Govern

L'Executiu adjudica el concurs de selecció de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals que cobriran les contingències del personal de la Generalitat

query_builder   27 agost 2019 15:42

event_note Nota de premsa

L'Executiu adjudica el concurs de selecció de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals que cobriran les contingències del personal de la Generalitat

Els convenis s’han adjudicat, en funció de la puntuació obtinguda en el procés, a sis mútues: Asepeyo, Mutual Midat Cyclops, Activa Mútua 2008, Mútua Intercomarcal, Mútua Universal Mugenat i Egarsat

El Govern ha adjudicat el concurs per subscriure els convenis amb les mútues col·laboradores amb la seguretat social que han de cobrir les contingències d'accidents de treball i malalties professionals per al personal subjecte al règim general de la seguretat social de la Generalitat i els seus ens vinculats. Els convenis entraran en vigor a partir del proper 1 d’octubre.


El procediment de selecció es va iniciar l’abril passat i van concórrer sis mútues. Un cop revisada la documentació, la Mesa de contractació va resoldre admetre totes les propostes, en considerar que les sis complien els requisits tècnics i documentals establerts a l’expedient. Els convenis estan classificats en sis lots, que s’han adjudicat, en funció de la puntuació obtinguda en el procés, a sis mútues: Asepeyo, Mutual Midat Cyclops, Activa Mútua 2008, Mútua Intercomarcal, Mútua Universal Mugenat i Egarsat.


Els convenis subscrits es podran prorrogar anualment, fins a un màxim de nou vegades, de forma que la durada total serà com a màxim de deu anys. El darrer procés de selecció de mútues es va portar a terme l’any 2008.


L’acord de Govern també estableix que la Direcció General de Funció Pública i la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor constituiran una Comissió de seguiment dels convenis —integrada per representants de la Generalitat i de les mútues— per tal de valorar la gestió realitzada, l’anàlisi de sinistralitat i de reclamacions i l’establiment de mesures per a la defensa i protecció dels interessos dels treballadors accidentats.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined