Govern

La Generalitat invertirà 750.000 euros en un pla de xoc per reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència

query_builder   5 febrer 2019 15:26

event_note Nota de premsa

La Generalitat invertirà 750.000 euros en un pla de xoc per reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència

El pla de xoc a Barcelona s’impulsarà a través del Consorci de Serveis Socials amb un increment de professionals per atendre i acordar els PIA amb els beneficiaris i les seves famílies
 
S’augmentarà el nombre de professionals dels equips de valoració de la dependència i de la discapacitat
 
Es continuarà instant el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales perquè estableixi un barem únic de valoració de la dependència i la discapacitat que permeti a Catalunya potenciar la multidisciplinarietat dels actuals equips de valoració
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa un pla de xoc per reduir les llistes d’espera per a les valoracions de discapacitat i de dependència amb una inversió addicional aquest 2019 que supera els 750.000 euros. Actualment, si bé la normativa estableix que el termini de valoracions no ha de superar els tres mesos, la mitjana està al voltant dels cinc mesos en el cas de dependència i de sis en el de discapacitat. Per revertir aquesta situació es duran a terme una sèrie de mesures en els dos àmbits:
 
Àmbit de la dependència:
-       Increment durant el 2019 de personal valorador en les zones on els terminis d’espera són més elevats com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme
-       Millora de l’atenció i reducció de les valoracions continuades en els casos d’infants amb caràcter provisional per poder-les transformar en permanents en els casos de malalties greus
 
Àmbit de la discapacitat:
-       Increment durant el 2019 del nombre de professionals i del nombre de valoracions que efectuen els equips de valoració territorials
-       Articular les correspondències entre valoracions de dependència i de discapacitat que permetin a les persones majors de 65 anys no haver de duplicar les valoracions de discapacitat quan tenen el grau de dependència reconegut
-       Reduir el nombre de valoracions provisionals reiterades, tant en nens com en adults en els casos crònics
-       Valoracions d’ofici en determinades patologies concretes a partir d’informes mèdics de salut oficials
 
En general, i pel que fa a un nombre considerable d’usuaris, es valora tant per la discapacitat com per la dependència. Des de Catalunya estem instant al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales que acceleri els treballs per establir el barem únic de valoració de la dependència i la discapacitat, que permeti a Catalunya potenciar la multidisciplinarietat dels equips actuals de valoració, creant sinèrgia entre equips i processos per augmentar la seva capacitat valoradora.
 
Actualment el Departament ja destina més de 13 milions d’euros a la valoració de la discapacitat i la dependència mitjançant convenis interadministratius amb consorcis territorials de salut i de serveis socials.
 
D’altra banda, l’entrada al sistema de 60.000 usuaris de Grau I a partir del juliol de 2015 que fins llavors no tenien accés al sistema de la dependència a tot l’Estat, ha generat un augment de la pressió, tant pels equips de valoració que han vist duplicar el nombre de sol·licituds de noves valoracions de grau, com també  de revisions de grau.
 
Així mateix, els serveis socials municipals encarregats d’elaborar el Plans Individuals d’Atenció (PIA), han vist augmentar la tasca d’orientació individualitzada a usuaris i famílies. És per això que amb el Contracte programa de serveis socials que el Departament celebra amb els ens locals, s’ha posat a disposició recursos per augmentar un 30% els professionals dels Equips bàsics d’atenció social durant el 2017-2019. En el cas de Barcelona s’ha previst també una nova aportació econòmica de 300.000 euros anuals al Consorci de Serveis Socials de Barcelona per contribuir a agilitzar l’execució dels Plans Individuals d’Atenció.
 
Així mateix, s’està estudiant de cara el 2020-2023 acordar incentius en el Contracte Programa de serveis socials per agilitzar l’elaboració dels PIA, que són de competència local.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined