Aixeta

L'ACA augmenta fins a un 50% la bonificació per a les famílies que s'acullin al cànon social i el fa extensiu a més col·lectius

L'Agència Catalana de l'Aigua també disposa d'altres bonificacions, com és el cas de l'ampliació per trams

query_builder   12 maig 2017 10:32

event_note Nota de premsa

L'ACA augmenta fins a un 50% la bonificació per a les famílies que s'acullin al cànon social i el fa extensiu a més col·lectius

L'Agència Catalana de l'Aigua també disposa d'altres bonificacions, com és el cas de l'ampliació per trams

 
  •  S’aplicarà un gravamen de 0,24 €/m3 als col·lectius que compleixin amb els requisits, tenint en compte que fins a l’aprovació de la llei de pressupostos el primer tram del cànon era de 0,4936 €/m3

 

  • Un total de 15.277 famílies s’estan beneficiant actualment del cànon social
 
  • Altres bonificacions com l’ampliació per trams acullen prop de 346.000 famílies
 
 
Aixeta
L’Agència Catalana de l’Aigua ha augmentat fins a un 50% la bonificació per a les famílies en situació de vulnerabilitat que es puguin acollir al cànon social de l’aigua. Fins l’aprovació de la llei de pressupostos d’enguany, el tipus impositiu del primer tram de consum del cànon que s’aplica a la major part de la població era de 0,4936 €/m3. A partir d’ara, els col·lectius que compleixin amb els requisits del cànon social, el gravamen passarà a tenir una rebaixa del 50%, passant als 0,24€/m3.
 
Aquesta figura, en vigor des del 2011 i destinada a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, fixava fins l’actualitat un preu del cànon de 0,3999 €/m3. En aquest sentit, les famílies que ja gaudien del cànon social i que continuen complint amb els requisits per acollir-s’hi tindran també una rebaixa respecte al que pagaven fins l’actualitat, passant als 0,24 €m/3 anteriorment esmentats. A més, la llei de mesures d’acompanyament dels pressupostos d’enguany contempla l’ampliació dels col·lectius que poden optar al cànon social, els quals es poden consultar aquí.
 
Aquests valors poden veure’s reduïts pel coeficient de concentració demogràfica en els municipis no connectats a un sistema de sanejament públic.
 
Per acollir-se al cànon social és necessari que el consum de la factura no superi el primer tram del cànon de l’aigua (9 m3/mes). En l’actualitat, un total de 15.277 famílies s’estan beneficiant del cànon social de l’aigua.
 
Altres bonificacions
 
L’Agència Catalana de l’Aigua també disposa d’altres bonificacions, com és el cas de l’ampliació per trams. Aquesta mesura va dirigida a famílies de quatre o més membres o a unitats familiars amb persones amb un grau de discapacitació superior al 75% (computant com dues persones). Amb aquesta ampliació s'afegeixen 3 m³/persona/mes als límits de consum d'aigua establerts pel primer tram del cànon o 2 m³/persona/mes pel segon tram. Actualment, prop de 346.000 famílies s’estan acollint a aquesta bonificació.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 63

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined