Imatge

La Generalitat modifica les prestacions d'urgència per afavorir l'accés i la permanència en l'habitatge i evitar desnonaments

query_builder   28 juliol 2019 08:47

event_note Nota de premsa

La Generalitat modifica les prestacions d'urgència per afavorir l'accés i la permanència en l'habitatge i evitar desnonaments

·         S’han augmentat els límits de les rendes de lloguer per poder arribar a més famílies
Imatge
  • S’ha incrementat l’ajut anual fins a un màxim de 4.350 euros, per atendre les situacions de pèrdua de l’habitatge
  • S’estableix la possibilitat de renovar fins a un màxim de 24 mesos més la prestació complementària per a poder donar continuïtat al pagament del lloguer i a la prestació per a situacions de pèrdua de l’habitatge
  • S’explicita el procediment d’intermediació que duu a terme l’Agència amb totes les parts, amb la finalitat d’arribar a un acord que permeti a la família mantenir-se en el seu habitatge
El Govern, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha modificat les condicions per accedir a les prestacions econòmiques d’especial urgència, ampliant els límits de les rendes de lloguer i afegint nous supòsits per a dones en situació de violència de gènere i per als casos que s’han resolt favorablement des de les meses d’emergències. D’aquesta manera, més ciutadans podran beneficiar-se de les prestacions d’urgència.
 
El DOGC ha publicat les condicions per accedir a les prestacions econòmiques d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i el procediment per concedir-les. Aquesta línia d’ajuts preveu diversos supòsits d’especial urgència en els quals les famílies poden necessitar acollir-se puntualment per fer front a: deutes derivats de l’impagament de quotes de la hipoteca, deutes per impagament del lloguer i per atendre les famílies que ja han estat desnonades, per manca de pagament, per expiració del termini legal o contractual, execució hipotecària o per dació en pagament.  
 
En el cas d’haver perdut l’habitatge, s’han ampliat els supòsits a les dones en situació de violència de gènere i als casos valorats positivament per les meses d’emergències i que estiguin a l’espera d’un reallotjament.
 
Pel que fa als requisits generals per tenir dret a aquestes prestacions, es mantenen els límits dels imports de les quotes d’amortització d’hipoteques (900 euros a Barcelona ciutat, 800 a la demarcació de Barcelona, 600 a la demarcació de Tarragona i Girona, 550 a la de Lleida i 500 a les Terres de l’Ebre) i s’han ampliat els límits dels imports de les rendes lloguer per poder atendre un major nombre de famílies.
 
 
Àmbit
Límit lloguer segons Resolució actual
Límit en anteriors Resolució 
Barcelona ciutat
750 euros
750 euros
Demarcació de Barcelona
750 euros
600 euros
Demarcació de Girona
500 euros
450 euros
Demarcació de Tarragona
500 euros
450 euros
Demarcació de Lleida
450 euros
400 euros
Demarcació de Terres de l’Ebre
350 euros
350 euros
 
D’altra banda, s’ha incrementat l’ajut anual fins a un màxim de 4.350 euros, per atendre les situacions de pèrdua de l’habitatge; s’estableix la possibilitat de renovar fins a un màxim de 24 mesos més la prestació complementària per a poder donar continuïtat al pagament del lloguer i a la prestació per a situacions de pèrdua de l’habitatge i s’explicita el procediment d’intermediació que duu a terme l’Agència amb totes les parts, amb la finalitat d’arribar a un acord que permeti a la família mantenir-se en el seu habitatge.
 
Les persones interessades en sol·licitar aquestes prestacions s’han d’adreçar a les Oficines Locals d’Habitatge del seu municipi o del seu Consell Comarcal.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 95

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined