La justícia avala el model de suport de centres especials de treball implementat per Treball, Afers Socials i Famílies l'any 2017

query_builder   28 juny 2019 11:00

event_note Nota de premsa

La justícia avala el model de suport de centres especials de treball implementat per Treball, Afers Socials i Famílies l'any 2017

Una sentència del TSJC valida l’odre de concessions de subvencions als CET que prioritzava les persones amb més dificultats per incorporar-se al món del treball
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha validat el model de suport centres especials de treball que Treball, Afers Socials i Famílies va començar a implementar l’any 2017.
 
Una sentència del TSJC, de març de 2019, dona la raó al Departament sobre les prioritats establertes a les bases reguladores per a la concessió de subvencions als CET de l’odre de maig de 2017 impugnada per la Confederació Nacional de CET (CNCEE).
 
El model de suport als CET dissenyat i implementat pel Departament el 2017 prioritza els ajuts en funció de major a menor grau de discapacitat de la persona per incorporar-se al món del treball fins a exhaurir el pressupost.
 
La sentència indica que “el criteri escollit (atendre de més a menys grau de discapacitat) es fonamenta en donar prioritat a les persones que tenen més dificultat per inserir-se al mercat laboral per tenir un grau de discapacitat major”, i afegeix que “aquesta mesura de discriminació positiva està motivada per criteris objectius i raonables”.
 
Una segona decisió del TSJC favorable al Departament
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha pres una altra decisió favorable a Treball, Afers Socials i Famílies el passat 12 de juny en considerar que no pertoca al Govern fer pagaments retroactius, en contra de la sol·licitud de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) d’execució forçosa de sentència sobre la convocatòria de subvencions als CET de 2015.
 
FECETC va sol·licitar al TSJC que ordenés al Departament  l’execució forçosa d’una sentència de març de 2018 de manera que abonés de manera retroactiva als CET les diferències econòmiques resultants de les justificacions des de 2015 perquè el model de suport dels governs d’aquell moment no eren els adequats.
 
En una sentència de 2018, el TSJC va anular unes determinades previsions contingudes en l’ordre del Departament de 2015, que aprovava les bases reguladores de la concessió de subvencions als Centres Especials de Treball (CET).
 
En concret, es van anul·lar els articles que establien el requisits d’estar inscrit en el registre en una data concreta (gener de 2011) i també limitaven les quanties màximes a rebre en funció de les persones discapacitades contractades pels CET en una determinada data establerta a les Ordres impugnades per FECETC.
 
Després d’aquella sentència, el TSJC ha rebutjat la petició de FECETC perquè el Departament fes un abonament retroactiu als CET.
 
Model de suport als CET acordat i validat
 
El model de suport als CET es va implementar l’any 2017 per iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies previ acord signat amb les federacions majoritàries de centres especials de treball.
 
La sentència del TSJC, donant la raó al Departament, valida la necessitat de prioritzar les persones amb discapacitat amb més dificultat d’accés al mercat de treball.
 
A més, el TSCJ avala la capacitat del Departament de donar suport a les entitats, amb els fons propis i línies i estratègies catalans específics, que complementen l’infrafinançament del Govern espanyol.
 
De fet, el Govern espanyol, malgrat es va comprometre públicament, encara no ha convocat la Conferència Sectorial de Treball, on hi són les comunitats autònomes, que ha d’aprovar l’increment dels ajuts econòmics per fer front a l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
 
Sobre aquest últim fet, cal posar de relleu que el Departament ha ampliat un 22% el pressupost destinat als CET, la qual cosa significa una ampliació de 7 milions d’euros.
 
De fet, segons l’acord que el Departament va signar un acord amb el Comitè Català de Persones amb Discapacitat (COCARMI), Treball, Afers Socials i Famílies destina 57 milions d’euros a promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat. (42,5 per als CET per a compensar la pujada del salari mínim interprofessional, i 14,5 milions d’euros més que es destinen a la inserció laboral en l’empresa ordinària.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined