Miniatura

Educació convoca el concurs de mèrits per seleccionar 413 directors de centres educatius

query_builder   4 febrer 2019 13:27

event_note Nota de premsa

Educació convoca el concurs de mèrits per seleccionar 413 directors de centres educatius


  • Per primer cop, per poder participar-hi, s’haurà de disposar de l'acreditació de director professional docent o de la formació inicial prèvia o de la formació d’actualització en el cas d’aquells docents que hagin exercit de directors

 

  • L’exercici d’un bon lideratge pedagògic als centres és imprescindible per a l’assoliment de l’èxit educatiu, tant en l’àmbit acadèmic, social com personal de tot l’alumnat

 

El Departament d’Educació ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament. Per primer cop, per poder participar en aquest procés, es demana com a requisit als candidats que comptin amb l'acreditació de director professional docent o disposin de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de formació inicial o de la formació d'actualització de les competències per a l'exercici de la funció directiva en el cas d’aquells docents que hagin exercit de directors. El Departament ofereix de cara al curs vinent un total de 413 places vacants de director de centre arreu del territori.
Foto 1
El lideratge dels centres educatius és una peça clau del sistema, per això, Educació aposta per un perfil orientat a una direcció altament qualificada, al servei de la ciutadania, compromesa amb l’aprenentatge de tot l’alumnat en el marc d’una escola inclusiva. L’exercici d’un bon lideratge pedagògic als centres és imprescindible per a l’assoliment de l’èxit educatiu, tant en l’àmbit acadèmic, social com personal de tot l’alumnat. Les direccions tenen l’encàrrec de promoure el canvi i la millora del sistema, fet que comporta la capacitat de liderar processos de transformació en el sí dels claustres educatius.  En definitiva, es busca doncs directors que puguin afrontar de manera eficient el lideratge i la gestió del centre.
 
El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 fins al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos. El procediment s’allargarà fins al mes de juny i els candidats seran nomenats des del dia 1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2023. Com a novetat d’enguany, tant la sol·licitud de participació com el projecte de direcció, corresponent a cadascun dels centres sol·licitats, s'hauran de presentar per mitjans electrònics mitjançant l'aplicació informàtica que es posarà a disposició del personal docent al Portal de centres del Departament d'Educació.
 
Pel que fa a la presentació del projecte de direcció, aquest haurà d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció i incloure el següent: una diagnosi actualitzada del centre, el plantejament de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu, els objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, les actuacions previstes per al desenvolupament i l'aplicació del projecte educatiu, les concrecions organitzatives, els indicadors per a l'avaluació de l'exercici de la direcció, els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació, i els elements per a l'aprofundiment en l'exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.
 
Un total de 413 places vacants de director

Les 413 places vacants de director de centre que ofereix Educació arreu del territori es distribueixen de la següent manera:
Servei Territorial
Vacants
Consorci d'Educació de Barcelona
42
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
30
Serveis Territorials al Baix Llobregat
21
Serveis Territorials al Vallès Occidental
45
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
48
Serveis Territorials a la Catalunya Central
53
Serveis Territorials a Girona
55
Serveis Territorials a Lleida
52
Serveis Territorials a Tarragona
46
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
21
 
 
Més informació sobre la formació relativa a la funció directiva: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres
 
 
4 de febrer de 2018
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined