El Govern reserva 22 milions d'euros a contractes amb entitats que fomenten la integració i inserció social

L'Executiu es reserva 22 milions d'euros a contractes amb entitats que fomenten la integració i inserció social

query_builder   10 març 2020 15:00

event_note Nota de premsa

L'Executiu es reserva 22 milions d'euros a contractes amb entitats que fomenten la integració i inserció social

 

  • L’any passat, la Generalitat va destinar un 34,93% més de la quantitat reservada a contractar empreses d’integració de persones amb discapacitats i d’inserció de col·lectius desafavorits

 El Govern ha aprovat avui reservar 22 milions d’euros del total de la seva contractació pública per al 2020 al foment dels objectius socials. Aquest import és la suma total de les quantitats que els departaments de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic han de reservar aquest exercici per adjudicar contractes a entitats que fomentin la integració de persones discapacitades i a la inserció social de col·lectius desafavorits. Aquí s’inclouen, els Centres Especials de Treball (CET) i les empreses d’inserció, o que tinguin en plantilla més d’un 30% de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social.

Des de l’any 2002, el Govern català estableix anualment aquesta quantitat amb un doble objectiu: d’una banda, fer de la contractació pública una veritable eina per assolir polítiques públiques de generació d’ocupació per als col·lectius més vulnerables; i, de l’altra, donar suport institucional indirecte a la important tasca que duen a terme els centres i empreses que s’hi dediquen. Aquesta política també s’emmarca en la línia fixada per la directiva europea de contractació pública del 2014, que té com a finalitat facilitar l’accés d’aquestes entitats a la contractació pública, i en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que estableix que les administracions públiques territorials han de fixar mitjançant un acord el percentatge o la quantia d’aquesta reserva.  

Per garantir-ne el compliment, els departaments de la Generalitat i les seves entitats hauran de comunicar semestralment els objectius assolits a la Direcció General de Contractació, que és l’òrgan encarregat de fer-ne el seguiment. A més, cada vegada que s’adjudiqui un contracte en el marc d’aquest acord, s’haurà de fer constar al Registre Públic de Contractes, dins l’apartat “Reserva social”, un procediment que s’haurà de repetir en el cas dels contractes menors.

La Generalitat, pionera en reserves socials per afavorir la contractació

La Generalitat va començar a fer reserves socials per afavorir la contractació ja fa 18 anys, convertint-se en la primera administració de l’Estat en aquesta matèria. En aquest sentit, i d’acord amb les dades de balanç de compliment del 2019, l’administració catalana va destinar l’any passat 27,58 milions d’euros a la contractació reservada a objectius socials, un 34,93% més de la quantia reservada per a contractes amb CET i empreses d’inserció (20 milions d’euros).

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined