades han augmentat en totes les franges d’edat respecte l’any anterior. Prop del 60% dels graduats de grau mitjà que continuen estudiant opta per preparar-se per accedir a grau superior, i la xifra de graduats de superior que continua els seus estudis a la universitat és del 66,81%.
g1
Es tenen en compte aspectes com el nivell d’ingressos, el tipus de contracte, les famílies professionals amb major i menor inserció o les principals vies d’obtenció de feina. L’enquesta l’han respost un total de 29.013 persones graduades el 2015 corresponents als següents ensenyaments: formació professional inicial, esports, arts plàstiques i disseny, ensenyaments artístics superiors, i programes de formació i inserció (PFI).
 
Increment notable de la inserció a l’FP dual
 
Es posa de manifest que l’obtenció de feina ha incrementat de forma notable pel que fa als graduats en la modalitat de formació dual. En aquest cas, la inserció laboral assolida a nou mesos de graduar-se és d’un 70%, molt per sobre de la resta de graduats, i ha augmentat en 10 punts respecte la promoció anterior. Un 53,37% treballen en exclusiva, mentre que el 16,67% ho compaginen amb els estudis. Els que busquen feina només representen un 8,33% del total.
g2
La consellera Meritxell Ruiz ha ressaltat que cal continuar en el camí de col·laboració estreta amb el món productiu: “Hem de seguir treballant pel prestigi de la formació professional. En la formació dual hi ha hagut un gran avenç amb un 70% d'inserció.
Vam començar amb 500 alumnes i ja en són més de 8.000 els alumnes que estan cursant dual”.
 
L’estudi demostra com la inserció creix a mesura que s’incrementa l’edat dels graduats. Així, s’evidencien les diferències entre els més joves –fins a 19 anys– que majoritàriament continuen amb els estudis (80,52%) i que presenten baixa inserció (25,28%); enfront dels més grans –amb 30 anys o més– amb una inserció alta (78,86%) i baixa prossecució formativa (15,96%).
 
També es constata la presència als ensenyaments professionals de persones de 25 o més anys, una tendència contínua els darrers anys, i que fa palès la importància que atorguen a la formació com a via per a l’obtenció d’un lloc de treball inferior a l’any anterior, i és el grup que més ha incrementat la seva inserció laboral. Pel que fa al nivell d’ingressos, s’observa la tendència a la millora iniciada fa 3 anys, i es demostra que a major nivell d’estudis, més contractes indefinits –al grau superior els contractes indefinits són un 30,40% i al grau mitjà un 25,44%-.
 
Creix la percepció de la relació existent entre la feina i els estudis
 
A causa de la crisi, els darrers anys es va fer palès que molts dels graduats havien d’acceptar ofertes laborals distants als estudis exercits. Aquesta tendència s’està revertint, i enguany ha crescut la percepció de la relació existent entre feina i estudis, tant al grau mitjà com al grau superior. La percepció de relació augmenta, més lentament en el cas del grau mitjà, que creix un punt i arriba al 72,54%, i més vigorosament en el cas del superior, que creix 4 punts i arriba a 69,40%.
 
Tanmateix, s’analitzen les vies d’obtenció de feina per part dels graduats. En aquest àmbit hi ha un canvi respecte l’anterior edició, ja que se situa en primera via d’obtenció de feina l’empresa on els alumnes han fet les seves pràctiques formatives, per davant de la xarxa de relació personal –que l’any anterior estava en primera posició-. En conjunt, l’empresa de pràctiques i el propi centre docent han proporcionat la feina al 35% dels ocupats de grau mitjà i al 40% dels de grau superior.
 
Incrementa la inserció en 21 de les 27 famílies professionals
 
Tret de poques excepcions, corresponents a famílies professionals amb poc nombre de graduats, la inserció laboral ha crescut en gran part de les famílies professionals observades. Les que més creixen són Edificació i obra civil (+13,76), Fabricació mecànica (+9,26), Hoteleria i turisme (+9,22), Química (+7,76), Electricitat i electrònica (+7,65), Administració i gestió (+6,38) o Ensenyaments artístics superiors (+5,98).
 
Entre les famílies que en el moment de l’enquesta ja superen el 50% d’inserció es troben, per exemple: indústries alimentàries, fabricació mecànica, agrària, marítimopesquera, els ensenyaments esportius i els ensenyaments artístics superiors. D’altra banda, les famílies on predomina l’opció per seguir formant-se són les famílies relacionades amb les activitats físiques i esportives, informàtica i comunicacions, arts gràfiques i comerç i màrqueting. Majoritàriament són les mateixes famílies que en l’edició anterior.
 
Quatre de cada cinc graduats ocupats reconeixen que el cicle formatiu cursat els ha estat d’utilitat per a la feina que realitzen. Aquesta percepció d’utilitat augmenta en els darrers anys. Mentre que el 2014 era de 73,66% i el 2015 de 76,34%, en l’estudi de 2016 arriba al 79,93%.
 
16 de desembre de 2016

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 1889

1  

Fitxers adjunts

Estudi inserció laboral

Estudi inserció laboral
PDF | 765

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined