Els arxius privats podran constituir-se com a seccions de l'Arxiu Nacional de Catalunya

Els arxius privats podran constituir-se com a seccions de l'Arxiu Nacional de Catalunya

query_builder   5 març 2019 15:21

event_note Nota de premsa

Els arxius privats podran constituir-se com a seccions de l'Arxiu Nacional de Catalunya


 
·       Per poder ser secció, els arxius hauran de conservar documentació d’abast nacional, de gran rellevància i estar integrats en el Sistema d’Arxius de Catalunya
 
El Govern ha aprovat el decret que preveu que els arxius que siguin titularitat de persones físiques i jurídiques de caràcter privat es puguin constituir com a seccions de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Mitjançant aquest decret, es vol facilitar l’accés a la informació i la gestió documental dels arxius privats, que, per les seves característiques, sovint tenen dificultats per donar a conèixer els seus fons o són desconeguts per la ciutadania i per l’Administració de la Generalitat. El Govern vol, per tant, posar a l’abast de tothom fons privats, atès que alguns d’aquests conserven documentació històrica d’abast nacional de gran rellevància, que forma part del patrimoni documental català i que és imprescindible per al coneixement de la història del nostre país.
 
D’acord amb aquest decret, les institucions d’arxiu que es constitueixin com a seccions continuaran disposant d’autonomia en la seva gestió. A més, per tal de poder constituir-se com a seccions de l’ANC, aquests centres hauran d’estar integrats en el Sistema d’Arxius de Catalunya i conservar documentació que formi part del patrimoni documental de Catalunya, que sigui d’abast nacional i de gran rellevància. L’adscripció d’un centre d’arxiu com a secció de l’ANC s’haurà d’establir mitjançant conveni.
 
La constitució d’un arxiu com a secció de l’ANC comportarà l’adaptació de tots els sistemes de treball de l’arxiu als criteris i a la metodologia de l’Arxiu Nacional pel que fa al tractament arxivístic, la conservació i la digitalització dels fons documentals conservats en les seccions que en depenguin. També es migraran tots els instruments de descripció existents al programari informàtic de l’ANC i es difondran al seu web. A més, s’establirà una col·laboració entre l’arxiu i l’ANC en activitats de difusió (portal web, publicacions, exposicions, etc.).
 
L’ANC és l’únic centre arxivístic d’àmbit nacional del país i té com a funció, entre d’altres, ingressar, conservar i difondre els fons i els documents privats que, pel seu valor testimonial i referencial, concerneixin Catalunya i siguin d’una rellevància especial. El Departament de Cultura, a través de l’ANC, té la voluntat de fomentar la normalització de les tasques de descripció, conservació, digitalització i difusió dels fons documentals aplegats en arxius catalans privats i de garantir que la seva documentació és accessible, d’acord amb els principis de transparència i interès públic.
 
L’ANC aplega més de 1.200 fons documentals de diferents procedències que ocupen un total de més de 37.000 metres lineals de documentació. A aquest volum s’hi ha d’afegir la documentació no textual (més de 5.000.000 de fotografies en diferents suports; 25.000 documents sonors o audiovisuals; prop de 60.000 cartells, dibuixos i gravats i uns 160.000 mapes i plànols). Actualment, l’ANC té a consulta en línia més de 850.000 registres informàtics que equivalen a més de 2.000.000 d’imatges associades.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined