Menors

El Govern dona continuïtat al Programa temporal de suport a l'acollida de joves emigrats sols per als propers tres anys

query_builder   9 abril 2019 15:04

event_note Nota de premsa

El Govern dona continuïtat al Programa temporal de suport a l'acollida de joves emigrats sols per als propers tres anys


 
·       A través d’aquest programa s’han contractat 23 nous professionals per garantir una millor gestió i acollida d’aquests joves i infants
 
El Govern ha aprovat donar continuïtat i estabilitat durant els propers tres anys al Programa temporal de suport a l’acollida de joves emigrats sols que es va crear per oferir una millor atenció a l’increment d’arribades d’aquests nois i noies a Catalunya.
 
Els i les professionals que treballen en aquest Programa es distribueixen en:
 
·       Equips tècnics especialitzats en la matèria per poder assumir la gestió dels expedients, proporcionar la protecció integral que requereixen els joves estrangers no acompanyats i fer-ne el seguiment.
·       Professionals encarregats de fer el seguiment tècnic dels equips educatius i dels centres de protecció que es van obrint per tal de poder acollir les noies i els nois emigrats sols.
·       Professionals de l’àmbit administratiu per poder assumir la gestió econòmica i de contractació dels diferents serveis que es posen en funcionament.
·       Professionals de l’àmbit jurídic que reforcen els equips territorials de la DGAIA per tal d’agilitzar la tramitació de la documentació d’aquests joves (passaports, permisos de residència i treball, entre altres).
·       Professionals de reforç de l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats per tal de fer seguiment dels casos més enllà dels 18 anys.
 
En concret, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha contractat un total de 23 nous professionals per donar una atenció més acurada a aquest col·lectiu (set professionals de la psicologia, un pedagog, una persona diplomada en educació social, deu tècnics superiors amb llicenciatura en dret, dos administratius/ives i dos auxiliars administratius/ives).
 
L’objectiu del Programa temporal de suport a l’acollida de joves emigrats sols és:
·       Atendre de forma especialitzada l’acollida i la integració d’aquest col·lectiu.
·       Permetre a la resta d’agents implicats (altres departaments, entitats locals, ajuntaments, entitats del tercer sector i jutjats, entre d’altres) identificar amb claredat l’interlocutor en aquesta matèria per permetre una major coordinació i col·laboració.
·       Atorgar la flexibilitat necessària per gestionar aquesta matèria, que, per la seva imprevisibilitat, pot variar amb el pas del temps, ja sigui per la reducció del flux d’entrada de joves estrangers o per l’aplicació d’altres mesures complementàries d’àmbit interdepartamental.
 
Les seves funcions estan vinculades amb tot el context de l’acollida i la protecció dels joves emigrats sols. Tant des del punt de vista tècnic de l’àmbit de la infància i l’adolescència (realitzar la valoració tècnica de les propostes de mesures protectores i l’assumpció de les funcions tutelars, fer el seguiment de l’expedient, valorar i actuar en situacions d’urgència que requereixin protecció assistencial immediata, valorar els expedients per tal de proposar el recurs residencial adient, establir les coordinacions amb els diferents recursos del territori; elaborar les propostes jurídiques necessàries per incoar, tramitar i finalitzar els expedients) com des del punt de vista de la gestió administrativa (suport tècnic en la contractació administrativa de recursos, facturació i gestió econòmica, gestió de prestacions i suport administratiu derivat de totes les actuacions).
 
Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, acull i atén 3.603 joves emigrats sols.

 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined