El Govern estendrà l'opció del teletreball per al personal de tots els departaments de la Generalitat

El Govern estendrà l'opció del teletreball per al personal de tots els departaments de la Generalitat

query_builder   25 febrer 2020 14:16

event_note Nota de premsa

El Govern estendrà l'opció del teletreball per al personal de tots els departaments de la Generalitat

  • El Govern regularà per decret aquesta modalitat, que permetrà als treballadors i treballadores públics fer fins a dos dies de teletreball
  • La mesura s'ha acordat amb els sindicats representats a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics
  • L’objectiu és avançar en l’orientació del treball als resultats, superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l’autonomia dels servidors públics
El Govern estendrà l'opció del teletreball per al personal de tots els departaments de la Generalitat

La Generalitat estendrà l’opció del teletreball als treballadors i treballadores públics de tots els departaments. Després de l’acord de govern aprovat la darrera setmana per impulsar noves formes de treball, que inclou el teletreball per al personal destinat al nou edifici del Districte Administratiu, el Govern regularà per decret el teletreball a tota l’Administració de la Generalitat.

El model ha estat subjecte a negociació amb les organitzacions sindicals majoritàries a l’Administració (IAC, CCOO i UGT), que avui han signat un acord en el marc de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics. El Govern i els sindicats constituiran una Comissió de seguiment d’aquest acord per avaluar la seva aplicació i funcionament.

La secretària d’Administració i Funció Pública, Annabel Marcos, ha explicat que el Govern de la Generalitat és “pioner” en l’aplicació del teletreball a l’Administració i que “aposta per fomentar l’assoliment de la feina per resultats i la confiança en el treballador”. Marcos ha afegit que aquesta mesura s’emmarca la voluntat del Departament de Polítiques Digitals i Administració de convertir Catalunya en un país digital.

El model de teletreball de la Generalitat és un sistema mixt que combina el treball presencial i el no presencial, amb un màxim de dues jornades diàries senceres de teletreball i durant un període màxim d’un any renovable.

L’adhesió a aquesta modalitat es farà a sol·licitud dels treballadors i treballadores interessats i estarà subjecta a una avaluació periòdica per part de la persona supervisora, que determinarà el compliment dels objectius i les condicions pactades en el Pla personal de treball. Aquest pla inclourà una relació de les tasques que es realitzen en la modalitat de teletreball i dels objectius a assolir, així com els dies de la setmana per fer teletreball. El Pla establirà també les franges horàries de disponibilitat dins l’horari de permanència obligatòria i garantirà el dret a la desconnexió.

L’Administració habilitarà els mecanismes de control horari a efectes de registrar la jornada realitzada, tot i que el model de teletreball que es proposa es basa en una relació de confiança.

Les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball rebran formació específica a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos laborals i seguiment per objectius.

Es crearà una Comissió d’Avaluació del Teletreball a l’Administració de la Generalitat, que serà l’òrgan tècnic de seguiment i avaluació dels resultats de la modalitat de teletreball.

El teletreball serà aplicable per al personal de la Generalitat i els seus organismes autònoms, amb excepció del personal docent, el personal estatutari dels serveis de salut i dels cossos penitenciaris, bombers, mossos d’esquadra i agents rurals, els quals es regeixen per normes, pactes o acords específics.  També estaran exclosos els llocs de treball d’atenció directa al públic i els llocs que comportin la prestació de serveis presencials. Així, l’àmbit d’aplicació d’aquest decret afectarà més de 40.000 persones.

L’objectiu és avançar en l’orientació del treball als resultats, i, alhora, superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l’autonomia dels servidors públics. En aquest sentit, el teletreball esdevé també una forma de captació i retenció del talent a l’organització, perquè permet una major flexibilitat en l’organització del temps de treball amb efectes positius en la productivitat i la implicació del personal.

El teletreball, a més, contribueix a desenvolupar un model de mobilitat sostenible, amb reducció del nombre de desplaçaments i estalvi del consum energètic.

El model de teletreball de la Generalitat es construeix sobre la base de les experiències i els resultats obtinguts amb els dos plans pilots de teletreball impulsats durant el període 2008 a 2010 per la Secretaria d’Administració i Funció Pública. Cal tenir en compte, a més, que el teletreball ja és operatiu a l’Administració de la Generalitat, d’una banda, com a mesura específica en casos de reincorporació progressiva per motius de malalties oncològiques o d’especial gravetat i, d’altra banda, com a mesura de racionalització, amb motiu del trasllat de personal a les dependències del nou Districte Administratiu.

1  

Imatges

Foto

Foto 3146

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined