El Govern intensifica la protecció de les dones davant dels abusos masclistes

Compromís del Govern per intensificar la protecció de les dones davant dels abusos masclistes

La Generalitat vol formar més de 13.000 persones per lluitar contra les violències sexuals en entorns d'oci

query_builder   4 febrer 2019 08:46

event_note Nota de premsa

Compromís del Govern per intensificar la protecció de les dones davant dels abusos masclistes

La Generalitat vol formar més de 13.000 persones per lluitar contra les violències sexuals en entorns d'oci

 • En els entorns d’oci i en els espais públics és on es produeixen el 40% de les agressions i un 80% d’aquestes no són denunciades, que genera una situació d’impunitat pels agressors
 • Es posen en marxa les mesures de protecció que contempla el protocol de seguretat contra les violències sexuals
 • El protocol estableix les actuacions operatives envers l’agressor, com s’ha d’actuar per part dels cossos de seguretat quan l’assetjament sexual no penal es produeixi i també quan es produeixin violències sexuals constitutives de delicte
Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci
 
Mitjançant aquest protocol, la Generalitat posa a l’abast els seus mitjans en l’àmbit de la seguretat a fi d’evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i indemnitat sexuals quedi impune. A partir de criteris interpretatius i operatius, les conductes d’assetjament sexual no previstes al codi penal, però que es consideren constitutives d’una infracció administrativa, podran ser penades.
 
Per tant, l’objectiu d’aquest protocol és fer constar que totes les violències sexuals cal eradicar-les i donar criteris operatius als professionals de la seguretat per establir les pautes d’actuació davant d’aquestes conductes infractores.
 
 Abast territorial del protocol
 • És d’aplicació a tot el territori de Catalunya, directament per la Policia de la Generalitat - cos de Mossos d’Esquadra i de forma progressiva pels municipis i les policies locals i per les diferents entitats privades i altres ens locals que vagin formalitzant la seva adhesió.
 • L’adhesió al protocol es farà mitjançant la signatura d’un conveni entre la Generalitat i els sectors públic i privat  amb l’objectiu de fixar unes condicions d’adhesió com anirien des de la formació del seu personal a la capacitat de disposar d’espais per atendre les víctimes.
 
Aplicació concreta del protocol
 • Als il·lícits penals o administratius que sancionin conductes que atemptin contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones, amb independència que la persona afectada o la presumpta autora siguin un home o una dona.
 • A tots els establiments, entitats públiques o privades i persones que organitzin o promoguin activitats d’oci, i també a les empreses de seguretat i a les proveïdores de serveis de personal que s’adhereixin al protocol mitjançant la signatura dels convenis amb el Departament d’Interior.
 • A les persones que, en exercici de les funcions que contractualment o legalment tenen encomanades, presten els seus serveis en el si de les activitats d’oci, o intervenen una vegada s’han produït incidents amb afectació a la seguretat, i que totes elles, cadascuna dins el marc de les seves atribucions, poden incidir en la prevenció, detecció o resposta davant les violències sexuals.
Qui pot aplicar-lo
 • Els professionals de la seguretat als quals fa referència l’apartat 2.6 d’aquest Protocol
 • Les persones titulars dels establiments públics o privats, les organitzadores i promotores de les activitats d’oci, així com els càrrecs electes i el personal tècnic dels ens locals que tinguin atribuïdes funcions en matèria d’organització i execució d’activitats d’oci i espectacles públics
 • El personal al servei dels organitzadors o promotors públics o privats de les activitats d’oci, al personal auxiliar de serveis, el personal dels estands d’informació, acompanyament i/o atenció a les persones afectades (“punts lila”) etc.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined