Foto

Educació dona criteris a les direccions dels centres per dur a terme l'avaluació i el seguiment de l'alumnat durant el confinament

query_builder   30 març 2020 15:01

event_note Nota de premsa

Educació dona criteris a les direccions dels centres per dur a terme l'avaluació i el seguiment de l'alumnat durant el confinament

  • S’estableix que els centres i el professorat avaluïn tenint en compte la situació personalitzada de cada alumne, molt diversa segons les circumstàncies

 

  • Ateses les diferents situacions, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització

 

  • Han de ser activitats inclusives que s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne
Foto

El Departament d’Educació ha establert uns criteris, que al llarg del dia d’avui farà arribar a les direccions dels centres educatius, i que estableixen com ha de ser l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el període de confinament a causa del COVID-19.

 

El principal objectiu és donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat. I sense oblidar, al mateix temps, que el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen en aquest context més rellevància, especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades.

 

Activitats competencials i personalitzades

 

D’aquesta manera, Educació recorda que les activitats que s’organitzin han de seguir els paràmetres de l’ensenyament per competències bàsiques i defugir la necessitat i la pressió d'acabar els programes. Així, per exemple, es recomana fer propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat. Al mateix temps, s’han d’evitar les tasques repetitives, els projectes han de ser motivadors i han de tenir l’acompanyament del professorat.

 

Tanmateix, a l’hora de programar les activitats, cal evitar reproduir el treball que es fa en els centres, és a dir, la transportació directa dels horaris setmanals. És per això que els equips directius han de planificar i coordinar la proposta de treballs de forma sostenible, tant pel que fa a la dedicació de l’alumnat com del professorat.

 

La interacció entre professorat i alumnat s’ha de poder garantir a partir dels diferents mitjans, ja sigui per correu electrònic o d’altres entorns, i que en permeti el retorn per exemple amb l’enviament de fotografies dels treballs o l’enviament de documents digitals. La situació actual afecta especialment a l’alumnat dels centres en entorns socioeconòmics desafavorits. En aquests casos, cal utilitzar tots els recursos tecnològics a l'abast per acompanyar l’alumnat durant aquests dies de confinament, com ara trucades telefòniques, whatsapp, etc, en funció dels recursos disponibles en cadascun dels alumnes.

 

Adaptació de l’avaluació

 

Pel que fa a l’avaluació, el Departament estableix que el segon trimestre s’avalua fins el 12 de març, amb les observacions obtingudes fins aquell moment. Els informes per alumnat i famílies es podran lliurar un cop es normalitzi l'activitat acadèmica, malgrat que alguns centres ja els han tramès a les famílies.

 

Probablement, l’inici de la tercera avaluació es farà encara en període de confinament. Per aquest motiu, la docència haurà de ser virtual. L'avaluació serà qualificadora i personalitzada, tenint en compte les limitacions de cada alumne. Aquest fet implicarà un paper important en la figura dels tutors/es pel que fa a la comunicació i el suport regular amb l'alumnat i les famílies. Caldrà, doncs, revisar els criteris d'avaluació formulats per cada centre a principi de curs i adaptar-los a les limitacions formatives i personals amb les quals s’hagi trobat cada alumne. A partir del 13 d’abril el Departament d’Educació establirà unes noves orientacions al respecte.

 

El professorat haurà d’informar a l’alumnat i les seves famílies dels nous criteris d’avaluació. Ateses les diferents situacions, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització, ja que no es pot garantir que tots els alumnes disposin de les condicions materials adequades per a portar-les a terme a distància. Han de ser activitats inclusives que s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne.

 

Pla d’acció Centres Educatius en Línia

 

El Departament d'Educació va posar en marxa el passat 20 de març el Pla d’acció Centres Educatius en Línia. L’objectiu és proporcionar als centres educatius els recursos i eines digitals necessàries que puguin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat. A data d’avui, són molts els centres educatius que ja han iniciat línies de treball digital amb el seu alumnat i fan ús de diferents entorns per a l’aprenentatge. D’altra banda, Educació posa també a disposició dels centres un entorn virtual d’aprenentatge, de manera esglaonada, per a aquells que encara no en tinguin.

 

 

30 de març de 2020

1  

Fitxers adjunts

Document de criteris

Document de criteris
PDF | 163

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined