foto

El Parlament aprova per unanimitat el decret d'integració de centres educatius a la xarxa de la titularitat de la Generalitat

query_builder   26 juny 2019 14:24

event_note Nota de premsa

El Parlament aprova per unanimitat el decret d'integració de centres educatius a la xarxa de la titularitat de la Generalitat


  • La nova norma permetrà al Departament d’Educació la integració de centres d’ens locals o privats a la xarxa pública, fet que suposa la creació d’un nou centre públic sense haver d’instal·lar mòduls prefabricats o construir un nou edifici
  • Josep Bargalló: “Aquest decret llei desenvolupa la LEC i afronta una realitat. Dona les eines per solventar una problemàtica, per solucionar les peticions del món local i de les escoles privades, i per respondre a les famílies amb la deguda atenció dels processos d’escolarització”
foto
El Parlament ha aprovat per unanimitat el decret llei d’integració de centres educatius a la xarxa de la titularitat de la Generalitat. Una norma que regula el procediment d’integració de centres educatius d’altres titularitats a la xarxa de centres públics de la Generalitat, com és el cas de centres de titularitat d’ens local o privada.
 
Durant la seva intervenció en el debat del decret al Parlament, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha destacat la importància de comptar amb aquesta normativa perquè “aquest decret llei desenvolupa la LEC i afronta una realitat. Dona les eines per solventar una problemàtica, per solucionar les peticions del món local i de les escoles privades, i per respondre a les famílies amb la deguda atenció dels processos d’escolarització”.
 
El conseller ha exposat que la integració es durà a terme només en els casos en què hi hagi necessitats d’escolarització i existeixi el mutu acord entre el Departament d’Educació i la titularitat del centre educatiu: “Un dels objectius és enfortir la xarxa de centres de titularitat pública mitjançant la incorporació de centres d’altres titularitats que ja estan creats i autoritzats,  propiciant un estalvi important de recursos que alhora ens ha de permetre satisfer la demanda progressiva. També ens ha de permetre respondre a les demandes de places públiques a zones o municipis que ho necessitin”.
 
Josep Bargalló ha manifestat que d’aquesta manera es podrà crear un nou centre públic sense instal·lar mòduls ni construir centres nous, fet que “ens permet reduir la despesa pressupostària derivada d’instal·lar mòduls prefabricats. Al mateix temps, disposar de centres ja construïts també evita els problemes derivats de la limitació pressupostària per a les noves construccions”.
 
Pel que fa al professorat del centre, ha assegurat que es mantindrà “l’estabilitat laboral, que no explicita ben bé la llei perquè és professorat de característiques diferents. Pot ser laboral, interí, d’un ens local, o personal fix o laboral d’escoles privades, o també personal que no és només docent, que pot ser del PAS. El decret permet que el Departament negociï en cada cas amb els sindicats representatius de l’àmbit i del territori, per tal que garantim l’estabilitat laboral i les condicions laborals d’aquest professorat”.
 
El titular d’Educació també ha parlat de com el canvi de titularitat afectarà el projecte educatiu del centre, que assumirà els principis de l’escolaritat pública: “Canviarà el projecte educatiu del centre, evidentment, perquè son centres amb projectes de vegades lligat a l’ideari de l’escola religiosa. Quan canviï la titularitat deixarà de tenir aquest ideari. La direcció del centre nou serà una direcció pública, amb funcionaris del Departament que promouran, conjuntament amb la comunitat educativa, aquest projecte educatiu que evidentment no pot ser religiós”.
 
El conseller Bargalló ha definit el decret com una eina que ha de donar resposta a un seguit d’urgències del sistema educatiu, com per exemple, a “la voluntat d’alguns ens locals que sigui el Departament d’Educació el que n’assumeixi la titularitat i la gestió; una sostinguda variació de la tendència de matriculació pel que fa als percentatges entre escola pública i escola concertada; un augment notable en la demanda de places públiques, i a la manca de sòl on poder tirar endavant noves construccions de centres públics”. A més, la normativa, ha conclòs, ha de ser una eina més que ajudi a combatre la segregació escolar i a enfortir el Servei d’Educació de Catalunya.
 
 
26 de juny de 2019
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined