rdp ceb

Roda de premsa del Consorci d'Educació de Barcelona

El nombre de famílies que obtenen plaça en la primera opció de la preinscripció a Barcelona creix tant a P3 com a 1r d'ESO

query_builder   29 maig 2019 13:30

event_note Nota de premsa

Roda de premsa del Consorci d'Educació de Barcelona

El nombre de famílies que obtenen plaça en la primera opció de la preinscripció a Barcelona creix tant a P3 com a 1r d'ESO

  • El 98,75% a P3 i el 95,96% a 1r d'ESO han obtingut plaça en alguna de les opcions demanades, xifres que suposen un increment respecte el curs passat
  • A P3, un total de 151 famílies podran participar de l'ampliació de la sol·licitud, un 43,3% menys que l'any passat, mentre que a 1r d'ESO passa de les 362 del curs passat a les 280 d'enguany
  • Es manté la tendència dels darrers cursos d'augment de la demanda en els centres públics
  • A P3, el 85% de les famílies s'han preinscrit amb la plaça de reserva preassignada en el Pla de xoc contra la segregació, mentre que a 1r d'ESO el percentatge ha estat del 82%
RDP CEB
P3
 
En total hi ha hagut una demanda de 12.489 places, en centres públics, 6.425, i en centres concertats 6.064. El descens del padró de P3 ha provocat també un lleu descens de la demanda a P3 situant-se en el 91%, mentre que el curs passat va ser d'un 92%. El percentatge de pública i concertada enguany se situa en 51,4% la pública i 48,6% la concertada, confirmant la tendència a l'alça de la demanda de places públiques en els darrers cursos. Una tendència que també es manté en les preferències de demanda, pujant un 1% les famílies que només han demanat plaça a l'escola pública (41%), i baixant en aquest mateix percentatge en les que només han sol·licitat concertada (38%).
P3
Pel que fa als barems per assignació de places, el 82% de les sol·licituds han obtingut els 30 punts de proximitat, i el 39% els 40 punts per ser germans d'alumnes escolaritzats en el centre. Cal recordar que en la preinscripció del curs 2019-2020 no s'han tingut en compte en la baremació les malalties digestives cròniques ni el fet de ser familiars d'exalumnes.
 
El  Consorci d'Educació, i tal com va anunciar el conseller d'Educació, Josep Bargalló, treballa per adequar l’oferta de places final perquè totes les famílies que hagin sol·licitat en exclusivament escoles públiques, tingui en un centre públic encara que no sigui en el més proper.
 
 
Modificació de l'oferta a P3
 
Tot i que no són xifres definitives, cal destacar que el 98,75% de les famílies han obtingut plaça en una de les opcions demandades, i el 93,47% ho han fet en la seva primera opció, que suposa un increment de l'1,16% respecte el curs 2018-2019.
 
Per a l'ampliació de peticions que no han obtingut plaça en cap de les opcions demandades, resten un total de 131 sol·licituds a la pública i 20 a la concertada, per un total de 367 i 1393 places vacants, a la pública i concertada respectivament. Unes xifres significativament més baixes que el curs anterior, quan van anar a la segona volta un total de 266 sol·licituds, un 43,3% més. L'ampliació de peticions es farà a partir del 30 de maig  fins el 3 de juny, i l'11 del mateix més es farà pública l'oferta final de places escolars. El llistat final d'admesos i els que resten en llista d'espera es publicarà el 12 de juny.
 
 
Places
Demanda
Assignades  Barcelona
Ampliació sol·licitud
Vacants
Pública
6.545
6.425
6.184
131
361
Concertada
7.541
6064
6149
20
1.392
Total
14.086
12.489
12.333
151
1.753
 
El Departament d'Educació informarà per correu electrònic a les famílies que no han obtingut la plaça demanada i a través del web www.edubcn.cat donarà a conèixer les vacants que hi ha en els diferents centres, perquè puguin ampliar la seva sol·licitud. En aquesta ampliació s'ordenaran les sol·licituds per ordre de baremació i número d'identificació segons el sorteig i es faran les noves assignacions. En el cas que de nou una família no obtingui plaça en els centres sol·licitats, es tractarà individualment l'assignació l'assignació. La gestió d’aquestes assignacions es podrà fer de forma telemàtica o presencialment a l’Oficina d’Atenció del Consorci  d’Educació (Pl. Urquinaona, 6).
 
Finalment, per donar resposta en aquelles zones on hi ha la demanda de l'oferta pública supera l'oferta, s'han obert 4 grups addicionals no previstos a l'oferta inicial a l'Escola Fort Pienc a l'Eixample, a l'Escola Jaume I a Sants-Montjuïc, a l'Institut-Escola El Til·ler i a l'Escola Doctor Ferran i Clua a Sant Andreu.  També s'han fet increments de ràtio a 26 a 7 zones d'escolarització dels districtes de Sants-Montjuïc, Gràcia i Sant Andreu.
 
1r d'ESO
 
La demanda de places a 1r d'ESO ha patit un lleu descens respecte el curs anterior. Enguany a la pública s'han cursat un total de 4.939, per les 4.953 del curs 2018-2019. Unes xifres pràcticament similars, però que aturen la tendència a l'alça dels darrers cinc cursos. A la concertada la demanda s'estima en 1.947 per les 1.948 del curs anterior. No s'han inclòs les dades de l'alumnat que es manté en el mateix centre en el pas de primària a secundària.
 
El 48% de les famílies que cursava concertada a primària, no canvia de centre en el pas a secundària, i en el cas de les que cursaven pública i es mantenen a la pública, és el 38%, una xifra un punt superior al curs passat. Les dades es mantenen en el cas dels alumnes que passen d'escola concertada a institut concertat (7%), de públic a concertat (6%) i de concertat a públic (1%). Cal destacar la fidelització de les adscripcions en el pas de primària a secundària se situa en un 86%, pel 82% del curs passat.
 
Cada any, més de 13.500 alumnes de primària fan el pas a la secundària. Aquest procés complex i amb criteris de barem transparents fa possible conciliar el dret de les famílies a participar en l’elecció de centre amb les necessitats de continuïtat pedagògica, de planificació i d’escolarització.
 
Modificació de l'oferta a 1r d'ESO
 
El 95,96% de les famílies han obtingut plaça en una de les opcions demandades enfront del 94,82% de la preinscripció del curs 2018-2019. El percentatge dels que han entrat en la seva primera opció és del 89,43%, un 1,20% més que el curs anterior, que va ser del 88,23%.
 
Per a l'ampliació de les sol·licituds  de l'alumnat que no ha obtingut plaça en cap de les opcions demandades resten un total de 135 sol·licituds a la pública i 145 a la concertada, per un total de 200 i 425 places vacants, a la pública i concertada respectivament. Unes xifres que rebaixen en un 23% les demandes que passen a aquesta segona volta respecte el curs anterior amb 167 a la pública i 195 a la concertada. L'ampliació es farà seguint el mateix procediment que l'indicat a P3 i amb les mateixes dates.
 
 
Places
Demanda
Assignades  Barcelona
Ampliació sol·licitud
Vacants
Pública
5.051
4.939
4.851
135
200
Concertada
2.220
1.987
1.795
145
425
Total
7.271
6.926
6.646
280
625
Per donar resposta en aquelles zones on hi ha la demanda de l'oferta pública supera l'oferta, s'han obert 4 grups addicionals no previstos a l'oferta inicial a l'Institut Flos i Calcat a Nou Barris, a l'Institut Martí Pous, a l'Institut Doctor Puigvert i a l'Institut Príncep de Viana a Sant Andreu.  També s'han hagut de fer increments de ràtio de 30 a 31 a 11 zones d'escolarització dels districtes de Sants-Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella, Sarrià, Horta-Guinardó i Sant Andreu.
 
 
Pla de xoc contra la segregació i per la igualtat d'oportunitats i l'èxit educatiu
 
Totes les mesures que s'han contemplat en aquest Pla de xoc tenen com objectiu el treball integral amb l'alumnat, no només durant el període lectiu, sinó més enllà d'aquest horari.  De cara al curs 2019-2020, s'ha fet una preassignació de places a P3  i l’ESO a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat detectat a partir de la col·laboració amb els Serveis Socials, donant continuïtat al projecte endegat el curs 2018-2019.
 
Per poder fer una distribució equilibrada dins la xarxa educativa de l’alumnat vulnerable, aquesta distribució equitativa ha respectat els següents aspectes a P3:
 
·         L'escolarització dels germans en el mateix centre
·         La distància entre domicili i el centre educatiu o assignació del següent centre més proper
·         La decisió final de les famílies.
 
A P3, 793 han estat preassignats en una plaça de reserva i d'aquests, 784 n'han fet la preinscripció. El 85% han fet ús de la plaça de reserva que se'ls ha preassignat i el 15% ha optat per una plaça ordinària. De l'alumnat del programa, el 90% dels preassignats a una escola pública, han fet la preinscripció a la plaça preassignada, i en el cas de la concertada, el percentatge se situa en el 69%. El total d'alumnes en situació de vulnerabilitat detectats en el Pla de Xoc han estat 831.
 
Aquesta mateixa línia d’acció s’ha iniciat aquest curs per als alumnes que el proper curs entraran a 1r d’ESO el curs 2019-2020. S'ha treballat per identificar l’alumnat en situació de vulnerabilitat  que està cursant 6è de Primària a centres públics durant l’actual curs i que començaran l’Educació Secundària Obligatòria a partir del setembre. Aquesta nova experiència ha tingut en compte les especificitats de l’etapa de secundària. Pel que fa al procediment de preassignació a 1r d'ESO els criteris han estat el següents:
 
·         L'escolarització dels germans en el mateix centre
·         Assignació majoritàriament a un institut adscrit
·         La ratificació de tutor/a de 6è
 
A 1r d'ESO, un total de 1.216 han estat preassignats i dels quals 1.148 han participat de la preinscripció. El 82% ha fet ús de la plaça de reserva, sent 330 els que s'han quedat en el mateix centre, i 607 ha optat per la plaça preassignada. De l'alumnat del programa, el 74% dels preassignats a un centre públic han fet la preinscripció fent ús de la plaça de reserva, i en el cas de la concertada, el percentatge se situa en el 76%. El 18% dels 1.148 alumnes que han participat de la preinscripció ha optat per una plaça ordinària. El total d'alumnes en situació de vulnerabilitat detectats en el Pla de Xoc han estat 1.247.
 
L'anàlisi de les dades respecte el curs passat mostren una distribució més equilibrada de l'alumnat en situació de vulnerabilitat, tant en els centres públics com concertats. En el cas de P3, en el curs 2018-2019 el 79% de l'alumnat en situació de vulnerabilitat va ser assignat a un centre públic i el 21% a un concertat, en canvi en el curs 2019-2020, es tendeix al reequilibri passant al 73% en el cas dels centres públics i el 27% en els concertats. L'equilibri encara és fa més gran en el cas de 1r d'ESO, on la distribució de l'alumnat se situa en un 62% a la pública i un 38% a la concertada, pel 79% i 21% del curs passat respectivament.
 
L’objectiu del Pla de xoc  és aconseguir una distribució equitativa en els diferents centres d’una mateixa zona d’escolarització. Gràcies al treball conjunt amb l’Institut Municipal de Serveis Socials ha estat possible fer una millor detecció d’aquest alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat, a partir de la valoració social acreditativa de la seva situació de necessitat, a més de l’assignació de recursos compensatoris per a garantir una igualtat d’oportunitats per a l’èxit educatiu, des d’una perspectiva integral, tant dins com fora l’escola.
 
Els centres que tinguin més de 2 places de reserva ocupades per grup rebran una dotació per assumir la despesa extra que suposa. En total són 84 centres a P3 i 33 a l'ESO els que superen la xifra de 2 alumnes per grup.
 
També per avançar en la distribució equitativa de l’alumnat s’han aprovat nous criteris per a l’assignació de la matrícula viva durant el curs escolar. Així, l’alumnat que arriba durant el curs no s’assignarà en funció de les vacants disponibles en els centres sinó que la distribució es farà de manera equitativa a partir de la determinació de cada zona. L'objectiu és evitar que tots els alumnes nouvinguts s'escolaritzin en els mateixos centres.
 
El Pla de Xoc preveu un conjunt de prestacions que van més enllà de l'horari escolar,  i també garanteix l'accés a una sèrie de prestacions sense haver de repetir la seva tramitació. Es garanteix de forma directa aquestes prestacions a l'alumnat en què els serveis socials hagi detectat anteriorment la seva situació de vulnerabilitat.
 
·         Plaça de reserva
·         Exempció de pagament de quotes per a l'escolarització, tant en centres públics com en concertats
·         Gratuïtat en el servei de menjador
·         Gratuïtat en activitats extraescolar esportives
·         Gratuïtat en activitats d'estiu
·         Garantia de plaça en centres oberts
 
29 de maig de 2018

1  

Imatges

RdP CEB 29 05 19

RdP CEB 29 05 19 156

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined