Foto

L'Escola Ateneu Igualadí, fins ara concertat, serà un centre públic el proper curs

query_builder   2 març 2020 12:56

event_note Nota de premsa

L'Escola Ateneu Igualadí, fins ara concertat, serà un centre públic el proper curs

  • D’aquesta manera, s’equilibra l’oferta de places públiques al centre d’Igualada, i es podrà fidelitzar els residents que demanen escolarització en centres públics

 

  • Serà el segon centre que s’adhereix a la xarxa pública des de l’aprovació del Decret que permet els canvis de titularitat
Foto

A partir del proper curs 2020-2021, l’Escola Ateneu Igualadí passa a integrar-se a la xarxa pública del Departament d’Educació. Així ho ha anunciat avui director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, en roda de premsa a la seu actual de l’escola. Amb aquesta mesura, es vol incorporar a aquells centres de titularitat privada que compleixin els requisits que dicta la normativa i amb acord entre la titularitat del centre i l’administració pública.  

 

La nova escola pública serà un centre d’educació infantil i primària d’una línia entre P3 i 6è, que és la mateixa capacitat que disposava l’Ateneu. Actualment, Igualada disposa de 20 línies d’infantil i primària, de les quals 8 corresponen a escoles públiques (Escola Garcia i Fossas, Escola Gabriel Castella i Raich, Escola Emili Vallès, Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda, i Escola Dolors Martí i Badia); i 12 a centres privats/concertats (Monalco, Escola Pia, Jesús Maria, Maristes, Igualada, Escolàpies, Mare del Diví Pastor, Mowgli i Ateneu Igualadí). Amb el canvi, l’oferta serà de 9 d’oferta pública i 11 d’oferta concertada/privada.

 

Amb la conversió a centre públic, s’equilibra l’oferta de places públiques al centre d’Igualada, que és on està ubicada l’escola. Al mateix temps, es podrà fidelitzar els residents de la zona que demanen l’escolarització en aquest centres públics del barri. Així ho ha explicat Gonzàlez-Cambray: Es dona així resposta a les necessitats d’escolarització. En aquest cas a Igualada, la justificació del principi d’escolarització ve molt condicionada pel fet de que no hi ha suficient oferta pública al centre de la ciutat. Nosaltres, com a Departament d'Educació, davant de la demanda de places públiques per part de les famílies, hem de ser capaços de donar resposta i incrementar l’oferta. En el centre d’Igualada, el que fem és oferir una oferta pública a les famílies, fins ara inexistent”.

 

El director de Centres Públics ha afegit que “l’Ateneu ens ho ha posat fàcil, i també les famílies. Perquè compartim uns mateixos objectius, que van encaminats a poder continuar fent oferta educativa al centre del municipi, en aquest cas pública, per continuar creant valors en nens i nenes. Dins del marc d’una oferta de ciutat. La presa de decisions mai ha se ser de forma aïllada, sempre anar sumant tot el que ens ve a favor de la presa de decisions”. Al seu torn, la presidenta de la Fundació Privada de les Escoles de l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret, ha ressaltat que “és un dia molt feliç per nosaltres perquè es materialitza un projecte que fa molt de temps que portàvem pensant i planejant. Fa 150 anys que l’Ateneu està formant als futurs ciutadans a Igualada, i ara ho podrem fer pels 150 anys més. Ara hi ha un decret que permet que la nostra manera d’entendre i educar passi a poder-se fer dins de la xarxa pública, és el camí per continuar oferint una educació de qualitat, amb més recursos dels que ara tenim, i que ens permet projectar-nos en el temps”.

 

La mesura permetrà avançar en la necessitat d'equilibri a la capital de l’Anoia entre el nombre de residents, la preferència de les famílies i l'oferta d'educació pública i concertada. La distribució de la demanda en el darrer procés de preinscripció mostra que no es poden atendre totes les preferències de places públiques, i que en alguns casos s’han assignat a centres concertats sol·licituds que demandaven centres públics. Una situació que es podrà revertir amb l’adscripció de l’Ateneu a la xarxa pública.

 

(En vermell, els centres públics. En blau, els centres concertats)

Decret d’integració de centres a la xarxa pública

 

El canvi de titularitat d’escoles concertades a públiques és possible gràcies a l’aprovació del Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

 

L’objecte d’aquest Decret Llei és enfortir el sistema educatiu activant els processos d’integració a la xarxa pública de centres que són de titularitat d’ens locals i privats. Al mateix temps, es vol establir un procediment per canviar titularitats dels centres per tal de millorar les condicions en què es resolen les necessitats d’escolarització.

 

Així, per fer possible la integració, s’han de donar un seguit de requisits: que hi hagi necessitats d’escolarització, és a dir, que l’oferta actual de places públiques no sigui suficient; i que es faci de comú acord entre el centre educatiu i el Departament d’Educació. D’altra banda, es duu a terme una anàlisi del centre per valorar-ne la viabilitat de la conversió a escola pública, tenint en compte aspectes com l’equipament (metres quadrats de l’edifici i la superfície de pati), la situació econòmica i els recursos humans de què disposen.

 

El decret dona resposta a un seguit d’urgències del sistema educatiu, com per exemple, a la voluntat d’alguns ens locals que sigui el Departament d’Educació el que n’assumeixi la titularitat i la gestió; una sostinguda variació de la tendència de matriculació pel que fa als percentatges entre escola pública i escola concertada; un augment notable en la demanda de places públiques, i a la manca de sòl on poder tirar endavant noves construccions de centres públics.

Foto

Adaptació d’espais

L’Escola Ateneu Igualadí és un centre construït el 1900, amb 221 alumnes matriculats, que conjuntament amb el teatre situat just al costat conformen un equipament emblemàtic i catalogat de la ciutat. L’edifici té planta baixa i dues plantes, amb elements arquitectònics a conservar segons normativa, com ara els acabats interiors i els paviments hidràulics, entre d’altres elements.

 

L’escola precisarà d’obres per tal de millorar-ne les instal·lacions i perquè disposi d’aspectes que ara manquen com per exemple l’ascensor, o que n’ha de millorar l’equipament com ara el gimnàs –amb poca superfície-, o la fusteria –cal reparar-la o substituir-la i posar vidres de seguretat-.

 

Pel que fa al personal docent, el nou centre disposarà d’un director/a nomenat excepcionalment per un curs, i que posteriorment es cobrirà a través d’un concurs de plaça.  La plantilla serà de 15 mestres, i s’assegura la continuïtat de tot el personal docent, que quedarà subrogat, i del PAS (personal d’administració i servei) que s’integraran al conveni de personal laboral.

 

Respecte del projecte educatiu del centre, es mantindran les singularitats del projecte que caracteritza l’escola actualment. Un projecte educatiu que incideix en aspectes com l’impuls de la lectura, l’aprenentatge de l’anglès, la creativitat i l’expressió o el treball de les habilitats del pensament.

 

  

2 de març de 2020

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined