Imatge del conseller

Chakir el Homrani: "Amb la Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació volem crear un instrument normatiu eficaç contra tota mena de discriminació"

query_builder   20 març 2019 14:21

event_note Nota de premsa

Chakir el Homrani: "Amb la Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació volem crear un instrument normatiu eficaç contra tota mena de discriminació"

  • El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha explicat que la llei preveu l’impuls d’un Pla Nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
  • També es designarà un òrgan específic que resoldrà les demandes, farà funcions de mediador i donarà suport a qui hagi pogut patir discriminació.
Foto del conseller al Parlament
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres la tramitació de la nova Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Aquesta nova norma té com a objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per altra condició social o personal. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha explicat que “aquesta llei promourà l’eradicació dels racismes i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de xenofòbia o d’homofòbia”.
 
“Amb aquesta llei volem crear un instrument normatiu eficaç contra tota mena de discriminació que pugui patir qualsevol persona en qualsevol àmbit, combinant mesures preventives i reparadores”, ha explicat el conseller. Per això, es fixen els principis que han de regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit i estableix un seguit de mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els sectors públic i privat.
 
El Homrani ha afirmat que “un dels reptes més importants que tenim com a societat és la no-discriminació i la igualtat de tracte i com som capaços de ser conscients de la diversitat àmplia que conforma la nostra societat i com evitem situacions de discriminació i situacions en les quals no es genera igualtat de tracte”. En aquest sentit el conseller ha explicat que “el nostre objectiu és dotar-nos i dotar a la societat catalana d’eines per actuar sobre les accions que no són delicte d’odi o d’altres figures penals, però que són clarament discriminatòries”. “A través d’aquesta nova normativa podem fer una tasca preventiva i fer front a actes de discriminació greus on fins ara no s’hi podia actuar perquè el codi penal no ho permet”, ha puntualitzat Chakir el Homrani.
 
La Llei que comença avui la seva tramitació defineix els diferents tipus de discriminació (directa, indirecta, per associació, per error o múltiple, assetjament discriminatori, per condició social, masclisme, capacitats i discapacitats, represàlia discriminatòria o victimització secundària, entre altres), així com l’obligatorietat de promoure la igualtat de tracte ens els diversos àmbits socioeconòmics, des de la sanitat o la negociació col·lectiva fins a l’habitatge o els establiments i espais oberts al públic.
 
Així mateix, també preveu l’impuls d’un Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació que determinarà els eixos, lies línies estratègiques, els objectius i les mesures per prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació. Aquest Pla, que tindrà un caràcter quadriennal, incorporarà de forma prioritària:
 
  • Els principis bàsics d'actuació en matèria de no-discriminació.
  • Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació.
  • Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
  • Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat de tracte i no-discriminació.
 
La tramitació d’aquesta llei preveu la designació d’un Òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, que s’aprovarà mitjançant decret del Govern. Aquest resoldrà les demandes, farà funcions de mediador i donarà suport a qui hagi pogut patir discriminació. També podrà iniciar d’ofici o a instàncies de tercers investigacions sobre discriminació fora de les que tinguin caràcter penal, i exercirà la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció. 
 
El conseller ha destacat que aquesta és un llei fruit d’un ampli procés participatiu on hi ha intervingut els consells adscrits a la Generalitat com ara la Taula per la Ciutadania i la Immigració, el Consell de la Gent Gran de Catalunya, el Consell Nacional LGBTI, el Consell Nacional de les Dones i el Consell Nacional de la Joventut, així com les entitats i el món associatiu del país. “Creiem que aquesta és una normativa que ha d’ajudar a construir una societat lliure de discriminacions. Els grups parlamentaris s’han compromès a participar de la seva millora en el transcurs dels tràmit parlamentari i esperem que es pugui tirar endavant d’una forma ràpida”, ha afirmat Chakir el Homrani.  

1  

Fitxers adjunts

Infografia sobre la Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació

Infografia sobre la Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació
PDF | 76

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined