El 35% de dones ateses pels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) travessen situacions de violència masclista

L'Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) dóna a conèixer aquestes dades en un informe sobre les atencions realitzades pels 102 SIAD al llarg de l'any passat

query_builder   9 novembre 2018 14:15

event_note Nota de premsa

El 35% de dones ateses pels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) travessen situacions de violència masclista

L'Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) dóna a conèixer aquestes dades en un informe sobre les atencions realitzades pels 102 SIAD al llarg de l'any passat

ICD
Un total de 25.989 dones van ser ateses al llarg de l’any passat pels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones de Catalunya (SIAD). D’aquestes, 9.068 travessaven situacions de violència masclista. Aquesta dada representa que el 34,9% de les usuàries d’aquests serveis patien violència masclista i identifica les usuàries en aquesta situació malgrat no ser aquest el motiu principal de la seva consulta. Aquesta és una de les conclusions de l’informe que publica avui l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) sobre les dades d’atenció dels 102 SIAD que hi ha a Catalunya. Aquest informe es dóna a conèixer quan fa un any de la primera reunió plenària de l’OIG, nou òrgan col·legiat que té l’objectiu d’incrementar el coneixement sobre la situació de les dones i millorar les polítiques públiques per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes.
 
Els SIAD són serveis que depenen dels ens locals i compten amb la col·laboració i subvenció econòmica de l’ICD segons el nombre de població de la seva àrea d’acció amb l’objectiu d’apropar a les dones de tot el territori serveis d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones (laboral, social, personal, familiar i altres). Els SIAD també vinculen diferents institucions públiques implicades en la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes i l’abordatge de la violència masclista en el marc de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista establerta per al Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 
Resum resultats Informe 2017 xarxa de SIAD
 
Segons l’Informe anual 2017 Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones de Catalunya, el nombre de dones ateses en situació de violència masclista ha anat augmentant en els darrers anys passant de 6.835 dones ateses l’any 2010, a 9.068 l’any 2017, un 32,7% més.
 
 
Nombre de dones ateses pel servei d'assessorament psicològic (*)
Nombre d'atencions realitzades pel servei d'assessorament psicològic
Nombre de dones ateses pel servei d'assessorament jurídic (*)
Nombre d'atencions realitzades pel servei d'assessorament jurídic
Nombre de dones usuàries en situació de violència masclista
 
 
 
 
 
Comarques de Barcelona
49,8%
15,8%
36,7%
16,5%
37,9%
Comarques de Lleida
28,0%
9,4%
25,0%
11,2%
19,6%
Comarques de Tarragona
55,9%
12,5%
35,3%
13,8%
37,3%
Comarques Gironines
52,6%
16,4%
45,4%
20,5%
49,0%
Municipi de Barcelona
23,0%
7,8%
31,3%
12,6%
20,2%
Terres de l'Ebre
40,9%
13,7%
61,9%
38,2%
17,6%
Total
45,7%
14,2%
36,6%
16,4%
34,9%
* Les taxes es calculen sobre les dones ateses o sobre les atencions realitzades, segons cas
 
 
ICD
Àrees de consulta
 
La principal àrea de consulta de les dones ateses en els SIAD van ser en l’àmbit psicològic (32%), seguit de aspectes relacionats amb la violència masclista amb un 22% de les consultes. El 18% de les dones ateses van fer consultes respecte a l’àmbit jurídic.
 
Àrees de consulta a Catalunya 2017 (%)
 
Laboral
Salut
Serveis socials
Violència
Psicològic
 
 
 
 
 
Comarques de Barcelona
2,9%
1,4%
5,7%
24,2%
30,6%
Comarques de Lleida
4,9%
1,3%
8,2%
11,7%
26,3%
Comarques de Tarragona
0,7%
0,4%
15,1%
24,4%
33,8%
Comarques Gironines
0,8%
0,3%
1,2%
32,5%
43,8%
Municipi de Barcelona
3,2%
0,3%
2,7%
5,0%
15,8%
Terres de l'Ebre
1,2%
0,8%
2,5%
3,6%
46,8%
Total
2,5%
1,1%
6,3%
22,4%
31,6%
 
 
Jurídic
Formació/Activitats
Altres
Total
 
 
 
 
 
Comarques de Barcelona
 
18,0%
11,1%
6,2%
100,0%
Comarques de Lleida
 
18,5%
12,9%
16,1%
100,0%
Comarques de Tarragona
 
14,4%
5,2%
5,9%
100,0%
Comarques Gironines
 
13,7%
4,7%
3,1%
100,0%
Municipi de Barcelona
 
23,1%
32,2%
17,7%
100,0%
Terres de l'Ebre
 
41,7%
1,0%
2,5%
100,0%
Total
 
18,3%
10,7%
7,1%
100,0%
ICD
Edat usuàries
 
Les dones entre 30 a 45 anys son les que més acudeixen als SIAD en un  43,7% de les ocasions, seguit de les dones de 46 a 65 anys amb un 34,1%. Les dones majors de 65 anys representen un 7,5% del total de dones ateses.
 
OIG
 
Des de la seva constitució, l’OIG ha posat en marxa 5 grups de treball: de dades, estereotips, polítiques, treball i violència masclista i, a més de l’informe que es dóna a conèixer avui, realitza l’explotació estadística de serveis de l’Institut Català de les Dones, com la línia d’atenció a els dones en situació de violència masclista 900900120, i elabora dossiers monogràfics de dades com el “10 anys de la Llei del Dret de les Dones a eradicar la violència masclista”.
 
Formen l’OIG representants d’un total de 33 consells i col·legis professionals, organitzacions sindicals i empresarials, òrgans i direccions generals del Govern, les associacions municipalistes i representants d’entitats de dones.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined