El Govern aprova l'actualització del

El Govern aprova l'actualització del "Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya"

query_builder   28 maig 2019 14:22

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'actualització del "Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya"


 
●      Aquesta edició del Nomenclàtor revisa 227 topònims
 
El Govern ha aprovat la nova actualització del Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya, d’acord amb la proposta impulsada per la Comissió de Toponímia de Catalunya, que ha revisat  227 formes toponímiques generals, 40 formes toponímiques noves, 169 modificacions i 18 supressions, totes referenciades sobre cartografia a escala 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La Comissió de Toponímia va acordar, el desembre de 2014, de realitzar una revisió general de diversos noms de lloc del Nomenclàtor per proposar-ne la forma oficial o per esmenar algunes referències de localització. Aquest procés de revisió, completat a finals de 2018, ha comptat amb la supervisió preceptiva de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut d’Estudis Aranesi.
 
El Nomenclàtor és l’obra de referència oficial en toponímia en llengua catalana per a l’edició de cartografia, la retolació, les guies de viatge i altres productes informatius. Recull topònims d’àmbit general, que són competència del Govern de la Generalitat, i també els topònims corresponents a nuclis i entitats de població, que són competència dels municipis.
 
La primera edició de l’obra, que recopila actualment més de 52.000 noms de llocs, va ser aprovada per Acord de Govern el 22 de juliol de 2003. El 24 de març de 2009 el Govern va aprovar-ne la segona edició, que representava una actualització general amb la incorporació de 13.000 topònims nous.
 
La Comissió de Toponímia
 
Adscrita al Departament de Cultura des de 2012, la Comissió de Toponímia va ser creada l’any 2001 pel Govern per vetllar per la toponímia de Catalunya i és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya, sempre d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut d’Estudis Aranesi. Els topònims són part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya, per això la Comissió de Toponímia també és l’encarregada d’adoptar les mesures pertinents per tal de difondre la toponímia oficial i els estudis de toponímia en general que es duguin a terme.
 
La Comissió de Toponímia actua com a òrgan de coordinació entre entitats i institucions amb competències en el camp de la toponímia. La integren el Departament de Cultura, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, que n’exerceix la presidència; el Departament de Territori i Sostenibilitat, per mitjà de la Secretaria General i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per mitjà de la Direcció General d’Administració Local; el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per mitjà de l’Institut d’Estadística de Catalunya. També integren la Comissió l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, així com el Conselh Generau d’Aran.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined