Foto de família de la Comissió Rectora

La Generalitat aprova les bases per al desplegament del model català de formació professional dual

query_builder   31 juliol 2019 15:27

event_note Nota de premsa

La Generalitat aprova les bases per al desplegament del model català de formació professional dual

Foto de família
  • S’han acordat aquest matí durant una sessió de la Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals presidida pel conseller Bargalló, en què també hi han participat les conselleres Budó i Chacón i el conseller El Homrani
  • També s’ha aprovat el Document de Bases de l’Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030)
 
La Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals ha aprovat les bases per al desplegament del model català de formació professional dual, amb la participació i el consens dels agents socials i de l’administració educativa i laboral. Ho ha fet aquest matí durant una sessió presidida pel conseller d’Educació, Josep Bargalló, on també s’ha aprovat el Document de Bases de l’Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030). Han participat també en la sessió els consellers de la Presidència, Meritxell Budó; de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el president del Consell Català de la Formació Professional, Fabian Mohedano.
 
“Hi ha un acord absolut de com transformar, millorar i integrar la formació professional en una única política a partir d'aquest concert amb el món sindical i el món empresarial”, ha destacat el conseller Bargalló. El titular d’Educació ha posat com a exemples d’aquesta voluntat d’impulsar l’FP la “immediata posada en marxa de l'Agència Pública d'FP i l’impuls dels centres d'FP integral, en què s'hi farà la formació professional inicial depenent del Departament d'Educació, la formació ocupacional depenent de Treball a través del SOC, però també la formació d'empreses que en aquestes moments el Departament de Coneixement i Empresa també està treballant”.
 
La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha valorat que l’acord suposa poder tirar endavant una nova manera d'entendre la formació a casa nostra” que passa per “dotar de la formació adequada a les persones tenint en compte quines són les demandes del teixit productiu”, una “visió de futur de com afrontar les noves necessitats del mercat de treball per tal de dotar de millors professionals i que la gent de casa nostra puguin tenir feina”. No obstant això, Budó ha alertat que per tal que el programa tingui “èxit” cal poder “dotar pressupostàriament” la nova agència. En aquest sentit, ha apel·lat a la “responsabilitat” de les forces polítiques per aprovar els comptes del 2020, que el Govern està elaborant.
 
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha destacat la importància del model d’integració “tant de l’FP inicial com de la contínua i ocupacional, un win-win necessari per donar respostes i millorar l’empoderament de les persones a partir d’una bona qualificació professional i també per respondre a les necessitats del teixit productiu i de les empreses entorn a la formació i la qualificació de les persones”.  El conseller ha assegurat que aquesta integració “marca l’estratègia dels propers 10 anys” i s’ha felicitat del treball de “concertació i diàleg” per adaptar l’FP dual a les característiques específiques i les necessitats del país.
 
Per la seva banda, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha destacat que presència de quatre consellers a la sessió de la Comissió Rectora “demostra la transversalitat de la Formació Professional” així com el grau de concertació amb els agents econòmics i socials. La consellera ha explicat que és “molt important que posem l’evolució estratègica de les empreses a l’hora de planificar la formació” i ha afegit que “el teixit productiu hi té moltes coses a dir, no només en la corresponsabilitat de formar els alumnes, sinó també a l’hora de definir estratègies i les característiques que han de tenir els llocs de treball de futur”. Chacón ha conclòs recordant que “cada vegada serà més important adaptar l’oferta a la demanda de forma ràpida”.
 
Les bases per al desplegament del model català de formació professional dual és una de les nou accions prioritàries que ha acordat impulsar la Comissió Rectora per al període 2020-2021 i que s’han extret del Document de Bases. L’objectiu del desplegament és impulsar la modalitat dual a partir d’una visió integrada en el marc del conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Es vol aconseguir que l’FP dual es consolidi com un instrument que contribueixi a la millora de l’ocupabilitat de les persones, a la seva qualitat de vida, a la satisfacció de les necessitats de persones qualificades i a la competitivitat de les empreses.
 
La implementació i la definició d’aquest model s’ha de dur a terme a partir de la concertació entre les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i/o l’Administració, especialment en aquelles matèries que afectin la relació  entre la persona aprenent i l'empresa. En aquest sentit, la regulació de les condicions mínimes s’establirà a través de l’Acord Interprofessional de Catalunya i dels mecanismes que proposi la negociació col·lectiva. Aquestes condicions contemplaran el compliment en matèria de seguretat i salut laboral, les activitats formatives mínimes, així com la compensació mínima que haurà de percebre la persona aprenent.
 
Pel que fa al seu desplegament, es realitzarà per tot el territori, de manera progressiva, d’acord amb les necessitats que sorgeixin de la prospecció i els criteris generals de planificació; l’hauran de poder oferir tots els centres que imparteixen formació professional; i haurà de permetre donar respostes efectives i específiques a les necessitats de les persones, dels sectors, dels territoris i de les empreses en particular. Així mateix, els departaments competents en matèria de formació professional hauran d’adaptar la regulació d’aquest model a les seves normatives i publicar-les al 2020.
 
L’acord de bases destaca també que la formació professional dual s’ha de desplegar en unes condicions que estimulin la iniciativa i la implicació dels centres de formació, les persones i les empreses, amb suficiència de recursos humans i econòmics, i amb el reconeixement del paper i la responsabilitat que en termes pedagògics els pertoca. Hi ha d’haver doncs una dotació pressupostària específica que permeti fer concrecions adaptades a l’entorn o al sector que està dirigida l’oferta formativa.
 
Aprovació del Document de Bases
 
Des de començament d’any la Generalitat conjuntament amb els diferents actors implicats ha posat les bases per poder donar resposta als principals reptes de l’FP, que es reflecteixen en el Document de Bases de l’Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030). El primer repte, els canvis del món actual, emmarcats en la 4a. Revolució Industrial, que es caracteritzen per l’increment de la complexitat i la dificultat per donar respostes ràpides a les noves necessitats. I, el segon, és la baixa qualificació professional de la població activa catalana en comparació als nivells de la Unió Europea.
 
Nou accions prioritàries
 
Aquestes nou accions prioritàries per al període 2020-2021, que es desprenen del Document de Bases, a banda del desplegament del model d’FP dual, la primera és la posada en marxa de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que serà l’encarregada d’impulsar la transformació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Està previst que l’Agència es posi en marxa al setembre del 2020, un cop estigui dotada pressupostàriament. Tindrà un sistema de governança que reproduirà el model de concertació de la Comissió Rectora, amb la creació d’una Junta de Govern, com a òrgan col·legiat de govern de l’Agència.
 
La resta d’accions prioritàries són:
 
·       Definir el model de participació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Un cop aprovats els Estatuts de l’Agència, se li adscriurà el Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que substituirà el Consell Català de l’FP, òrgan del qual dependran els consells sectorials com a òrgans de participació dels principals sectors productius. Per això, la Comissió vol tirar endavant un procés de participació que tingui com a resultat el Reglament del Consell de Formació i Qualificació Professionals, que alhora anirà acompanyat de la regulació dels consells sectorials i del model de participació territorial.
 
·       Foment dels centres d’FP integrada com a palanca de canvi, atès que esdevenen imprescindibles per a la transformació del sistema. Per a fer-ho, la Comissió Rectora ha acordat posar en marxa un grup de treball que permeti concretar els criteris generals sobre el model i la condició de reconeixement de centre integrat. En un termini de vuit mesos la Comissió aprovarà el model català de centres integrats, que servirà com a base al Govern per al desplegament del decret de centres de formació professionals integrada.
 
·       Creació d’un sistema de prospecció que permeti una millor planificació de les necessitats formatives. A través d’aquest sistema es vol recollir tota la informació de manera integrada a partir d’una plataforma que permeti definir a curt, mig i llarg termini quines són aquestes necessitats. Per dur-ho a terme, la Comissió Rectora ha acordat crear un grup de treball que tindrà com a objectiu elaborar el sistema i l’informe de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals.
 
·       Elaboració d’un sistema d’informació, orientació i assessorament per fomentar el treball en xarxa entre els diferents dispositius d’informació i orientació professional en l’àmbit de la formació professional. És per això que s’ha acordat crear un grup de treball que tindrà com a objectiu elaborar el mapa actualitzat dels recursos d’informació i orientació i dels punts que presten els serveis d’informació i orientació.
 
·       Definició del model català d’avaluació i acreditació de competències professionals. En aquest sentit, s’ha acordat crear un grup de treball amb el propòsit de definir i desenvolupar el procediment d’avaluació i acreditació de la competència professional i l’homologació i autorització dels centres i de les entitats i les persones que hi participen. A més, en un termini de vuit mesos s’aprovarà el model català d’avaluació i acreditació de competències professionals, que servirà com a base al Govern per al desplegament del Decret del sistema d’avaluació i acreditació de competències professionals.
 
·       Integració de la formació i acompanyament a professionals de la xarxa del sistema d’FP. És per això que la Comissió Rectora ha acordat encarregar a un grup de treball la definició de les necessitats formatives del professorat, persones formadores i expertes. En un termini de vuit mesos s’aprovarà l’informe-proposta de necessitats formatives del Pla de formació permanent per al professorat i per a persones formadores i expertes.
 
·       Disseny de l’avaluació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals. Amb l’objectiu de garantir el compliment de les finalitats del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, és necessari realitzar periòdicament un informe d’avaluació. Per aquest motiu, en la sessió d’avui s’ha acordat crear un grup de treball que permeti dissenyar un model d’avaluació del sistema, fent-lo complementari amb els que s’impulsen des de cada àmbit.
 
Durant la sessió també s’ha presentat i s’ha aprovat el calendari per realitzar aquestes nou prioritats per a l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
 
Entrada en funcionament de la Comissió Rectora
 
El Govern va aprovar al desembre de 2018 l’acord per posar en funcionament la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals que, tal i com estableix la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, és l’òrgan de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de Formació Professional a Catalunya. Les principals funcions que té assignades són:
  • Determinar els objectius prioritaris i els criteris de planificació estratègica i desenvolupament del sistema de formació i qualificació professionals
  • Establir els criteris generals per al desplegament dels centres de formació professional integrada, la formació en alternança i dual.
  • Aprovar el programa de gestió anual de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
 
D’aquesta forma, a través d’aquest acord, es va facultar el president del Consell Català de Formació Professional a impulsar i fer el seguiment de les actuacions necessàries per al disseny de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, i la redacció dels seus estatuts, fins a l’aprovació d’aquests i la posada en funcionament de l’Agència, en coordinació amb tots els departaments i unitats d’aquests implicades.
 
 

2  

Imatges

Foto de família de la Comissió Rectora (Autor: Julio Díaz)

Foto de família de la Comissió Rectora (Autor: Julio Díaz) 393

Fotografia de la reunió (Autor: Julio Díaz)

Fotografia de la reunió (Autor: Julio Díaz) 412

4  

Fitxers adjunts

Document 9 prioritats

Document 9 prioritats
PDF | 502

Infografia

Infografia
PDF | 86

Document de base estratègia catalana FiQP

Document de base estratègia catalana FiQP
PDF | 840

Document de bases per al model català d'FP dual

Document de bases per al model català d'FP dual
PDF | 255

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined