Govern

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies estudia impugnar el Reglament d'Adopció Internacional per invasió competencial

query_builder   22 març 2019 19:03

event_note Nota de premsa

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies estudia impugnar el Reglament d'Adopció Internacional per invasió competencial

  • La decisió de la tramitació d'adopcions en un país determinat, el número d'expedients per cada país o l'acreditació dels organismes per l'adopció internacional són els principals aspectes on s'envaeixen competències
  • L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) és Autoritat Central designada pel Conveni de la Haia d'Adopció internacional des de 1993 i Catalunya té desenvolupades aquestes competències en el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de qui depèn l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), estudia impugnar el reglament d’adopció internacional que ha aprovat avui el Consell de Ministres per invasió competencial. “L’aprovació d’aquest reglament -si es confirma el contingut- no és una bona notícia per Catalunya. S’evidencia, una vegada més, la voluntat centralitzadora i uniformitzadora del Govern de l’estat en una matèria tan complexa emocionalment com és l’adopció”, afirma el conseller Chakir el Homrani.
 
El Govern ja va plantejar l’any 2015 que l’article tercer i la Disposició Addicional tercera 1 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència -i que modificava la llei 54/2007, de 28 de desembre, d’Adopció Internacional (LAI)- suposava una clara invasió de competències. Això va portar a les dues administracions a negociar un acord bilateral, que va acabar amb entesa. Segons aquest acord, l’aplicació de l’article tercer de la llei s’ha de dur a terme sense perjudici de les competències en aquest àmbit de les Comunitats Autònomes i de la col·laboració entre estat i territoris.
 
L’Estat envaeix competències en relació a la decisió sobre l’inici, tancament i suspensió de la tramitació de les adopcions en un país determinat, en la decisió del número d’expedients que s’envien als països d’origen, així com en l’acreditació dels organismes per a l’adopció internacional.
 
Cal tenir en compte que el dret català, en matèria de competències exclusives de la Generalitat és dret aplicable en el seu territori amb preferència sobre qualsevol altre. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya la competència exclusiva en dret civil correspon a la Generalitat (a excepció de les matèries que l’article 149.1.8 de la CE atribueix a l’Estat).
 
I, de fet, Catalunya té desenvolupades aquestes competències de manera específica en el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, on es regula l’adopció internacional com a mesura de protecció a la infància, establint entre altres qüestions, principis i garanties que caldrà respectar en l’adopció internacional, les circumstàncies bàsiques que determinen l’inici o no de la tramitació en un determinat país, les funcions principals de l’entitat pública en aquest àmbit i la possibilitat d’acreditar entitats col·laboradores per a realitzar funcions d’intermediació en adopció internacional. És important destacar, també, que la matèria de protecció a la infància és una competència exclusiva de la Generalitat.
 
A més, el Conveni de la Haia relatiu a la protecció del nen i a la cooperació en matèria d’adopció internacional estableix que els estats part amb “unitats territorials autònomes” on hi ha diversos sistemes jurídics poden designar diverses autoritats centrals, les quals han d’exercir les seves funcions en els àmbits territorials respectius. L’Estat, mitjançant instrument de ratificació del mencionat Conveni, de 30 de juny de 1995 va designar Catalunya com a autoritat central.
 
L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) es va crear l’any 1997 i des de llavors han estat adoptats a nivell internacional més de 13.000 infants. Catalunya sempre ha estat capdavantera en aquest àmbit i l’any 2017 les adopcions a Catalunya van suposar el 28,8% de les adopcions internacionals que es van fer a tot l’Estat Espanyol.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined