La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha comparegut avui davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per presentar el pressupost del Departament de la Presidència.

Budó presenta al Parlament uns pressupostos del Departament de la Presidència "expansius" per "donar resposta a les necessitats dels ciutadans"

query_builder   3 febrer 2020 19:25

event_note Nota de premsa

Budó presenta al Parlament uns pressupostos del Departament de la Presidència "expansius" per "donar resposta a les necessitats dels ciutadans"

  • Els comptes previstos per al 2020 pugen a 610,46 milions d’euros, un 7,55% més que al 2017
  • El Departament de la Presidència dedicarà una part important del seu pressupost a recuperar la capacitat inversora en el món local
  • Els comptes del departament també prioritzen les polítiques per la igualtat de gènere i la lluita contra la violència masclista
  • La consellera destaca que l’aprovació dels pressupostos “mostra la responsabilitat i el compromís” del Govern amb el país
La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha comparegut avui davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per presentar el pressupost del Departament de la Presidència.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha comparegut avui davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament per presentar el pressupost del Departament, en el marc del debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Aquest 2020, Presidència comptarà amb una dotació pressupostària prevista de 610,46 milions d’euros, 42,9 milions d’euros més que el 2017, xifra que suposa un 7,55% d’increment respecte dels últims comptes aprovats al Parlament. Budó ha destacat que els nous pressupostos permeten recuperar els nivells de despesa anteriors a la crisi econòmica, després de dos anys de pròrroga.

“Aquest país, la seva gent, no pot aguantar més amb uns pressupostos prorrogats, i per això presentem uns pressupostos en un acte de responsabilitat i compromís amb el país”, ha manifestat la consellera, qui ha celebrat que, amb els nous comptes, el Govern podrà “donar resposta” a les necessitats dels ciutadans.

Tot i això, Budó ha lamentat que “ni aquest, ni cap pressupost, serà el pressupost que necessiten i mereixen els catalans”, perquè els comptes per a l’any 2020 “seguiran amb el dèficit fiscal estructural de 16.000 milions d’euros que pateix Catalunya”, perquè “seguiran contemplant els incompliments de l’Estat” i perquè “no hi ha hagut cap negociació que avanci cap a la flexibilització de l’objectiu de dèficit imposat per l’Estat”.

Tal com ha explicat la titular de Presidència, del pressupost total, 240,1 milions d’euros es destinen al finançament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), 9,1 milions més que el 2017, una quantitat “necessària” per fer front als canvis de criteri de l'IVA i de despeses de personal relacionades amb l'aprovació de dos decrets estatals de retribució d'empreses del sector públic. Per la seva banda, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya rebrà una partida de 5,7 milions d’euros, i l’Agència Catalana de Notícies (ACN), 2,3 milions d’euros.

Un cop feta l’aportació econòmica a la CCMA, el CAC i l’ACN, tres entitats autònomes, el pressupost de què disposa el departament per dur a terme les polítiques pròpies és de 364,7 milions d’euros. D’aquests, un 20% correspon a despeses de personal i de funcionament (39,3 i 36,7 milions, respectivament) i la resta, uns 288,6 milions, es destinarà als àmbits d’actuació principal del Departament: Administració Local (196 milions), Esports (68 milions d’euros), Comunicació (11 milions d’euros) i Dones (10,5 milions d’euros), i als programes transversals.

 

196 milions d’euros d’inversió en el món local

La Secretaria d’Administracions Locals i relacions amb l’Aran s’emporta més de la meitat del pressupost i recupera la capacitat inversora en el món local, multiplicant-la en els municipis més petits de 5.000 habitants. Budó ha detallat que les polítiques de suport al món local són les que experimenten un creixement pressupostari més alt en xifres absolutes, ja que passen de 175 a 196 milions d’euros, 21,3 milions més que el 2017.

La prioritat del Departament en aquest àmbit és “trobar estratègies compartides per activar tots els territoris d’acord amb els seus recursos, capacitats, habilitats i potencialitats” perquè, segons ha explicat la consellera de la Presidència, “només junts som capaços de liderar les transformacions necessàries i afrontar els reptes de futur”.

Entre les principals línies d’actuació en aquest àmbit destaca la recuperació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que per a aquest 2020 té un pressupost de 32 milions d’euros, dividits en dues línies de finançament: una per inversions i una altra per municipis petits.

A la línia d’inversions hi poden optar tots els consells comarcals, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, i es garanteix una dotació mínima per a cada sol·licitant. Es preveu finançar inversions en àmbits com la millora d’equipaments, la gestió eficient, la prevenció de riscos naturals o la connectivitat tecnològica.

La segona línia va dirigida a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals que tinguin menys de 5.000 habitants: “Catalunya és un país de petits i mitjans municipis i protegir-los és una prioritat del Govern”, ha assegurat Budó. Aquesta línia de subvencions per a municipis petits servirà per finançar actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i la pèrdua poblacional o a actuacions que formin part d’una estratègia de desenvolupament territorial.

Amb aquest nou PUOSC, el Govern vol impulsar i millorar la prestació de serveis públics, afrontar la situació d’escletxa digital entre territoris, fer front als riscos naturals creixents i minimitzar la seva repercussió, així com impulsar les inversions en equipaments i accions d’activació econòmica

Així mateix, els pressupostos aprovats pel Govern inclouen altres línies de finançament local. En primer lloc, els fons europeus FEDER, que per aquest 2020 tindran un increment de 630.000 euros. En segon lloc, els fons de cooperació local, que enguany s’incrementen 4,4 milions d’euros, un 3,4% més, i que incorporen l'envelliment i la pèrdua poblacional en els criteris d’adjudicació. En tercer lloc, les compensacions per càrrecs electes, les subvencions que tenen per objectiu dignificar la tasca dels representants municipals en pobles de menys de 2000 habitants, amb una dotació de 5 milions d’euros, i a la qual hi poden optar els municipis que compleixen uns determinants requisits econòmics.

Finalment, quant a la millora de finançament de l’Aran, el pressupost 2020 contempla un increment de 3,1 milions d’euros que ve donat per dos factors: per una banda, es fusionen totes les aportacions disperses entre els departaments de la Generalitat i es centralitzen en l’aportació del Departament de la Presidència i, per l’altra, també s’incrementa com a conseqüència del nou acord de finançament pactat l’any 2019.

 

Institut Català de les Dones: el major increment pressupostari per avançar en el combat contra la xacra de la violència masclista

Amb 2,6 milions d’increment pressupostari, la inversió en l’Institut Català de les Dones (ICD) és la que més creix en xifres relatives, un 33,2%, i aquest 2020 arribarà als 10,5 milions d’euros, una quantitat que, en paraules de la consellera, “ha de permetre avançar en el combat contra la xacra de la violència masclista”.

Tot i això, Budó ha afirmat que la inversió del Govern en aquesta matèria va més enllà del Departament de la Presidència, ja que els pressupostos “incorporen” de manera global i transversal “la perspectiva de gènere”, per tal de donar compliment al Pla estratègic d’Igualtat de Gènere del Govern.

Pel que fa al detall de les principals línies d’actuació de l’ICD, es treballarà pel reforç dels Serveis d’informació i atenció a les dones arreu del territori amb un increment del Contracte Programa per a la prestació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els SIAD, que actualment compten amb un pressupost de 3 milions d’euros. Budó ha anunciat que aquests serveis tindran un increment de 2 milions, un pressupost que encara no figura en els comptes presentats avui però que la consellera s’ha compromès a aconseguir per a aquest exercici.

La consellera també ha explicat que es millorarà la coordinació de les polítiques de lluita contra les violències masclistes, intensificant els mecanismes de coordinació interdepartamental per garantir una millor atenció a les dones en aquesta situació. El Departament de la Presidència també implementarà un servei d’assessorament i formació a professionals en matèria de violències sexuals, així com un servei de suport i acompanyament psicològic als professionals de la Xarxa d'atenció integral a les víctimes de violència masclista.

 

68 milions d’euros per a les polítiques de foment de l’esport 

El pressupost previst per a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física és de 68,3 milions d’euros, una xifra que es destinarà a les principals línies d’actuació de l’ens: el suport a l’esport federat i de competició a través de la convocatòria de subvencions a federacions esportives Catalanes; els ajuts a l’esport escolar i popular a través de la convocatòria de subvenció destinada als Consells Esportius de Catalunya; el suport a l’esport femení i als clubs esportius que competeixen a nivell internacional a través de les convocatòries destinades a clubs i, finalment, el suport a l’organització d’esdeveniments esportius de gran rellevància celebrats a Catalunya a través de la convocatòria de subvencions destinada a ens locals i entitats esportives en el marc de l’any del Turisme Esportiu  

La consellera ha volgut destacar que la inversió en aquests quatre àmbits suposa “una de les més grans polítiques transversals amb una afectació directa a tot el territori i a la seva gent”. En aquest sentit, ha recordat que a Catalunya hi ha més de mig milió de llicències federatives i més de 400.000 escolars, amb un teixit esportiu associatiu de més de 18.000 entitats esportives per tot el territori.

Per aquest motiu, Budó ha considerat que cada euro invertit en polítiques esportives són recursos invertits en “polítiques socials, educatives, sanitàries, de dinamització econòmica i de projecció internacional de Catalunya”.

En l’àmbit de l’esport, sens dubte, “un dels projectes que més parlarem aquest 2020” serà la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs OIímpics d’Hivern del 2030. En aquest sentit, la consellera ha anunciat que “estem treballant per avaluar el projecte. Una feina que ens ha de permetre adoptar des del Govern i de manera consensuada amb el territori, les decisions més adients”, ha destacat la consellera.

Budó ha explicat en la seva compareixença que la candidatura Pirineus-Barcelona “és un projecte basat en el respecte al territori i a un entorn natural únic en el qual l’esport  té i tindrà cada vegada un rol més determinant”. Així mateix, considera que “és una oportunitat a nivell internacional per descobrir al gran públic el tresor natural que representen els Pirineus a tots els nivells”.

 

Consolidació dels ajuts als mitjans de comunicació

En l’àmbit de la comunicació, el pressupost de Presidència per al 2020 consolida els ajuts estructurals als mitjans de comunicació en català o aranès, amb cinc línies de subvencions per a publicacions en paper, mitjans informatius digitals, emissores de televisió, emissores de ràdio i entitats sense finalitat de lucre i organitzacions professionals i un pressupost de 10,9 milions d’euros, un cop descomptades les partides de la CCMA, l’ACN i el CAC.


“Hem prioritzat la consolidació de tots aquests ajuts perquè aquesta política reverteix en la dinamització de l’economia, fomentant les iniciatives en aquest sector, i també té incidència en polítiques de cohesió social i de foment i normalització de les llengües catalana i aranesa, a banda de garantir el dret a la informació de tota la ciutadania”
, ha justificat Budó.

Finalment, la consellera també ha repassat les dotacions previstes per als programes transversals que es coordinen des del Departament de la Presidència, així com de diferents entitats que en depenen. Pel que fa a les entitats, destaquen el Centre d’Estudis d’Opinió, amb un pressupost d’1,4 milions d’euros; l’EADOP, amb una dotació de gairebé 600.000 euros, i el Patronat de la Muntanya de Montserrat, dotat amb 1,3 milions d’euros,   

Budó ha comparegut acompanyada pel viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern, Pau Villòria; el secretari d’Administració Local i de les relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar; el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Laura Martínez, i el secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, Antoni Molons, així com també diversos directors i directores generals, i part de l’equip del Gabinet.

1  

Imatges

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha comparegut avui davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per presentar el pressupost del Departament de la Presidència.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha comparegut avui davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per presentar el pressupost del Departament de la Presidència. 89

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined