Imatge

La Renda Garantida de Ciutadania arriba a la seva última fase d'implementació i assoleix el 100% de l'IRSC

La prestació arriba a 125.233 beneficiaris, amb una dotació mensual de 31,2 milions d'euros

query_builder   2 abril 2020 10:18

event_note Nota de premsa

La Renda Garantida de Ciutadania arriba a la seva última fase d'implementació i assoleix el 100% de l'IRSC

La prestació arriba a 125.233 beneficiaris, amb una dotació mensual de 31,2 milions d'euros

Més de 7.300 famílies perceptores han trobat feina des de setembre de 2017

Desplegament

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha entrat aquest 1 d’abril a la seva quarta i última fase d’implementació, que comporta un increment de la quantia fins al 100% de l’Indicador de renda de suficiència (IRSC), com estableix la llei. Actualment, un total de 125.233 persones es beneficien de la RGC i dels seus complements, el doble de les que rebien la Renda Mínima d’Inserció (RMI) quan es va iniciar la prestació, el setembre de 2017, després que el Parlament aprovés per unanimitat aquest nou dret subjectiu.

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina més de 31,2 milions d’euros mensuals a la nòmina de prestacions i complements de l’RGC. Així, l’import de febrer d’aquest any 2020 supera en més de 13,3 milions d’euros el d’agost de 2017, el mes anterior a la seva implementació, quan hi havia l’RMI. A més, es tracta d’un import que segueix creixent, ja que aquest febrer s’han destinat 600.000 euros més que el desembre de 2019, i es preveu que la xifra segueixi augmentant amb el nou llindar que es desplega aquest ara.

En arribar a l’últim tram del seu desenvolupament, la RGC i el seu llindar puja fins a 664 euros per unitats familiars formades per un membre, el 100% de l’IRSC, davant del 97% anterior. Així, creix també fins a 996 euros per les unitats familiars de dos membres (150% de l’IRSC), 1.096 per les de tres (165%), 1.195 per les de quatre (180%) i 1.208 per les de cinc o més membres (182%).

La RGC té vigents actualment 80.377 expedients –que arriben a 125.233 beneficiaris–, entre els que hi ha 32.903 que correspon al col·lectiu de persones que poden ser inserides laboralment pel Servei Públic d’Ocupació (SOC), i 47.474 del col·lectiu de Prestacions Social –persones que no estan en edat o capacitat de treballar–. La majoria de beneficiaris es troben a la demarcació de Barcelona (72%), seguida per Girona (10%), Tarragona (9%) i Lleida (6%). Pel que fa al perfil, hi ha una majoria clara de dones entre els titulars d’aquesta prestació, superant el 60%, mentre que el 18% dels perceptors són estrangers, dada que es manté estable. Del col·lectiu SOC, la majoria de persones (65%) té entre 35 i 55 anys, mentre que en els titulars de l’RGC de Prestacions Socials, més de la meitat (55%) supera els 65 anys.

 

Més de 7.300 han trobat feina

 

De les persones que integren el col·lectiu SOC, el 93% rep la prestació complementaria d’activació i inserció perquè segueixen activament un programa individualitzat per trobar feina. Des de setembre de 2017, un total de 7.376 famílies perceptores de l’RGC han sortit del programa gràcies a que s’han inserit laboralment, una mitjana de 246 famílies al mes. Alhora, les oficines del Departament han realitzat més de 224.300 serveis d’orientació i formació a perceptors de l’RGC, entre les que hi ha més de 33.200 orientacions, 24.300 sessions d’inici del pla d’inserció i 9.900 programes de mesures actives d’inserció.

 

En els dos primers anys, la RGC ha rebut 119.845 sol·licituds, i fins a 188.105 persones han demanat cita prèvia per ser ateses a una Oficina de Treball (OT), d’Atenció Ciutadana (OAC) o d’Afers Socials i Famílies (OASF), segons xifres de març de 2020. El 100% de les oficines dóna cita en menys de quatre setmanes d’espera, mentre que les sol·licituds del col·lectiu SOC es resolen de mitjana en un termini de 1,5 mesos, inferior als 2,5 mesos que estableix la llei.

 

Durant el mes febrer de 2020, el 41% de noves sol·licituds del col·lectiu SOC valorades complien els requisits necessaris, mentre que també ho feien el 66% de les sol·licituds del grup de Prestacions Socials. Aquests percentatges suposen una millora respecte als del primer any de vigència de la prestació, quan eren del 8% i del 35%, respectivament. El principal motiu d’incompliment dels requisits és disposar d’ingressos superiors als llindars que estableix la llei (40%), i el segon motiu és que el titular o algun dels beneficiaris treballin a jornada completa (11%).

 

El pla de resolució dels recursos pendents que es va endegar fa uns mesos ha servit per incrementar el ritme de resolució considerablement en els darrers mesos, fins a arribar a una mitjana de 547 recursos mensuals resolts. A més, s’han millorat en 21 punts el percentatge de resolució de recursos. La mitjana de recursos entrats ha disminuït fins als 220 mensuals actuals, davant dels 1.267 que hi va haver entre març i agost de 2018.

 

 

El reglament de la llei, en el tram final d’aprovació

 

Pel que fa al reglament de la llei, el text es troba en el seu tram final. El Departament va rebre divendres passat el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, que s’està valorant per enviar al Consell Tècnic i, finalment, a Consell de Govern per a la seva aprovació en les properes setmanes.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined