f

El Departament d'Educació inicia una prova pilot per estendre els Plans d'entorn entre els 0 i els 20 anys

query_builder   1 març 2019 14:25

event_note Nota de premsa

El Departament d'Educació inicia una prova pilot per estendre els Plans d'entorn entre els 0 i els 20 anys

  • S’impulsarà a total de 5 municipis: Tàrrega, L’Hospitalet de Llobregat, Ripoll, Sant Vicenç dels Horts i Esplugues de Llobregat
 
  • Els Plans d’entorn 0-20 volen impulsar un nou model educatiu més enllà de l’aula i amb la col·laboració de la resta d’agents educatius d’un territori
 
  • Suposen una actualització del model i una ampliació a tots els centres educatius dels municipis, més enllà de l’alumnat més vulnerable
 
  • Es crearà el Servi d’Orientació d’Àmbit Comunitari per acompanyar i orientar l’alumnat amb l’objectiu que als 20 anys tingui estudis postobligatoris
fp
El Departament d’Educació posa en marxa una prova pilot per ampliar els Plans educatius d’entorn (PEE) entre els 0 i els 20 anys. Així ho ha anunciat avui el conseller d’Educació, Josep Bargalló, en un acte públic de presentació al costat d’alcaldes i representants dels municipis participants en la prova. Amb aquest pilot, el Departament dona un pas més enllà en el model actual de PEE i avança i aprofundeix en nous aspectes. L’actualització manté com a principals objectius generar una continuïtat educativa que afavoreixi l’èxit escolar i personal dels alumnes, i reduir  l’abandonament.
 
Durant la presentació, Josep Bargalló ha destacat que “aquest és el primer pas per universalitzar uns plans d’entorn treballats amb els Ajuntaments, per garantir l’èxit educatiu dels nostres alumnes dels 0 als 20 anys, i perquè desaparegui la fractura social o la segregació”. El conseller ha afegit que els plans “van néixer per respondre a una realitat inicial urgent però són més que això: són una eina indispensable de transformació del teixit educatiu i del treball comunitari, i i del treball conjunt entre Ajuntaments i Departament d’Educació. Estem convençuts que han de ser universals, ha de ser una eina que arribi a tot arreu amb una perspectiva nova”.
 
També ha afegit que el nou model de plans d’entorn han de permetre que cap alumne es quedi pel camí en la confecció del seu model educatiu: “Alguns dels joves els perdem als 16 anys i no n’hauríem de perdre cap. Ens sentim responsables de la seva educació i formació”.
 
Els Plans educatius d’entorn van néixer l’any 2005 com una iniciativa de col·laboració entre el Departament d’Educació i les entitats municipalistes, amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu, especialment dels  infants i joves més vulnerables, en un context social d’increment de l’arribada d’alumnat nouvingut. Sota el lema “l’escola sola no pot”, es va cercar una resposta comunitària a aquest repte. En aquest marc, els PEE es van centrar principalment en dur a terme accions orientades a donar suport a aquest alumnat i les seves famílies –suport a la tasca escolar, processos d’acollida, tallers per a les famílies, promoció de la participació en activitats d’educació no formal o educació intercultural, amb la participació en xarxa dels centres educatius, l’Ajuntament, les entitats del lleure, esportives o culturals del territori.
 
Els Plans educatius d’entorn 0-20 s’impulsaran en 5 municipis: Tàrrega, L’Hospitalet de Llobregat, Ripoll, Sant Vicenç dels Horts i Esplugues de Llobregat. Es posaran en marxa el proper curs 2019-2020 durant un període de dos anys. El principal objectiu dels nous Plans d’entorn és convertir-los en un model més universal. És a dir, ja no s’entén com un programa tan sols per als alumnes més vulnerables o de zones socialment desfavorides, sinó que s‘amplia a tot l’alumnat i es concep com una nova forma d’entendre l’educació.
 
L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha destacat que la nova iniciativa permetrà treballar per millorar una situació que ha afectat al municipi, arran dels atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils: “El 17 d’agost va suposar un canvi, ens vam veure immersos en un sisme increïble. Agraïm al departament que posi recursos per treballar per al futur, cal intentar que el passat no torni a succeir, i per això és clau l’educació”.
 
De la seva banda, l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa M. Perelló, ha remarcat que “aquest pas més que ara es tira endavant reforça el fet que l’educació és la base perquè avanci la societat. Quan més recursos puguem oferir als joves i a les seves famílies per a la formació, millor serà el futur del país”.
 
L’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, ha afirmat que “només teixint complicitats amb les escoles podem tirar endavant. Cal implicar-se en aquesta visió d’educar a la ciutadania del futur, ho hem de fer abans que els alumnes accedeixin a les escoles i després, amb la complicitat de tota la comunitat”.
 
Al seu torn, l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, ha exposat que “ens agrada poder participar d’allò que ens faci créixer i aprendre, i l’educació és un tema cabdal. És també una gran responsabilitat que ens permetrà treballar en xarxa, perquè cada activitat que fem és una grandíssima oportunitat per formar a les persones”.
 
Finalment, el regidor d’Educació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, ha explicat que el pla s’aplicarà al barri de La Florida per donar oportunitat als infants i joves: “No ens podem permetre que hi hagi joves que es quedin a mig camí, i ho hi posem remei o no podrem tenir una societat suficientment cohesionada. Cal donar totes les oportunitats als alumnes perquè tinguin una formació adaptada a les seves possibilitats”.
 
Alhora, el nou model aposta per un contínuum educatiu, és a dir, que les mesures d’orientació a l’alumnat no es contemplin en parcel·les per cadascuna de les etapes, sinó que es faciliti la continuïtat i transició educativa. El nou model que aposta per un centre educatiu interconnectat i obert als projectes del territori.
f
Del naixement de l’infant a l’etapa postobligatòria
 
S’eixampla l’edat dels destinataris dels plans, més enllà de l’etapa obligatòria, i abastarà els infants de 0-3 anys i les seves famílies, i als joves d’ensenyaments postobligatoris fins els 20 anys.
 
Així, es prioritzaran les accions encaminades a reforçar l’educació entre els 0 i els 3 anys: facilitant la transició a l’educació primària, permetent la detecció precoç i garantint l’acompanyament a les famílies. Una de les accions que introduiran els PEE 0-20 serà la creació d’espais familiars, on els infants, acompanyats d’un adult de referència comparteixen joc i socialització, alhora  que ofereixen a les famílies un acompanyament en la criança dels seus fills. Al mateix temps aquest recurs pot convertir-se en una oportunitat per detectar necessitats educatives de forma precoç i orientar les famílies als recursos més adequats en cada cas.
 
Pel que fa a l’educació postobligatòria, es posarà l’accent en les mesures d’acompanyament i orientació dels alumnes que no es graduen o que presenten risc d’abandonament. Una orientació que ha de vincular els aprenentatges formals (educació reglada) i no formals (altres espais que ofereixen oportunitats d’aprenentatge). Aquesta vinculació permetrà la construcció d’un itinerari formatiu personalitzat per cada alumne que ha de donar resposta a les seves necessitats i interessos. La voluntat és que tot l’alumnat abans dels 20 anys obtingui una titulació d’educació post-obligatòria o una certificació laboral, que li permeti continuar els estudis o inserir-se laboralment.
 
30 accions per a l’èxit educatiu
 
Per dur a terme el pilot, s’impulsaran 30 accions adreçades a afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat. Una d’elles és la creació del Servei d’orientació d’àmbit comunitari (SOAC), que ha de servir per acompanyar i orientar als alumnes no graduats o amb perill d’abandonament, de forma coordinada entre tots els agents de la comunitat educativa.
 
El SOAC estarà composat per diferents membres tant de l’àmbit educatiu com de l’Ajuntament i tindrà com a tasques, entre d’altres, recollir les necessitats educatives i les situacions de vulnerabilitat; promoure els espais de les famílies; orientar l’alumnat absentista i les seves famílies; fer un seguiment de l’alumnat en risc, orientar especialment durant els canvis d’etapa i donar el suport necessari fins que tot l’alumnat hagi obtingut una titulació d’educació post-obligatòria  o una certificació laboral, que li permeti continuar els estudis o inserir-se laboralment.
 
Es crearan també els Itineraris formatius personalitzats, que han de contemplar les formacions no només en l’àmbit escolar (educació formal) sinó també els aprenentatges que es duen a terme fora dels centres. L’itinerari és la trajectòria formativa que fa l’alumne per construir amb èxit el seu projecte de vida des de la perspectiva acadèmica, personal i social, i amb l'ajuda dels docents, família i altres professionals de la comunitat educativa.
 
Avançar en els projectes comunitaris
 
Els Plans educatius d’entorn reforçaran la concepció comunitària de l’educació, en barris o fins i tot en el conjunt de pobles i ciutats. En aquest sentit, es posarà en marxa el Protocol d’absentisme d’àmbit comunitari, per prevenir, detectar i intervenir davant l’absentisme i l’abandonament escolar des d’una perspectiva més àmplia, més enllà del centre i amb implicació de la comunitat. També s’elaborarà un Projecte d’àmbit comunitari de convivència, per impulsar accions orientades a la millora de la convivència i la prevenció de la violència a nivell comunitari, entenent que sovint allò que passa a l’aula té connotacions més enllà dels murs dels centres educatius.
 
Es promouran accions de foment de la participació de les famílies, amb formació, acollida, tècniques d’acompanyament escolar a casa, o coordinació de les AMPA del territori, entre d’altres. Es dinamitzaran les biblioteques municipals i escolars, no només com espai de lectura sinó com a punt de trobada i orientació que faciliti el coneixement mutu, l’arrelament al territori o la formació de les famílies. Altres mesures contemplades són el Projecte d’àmbit comunitari de Salut i Esport o l’impuls a la creació de menjadors escolars a l’educació secundària.
 
Impacte dels plans d’entorn
 
Actualment, els PEE inclouen gairebé tots els centres de màxima complexitat de Catalunya. En total, hi ha 128 plans d’entorn en 109 municipis de diferents territoris, fet que suposa la participació de 1.293 centres i 408.955 alumnes, en dades del passat curs 2017-2018.
 
Des de la creació dels plans, el 2005, s’han dut a terme diferents avaluacions, les quals coincideixen  en valorar que els PEE han contribuït  en fer augmentar la presència i ús social de la llengua catalana en els entorns escolar,  en reduir les  desigualtats respecte a la participació  dels joves en activitats extraescolars i del lleure educatiu, fent augmentar  el sentiment de pertinença dels grups amb més risc d’exclusió. Així mateix han aconseguit  incrementar  les expectatives i les aspiracions educatives dels alumnes més vulnerables i de les seves famílies i crear un clima  més favorable a la diversitat cultural. Per últim, els PEE han aconseguir canviar la forma de treballar dels professionals i els agents educatius, fomentant el treball i aprenentatge en xarxa.
 
En el cas de l’educació primària, pel que fa al grau d’assoliment de les competències bàsiques de 6è, cal ressaltar que els centres de PEE han aconseguit, amb el temps, superar els resultats del centres de la resta de Catalunya.
 
En aquesta nova etapa, el PEE 0-20 seran avaluats un cop passat els dos anys d’implementació per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques - Ivàlua. L’avaluació ha de permetre conèixer quines accions han tingut més impacte en l’educació dels infants i joves i serà llavors, quan es valorarà la necessitat o no d’universalitzar cadascuna d’aquestes actuacions.
 
1 de març de 2019

1  

Imatges

Fotografia de grup

Fotografia de grup 2919

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined