El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per garantir les prestacions per al manteniment de despeses de la llar per a la gent gran

El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per garantir les prestacions per al manteniment de despeses de la llar per a la gent gran

query_builder   20 novembre 2018 15:30

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per garantir les prestacions per al manteniment de despeses de la llar per a la gent gran


 
·       Amb aquest decret es corregeixen les incompatibilitats provocades per l’increment de les pensions contributives i el retorn de diners que hagin estat meritats en excés
 
El Govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents per donar continuïtat en la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius, fonamentalment gent gran.
 
L’increment aquest 2018 de les quanties mínimes de les pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social, així com l’actual pròrroga dels pressupostos de la Generalitat, ha provocat que no s’hagi pogut actualitzar el límit d’ingressos per poder percebre aquesta prestació, fet que comportava que els beneficiaris haguessin de retornar diners a final d’any. Per tant, responent a criteris de justícia social i per evitar un greuge, tant a les persones que rebien aquesta prestació com a les que aquest any les puguin sol·licitar, s’ha aprovat aquest decret llei extraordinari.
 
D’aquesta manera, les persones beneficiàries d’una pensió contributiva de la Seguretat Social que com a conseqüència de l’increment experimentat haurien vist reduït o perdut el seu dret a percebre aquesta prestació a causa de la superació del límit d’ingressos fixats en el pressupost del 2017, continuaran percebent-la.
 
Així mateix, no seran exigibles les quanties percebudes per les persones beneficiàries de la prestació que hagin estat meritades en excés des de l’1 de gener de 2018, amb motiu de l’entrada en vigor dels increments de les pensions contributives, i per tant, no hauran de retornar els diners.
 
Aquesta mesura afecta un total de 28.000 persones, que veuran millorat el seu nivell d’ingressos pel fet que no hauran de retornar els ingressos rebuts al llarg d’aquest any, i és un col·lectiu que es considera especialment vulnerable.
 
La prestació per al manteniment de despeses de la llar per a determinats col·lectius es va crear el 2006 i té com a destinatàries les persones que no poden atendre amb els seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartia aquestes despeses, i de qui depenia econòmicament, ha mort.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined