fp dual

El Departament d'Educació posarà en marxa un nou model d'FP dual el proper curs

query_builder   21 març 2019 08:33

event_note Nota de premsa

El Departament d'Educació posarà en marxa un nou model d'FP dual el proper curs

 
  • Es dissenyarà un currículum únic per cada cicle formatiu, fet que permetrà que l’alumnat d’un mateix cicle pugui optar per la modalitat dual o per la formació en centres de treball segons les places i per tant, suposa una major flexibilitat organitzativa pels centres
 
  • Les beques salari s’equiparen al salari mínim interprofessional per aconseguir que més empreses optin pel contracte en formació. Actualment només un 10% els alumnes amb contracte laboral
 
FP dual
El Departament d’Educació invertirà 4 milions d’euros en un nou model de formació professional dual pel proper curs 2019-2020. Amb aquesta iniciativa, es vol millorar i facilitar la tasca dels centres que ofereixen aquesta modalitat formativa, i alhora poder incrementar exponencialment la xifra d’alumnes que cursen la modalitat, per tal d’assolir el 2025 la mitjana europea d’alumnat en formació dual, que se situa en el 30%.
 
Així, Educació publicarà una resolució que establirà les característiques del nou model, i que presenta canvis significatius. Un d’ells és una distribució curricular única per a cada cicle formatiu. Els darrers anys s’han implementat diferents distribucions curriculars que han anat evolucionant amb l’objectiu de millorar-les, fet que ha comportat que un mateix cicle implementat en diferents centres i anys tingui diferents distribucions.
 
D’altra banda, actualment hi ha dues organitzacions curriculars diferents per cada cicle en funció de si els alumnes opten per la modalitat dual o per la formació en centres de treball (FCT). Aquest fet dificulta l’organització dels centres i la mobilitat de l’alumnat.
 
També es vol adequar més el currículum dual a les activitats que l’alumnat duu a terme en els llocs de treball. Per tots aquests motius, la nova proposta és fruit del treball col·lectiu dels agents que intervenen en l’FP dual i que han traslladat al Departament d’Educació.
 
L’FP dual en dades
 
Alumnat
5.443 alumnes de segon curs
Suposa el 10% de l’alumnat de segon curs d’FP
La mitjana europea de dual és del 30%
 
Inserció laboral de l’FP dual
Cicles de grau mitjà: al voltant del 50%
Cicles de grau superior: al voltant del 75%
 
Empreses participants
5.443 alumnes de segon curs
Suposa el 10% de l’alumnat de segon curs d’FP
La mitjana europea de dual és del 30%
 
Característiques de les empreses
Grans empreses: 2,3%
Mitjana empresa: 9,7%
Petita empresa: 69%
Altres: 19%
 
Participació de les empreses per sectors professionals
Sector primari: 2%
Serveis a les persones: 52%
Serveis a les empreses: 33%
Indústria: 13%
 
 
Més hores a les empreses
 
El nou model varia l’organització dels cicles. En el primer curs, tots els alumnes d’un cicle formatiu cursaran el mateix currículum, que consistirà en mòduls de la professió i en mòduls transversals (formació i orientació laboral, emprenedoria i anglès). Serà en el segon curs on hi haurà una part comuna de formació als centres i a partir d’aquí una especialització a l’empresa –tant per als que triïn la modalitat dual, com per als que facin formació en centres de treball-.
 
Un altre dels aspectes que s’introduiran és l’increment d’hores d’estada a l’empresa: pel que fa la dual serà de 1.000 hores, ampliables a 1.300 –actualment són de 900 hores com a màxim-; i en formació en centres de treball, de 500 ampliables a 600 –ara es fan 300/400 hores-.
 
Es potenciarà el treball per competències, és a dir, el desenvolupament de mòduls professionals de síntesi (grau mitjà) i de projecte (grau superior). Uns projectes que hauran d’anar relacionats amb les estades a les empreses, s’hauran d’exposar en públic i podran ser avaluats entre professorat i tutors d’empreses.
 
S’incrementarà l’import de les beques que cobren els alumnes per les pràctiques, prenent com a referència el salari mínim interprofessional. Per tant, hi haurà una equiparació entre l’import de la beca i l’import del contracte. Aquest fet té per objectiu assolir el 40% de contractes de formació, atès que actualment un 10% són contractes i un 90% són beques.
 
Altres mesures que s’implantaran seran la creació de la figura d’instructor com a suport al tutor d’empresa, i la del tutor coordinador de diferents empreses –que ha de facilitar la feina de gestió administrativa de les micro i petites empreses-. També es preveu un certificat de qualificacions de l’alumne que reconegui la seva formació per al seu currículum vitae, o una acreditació d’excel·lència formadora per a l’empresa.
 
Dotació de 4 milions per a la dual
 
Per tal d’introduir aquests canvis, el Departament d’Educació millorarà la dotació econòmica pels ensenyaments en formació dual amb un pressupost de 4 milions d’euros. Permetrà impulsar la difusió, promoció i prospecció per part del personal per disposar de més llocs de formació i pràctiques a les empreses, i alhora millorar els recursos dels centres dependents del Departament que l’imparteixen.
 
S’estableixen dos tipus d’imports per als centres: els que actualment imparteixen FP dual poden sol·licitar fins a 3.500 euros per cada grup; i els centres que encara no fan dual i que es comprometin a impartir-la rebran 4.000 euros per grup sempre que arribin al 40% de l’alumnat en formació d’alternança-dual.
 
 
Un nou model per a l’FP dual
Inversió de 4 milions d’euros
Equiparació de les beques al salari mínim interprofessional
Currículum únic tant pels als alumnes que trien dual com pels que fan formació en centres de treball
Increment d’hores de pràctiques a les empreses
 
 
21 de març de 2019
 

1  

Imatges

FP dual

FP dual 5718

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined