Foto de la reunió

Generalitat, administracions locals i tercer sector acorden que les subministradores financin el 60% de la despesa de pobresa energètica

query_builder   18 desembre 2019 14:29

event_note Nota de premsa

Generalitat, administracions locals i tercer sector acorden que les subministradores financin el 60% de la despesa de pobresa energètica

La proposta de conveni també estableix que les empreses elèctriques i de gas assumeixin el deute acumulat fins a la signatura del conveni per les famílies amb una situació de vulnerabilitat acreditada per serveis socials

La Generalitat de Catalunya constituirà un òrgan gestor que centralitzi la comunicació amb les empreses subministradores i que determini, coordini i cogestioni els ajuts que estableix la Llei 24/2015

Foto de la reunió

El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, s’han reunit avui amb representants de les administracions locals i supramunicipals i del tercer sector per presentar la proposta de conveni que la Generalitat de Catalunya plantejarà a les empreses subministradores per atendre les famílies en situació de pobresa energètica. Es tracta del document que la Generalitat, les administracions locals i el tercer sector han acordat després de diverses reunions de treball com a resposta a les situacions de vulnerabilitat energètica i davant les amenaces d’algunes companyies de tallar el subministrament a famílies catalanes.

 

“Les subministradores són conscients que ha estat la seva no voluntat d’acceptar la Llei i la negativa a negociar el conveni el 2017 el que ens ha portat fins aquí. I que l’única manera d’abordar la situació és negociant i signant un conveni, perquè elles també necessiten unes regles de joc. Per això hem volgut tenir una veu única com a Administració”, ha destacat el conseller El Homrani.

 

El text acordat, amb el qual la Generalitat iniciarà la negociació amb cadascuna de les subministradores, estableix que siguin les companyies d’energia elèctrica i gas les qui assumeixin el deute acumulat fins a la signatura del conveni per les persones i famílies acreditades com a vulnerables o en risc d’exclusió residencial.

 

La proposta de conveni també inclou que les companyies subministradores col·laboraran a partir d’ara amb les administracions per fer front a les despeses derivades de la pobresa energètica. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya crearà un Fons d’Atenció Solidària que haurà d’estat finançat com a mínim en un 60% per les companyies subministradores, i com a màxim en un 40% per les administracions públiques, per tal de dotar i efectuar les transferències de recursos econòmics als ens locals per als ajuts a les llars i famílies vulnerables. Les aportacions de les administracions públiques al Fons d’Atenció Solidària seran del 50% per part del Govern de la Generalitat i del 50% per part del conjunt d’administracions locals i supralocals.

 

A més, la Generalitat de Catalunya constituirà un òrgan gestor que centralitzarà la comunicació amb les empreses subministradores i que determinarà, coordinarà i cogestionarà els ajuts per a les persones acreditades com a vulnerables o en risc d’exclusió residencial que estableix la Llei 24/2015, amb la cooperació i la participació dels ens locals.

 

Col·laboració sota la Llei 24/2015

En l’elaboració de la proposta de conveni hi han participat la Generalitat de Catalunya, les quatres Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Taula del Tercer Sector i l’Aliança contra la Pobresa Energètica.

 

En el document acordat, la Generalitat de Catalunya i les empreses signants es comprometen a col·laborar per combatre la pobresa energètica i garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i gas perquè ningú en quedi exclòs per raons econòmiques. En aquest sentit, l’acord reitera que les empreses no poden dur a terme talls de subministraments a cap família en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial, tal com estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

 

“El nostre objectiu és la defensa de les famílies vulnerables, dels seus drets energètics i dels ens locals que es van trobar a l’estiu amb una carta que no era raonable per part de les empreses subministradores que no han volgut complir la Llei des del 2015” , ha subratllat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

A banda del finançament del 60% del Fons d’Atenció Solidària, el conveni també preveu que les companyies aportaran una quantitat addicional en concepte de costos associats a la gestió, informació, atenció directa i formació. En concret, l’acord proposat diu que les empreses subministradores realitzaran una aportació addicional al Fons d’Atenció Solidària equivalent al 50% dels costos associats a la gestió, informació, atenció directa i formació de les persones consumidores vulnerables o en risc d’exclusió residencial corresponents a totes les administracions que presten serveis  d’assessorament energètic i serveis socials en l’àmbit de la pobresa energètica. Aquesta despesa serà calculada per la Generalitat i es concretarà anualment amb cadascuna de les empreses subministradores tenint en compte la seva quota de mercat.

 

Entre d’altres obligacions, les companyies es comprometen a realitzar una promoció activa del bo social i una adaptació d’aquest a la situació econòmica de Catalunya, indexant-lo a l’IRSC, també amb la conseqüent reducció i optimització de la potència de consum.

 

També s’estableix que davant d’un avís d’impagament i abans de fer qualsevol tall del subministrament, l’empresa s’ha d’adreçar als ens locals titulars dels serveis socials bàsics on resideix la persona afectada per sol·licitar un informe que acrediti si la persona es troba o no en una situació de risc d’exclusió residencial.

 

Les empreses subministradores hauran de facilitar informació a les administracions competents ens serveis socials i en matèria de consum que permeti un coneixement global de la xarxa d’electricitat i gas, i de les famílies que poden veure’s afectades per situació de pobresa energètica.

 

Les companyies no podran facilitar en cap cas les dades de les persones amb un informe de serveis socials a empreses especialitzades en el recobrament de deute, a fi d’evitar l’assetjament telefònic, i hauran de retirar totes les demandes de reclamació de quantitat interposades a aquestes famílies. També caldrà que sol·licitin la paralització dels procediments judicials que es trobin en fase d’execució i comptin amb embargaments sobre famílies protegides per la llei i gestionaran la retirada de les dades de les que es trobin en llistes de morositat.

 

Acord entre Generalitat i Administracions locals per un abordatge integral

D’altra banda, la Generalitat i les Administracions locals també signaran un acord per l’establiment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la pobresa energètica.

 

Aquesta acord estableix un protocol per tal de cercar vies de col·laboració i coresponsabilitat que permetin combatre la pobresa energètica, garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de gas, i que ningú en quedi exclòs per raons econòmiques.

 

L’objectiu del protocol és abordar de manera integral la gestió, la prevenció i la intervenció social en l’àmbit de la pobresa energètica a Catalunya i establir els acords per tal que el Govern de la Generalitat i el conjunt de les administracions públiques locals es coresponsabilitzin, conjuntament amb les companyies subministradores, en el finançament i la dotació del Fons d’Atenció Solidària per a la pobresa energètica.

 

L’acord també fixa que les aportacions de les administracions públiques al Fons d’Atenció Solidària seran del 50% per part del Govern de la Generalitat i del 50% per part del conjunt d’administracions locals.

 

D’altra banda, la Generalitat facilitarà un model únic de comunicació entre les companyies subministradores i els ens locals i comarcals per tal de facilitar la gestió d’impagaments i l’elaboració de l’informe de vulnerabilitat.

 

El conseller El Homrani també ha destacat la voluntat del Govern i de la resta dels integrants de la reunió de continuar treballant més enllà de l’acord amb les empreses subministradores i abordar d’una manera més àmplia i global la pobresa energètica. “Amb aquest acord les administracions hem de treballar un model integral d’abordatge de la pobresa energètica, d’empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat, no es tracta només de pagar factures”, ha afirmat el conseller.

En aquest sentit, s’impulsarà un Pla específic, amb la participació de tots els agents implicats, i especialment les administracions locals i el tercer sector social, per a la millora del coneixement del fenomen i la prevenció de les situacions de la pobresa energètica, així com la intervenció social, de consum i d’habitatge per evitar la cronificació de les situacions de pobresa energètica.

2  

Imatges

El president Torra i el conseller El Homrani, acompanyats del secretari d'Afers Socials i Families, durant la reunió

El president Torra i el conseller El Homrani, acompanyats del secretari d'Afers Socials i Families, durant la reunió 355

Foto de la reunió

Foto de la reunió 471

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined